Công văn 3398/BTNMT-TCQLĐĐ của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ; đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 3398/BTNMT-TCQLĐĐ

Công văn 3398/BTNMT-TCQLĐĐ của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ; đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trườngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:3398/BTNMT-TCQLĐĐNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Mạnh Hiển
Ngày ban hành:19/08/2014Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Chính sách
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------
Số: 3398/BTNMT-TCQLĐĐ
V/v: Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ; đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2014
 
 
Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 
Thực hiện Điều 58 Luật Đất đai về việc trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận việc chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư có sử dụng từ 10 héc ta đất trồng lúa trở lên hoặc từ 20 héc ta đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trở lên, để đảm bảo căn cứ thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện như sau:
1. Lập hồ sơ gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo hướng dẫn tại Công văn số 1622/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 06 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
2. Nội dung công văn báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong thành phần hồ sơ nêu trên cần làm rõ các vấn đề sau:
a) Căn cứ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất:
- Trong thời gian kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (đến ngày 31 tháng 12 năm 2014): báo cáo cần làm rõ dự án đầu tư có trong Danh mục dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của cấp huyện do Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định và phù hợp với Kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh theo đúng quy định tại Khoản 2 Điều 51 Luật Đất đai (có bản sao văn bản kèm theo);
- Từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 trở đi: báo cáo cần làm rõ dự án đầu tư phù hợp với Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (có bản sao văn bản kèm theo);
b) Báo cáo kết quả cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng dưới 10 héc ta đất trồng lúa; dưới 20 héc ta đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua; đồng thời làm rõ chỉ tiêu đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng còn lại được phép chuyển mục đích theo kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt (tổng hợp theo mẫu kèm theo công văn này).
Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo việc thực hiện theo đúng quy định pháp luật./.
 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTgCP Hoàng Trung Hải (để báo cáo);
- Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang (để báo cáo)
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (để phối hợp);
- Sở TNMT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu VT, VP(TH), TCQLĐĐ (CQHĐĐ).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Mạnh Hiển
 
 
Biểu chuyển mục đích sử dụng đất đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh (thành phố) ………tính đến ngày….. tháng….. năm ……
(Kèm theo Công văn số 3398/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 14 tháng 08 năm 2014
của Bộ Tài nguyên và Môi trường)
Đơn vị tính: ha

STT
Tên huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Diện tích CMĐ sử dụng đất theo kế hoạch SDĐ hàng năm cấp huyện (*)
Trong đó
Diện tích đã cho phép CMĐ
Trong đó
Chỉ tiêu còn lại được phép CMĐ theo KH được duyệt
Trong đó
Ghi chú
Đất trồng lúa
Đất rừng phòng hộ
Đất rừng đặc dụng
Đất trồng lúa
Đất rừng phòng hộ
Đất rừng đặc dụng
Đất trồng lúa
Đất rừng phòng hộ
Đất rừng đặc dụng
Diện tích
Trong đó: HĐND cấp tỉnh thông qua
Diện tích
Trong đó: HĐND cấp tỉnh thông qua
Diện tích
Trong đó: HĐND cấp tỉnh thông qua
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Toàn tỉnh
1
Huyện…
2
Huyện...
3
4
5
6
…..
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ….
 

Ghi chú (*) Trong thời gian Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện chưa được xét duyệt thì lấy theo Kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh;
(8), (10), (12) là tổng chỉ tiêu đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng đã cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;
(14) = (3) - (7); (15) = (4) - (8); (16) = (5) - (10); (17) =(6) - (12).
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi