Công văn 2201/TCT-CS 2024 về tiền thuê đất của Công ty VTC

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 2201/TCT-CS

Công văn 2201/TCT-CS của Tổng cục Thuế về tiền thuê đất của Công ty VTC
Cơ quan ban hành: Tổng cục ThuếSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2201/TCT-CSNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Lưu Đức Huy
Ngày ban hành:24/05/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Thuế-Phí-Lệ phí
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ
__________

Số: 2201/TCT-CS

V/v tiền thuê đất của

Công ty VTC.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2024

 

 

Kính gửi:

- Cục Thuế thành phố Hà Nội;

- Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện (VTC).

(Đ/c: 23 Lạc Trung, Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội)

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 161/VTC-ĐT ngày 07/03/2024 của Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện (VTC) và công văn số 23733/CTHN-QLĐ ngày 24/04/2024 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về tiền thuê đất tại 23 Lạc Trung.

- Căn cứ Khoản 2 Điều 17 Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội:

“Điều 17. Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất

Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất thông qua các hình thức sau đây:

...2. Quyết định cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê”

- Căn cứ Khoản 1 Điều 59 Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội:

“Điều 59. Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyn mục đích sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:

a) Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức ”

- Căn cứ Điều 61 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/06/2019 của Quốc hội

“Điu 61. Nộp thuế trong thời gian giải quyết khiếu nại, khởi kiện

1. Trong thời gian giải quyết khiếu nại, khởi kiện của người nộp thuế về số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt do cơ quan quản lý thuế tỉnh hoặc ấn định, người nộp thuế vn phải nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đó, trừ trường hp cơ quan nhà nước có thm quyền quyết định tạm đình chỉ thực hiện quyết định tính thuế, quyết định n định thuế của cơ quan quản lý thuế”.

- Tại khoản 2 Điều 24 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định:

“Điu 24. Thu, nộp tin thuê đất, thuê mặt nước

1. Việc nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định như sau:

a) Cơ quan thuế gửi thông báo nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước đến người thuê đất, thuê mặt nước;...

b) Người thuê đất, thuê mặt nước phải nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước theo đúng quy định tại thông báo của cơ quan thuế”.

- Căn cứ Quy trình quản lý nợ ban hành kèm theo Quyết định số 1129/QĐ-TCT ngày 20 tháng 7 năm 2022 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế:

+ Tại điểm a, khoản 2 mục IV phần I quy định:

IV. Tiêu thức phân loại tiền thuế nợ

2. Nợ đang xử lý bao gồm:

a) Khoản nợ của NNT có văn bản đề nghị miễn thuế, giảm thuế hoặc xác định lại nghĩa vụ của NNT kèm theo hồ sơ, cơ quan thuế hoặc cơ quan có thẩm quyền đã tiếp nhận hồ sơ và đang trong thời gian thực hiện các thủ tục để ban hành quyết định miễn thuế, giảm thuế; hoặc ban hành văn bản xác định lại nghĩa vụ của NNT.

Hồ sơ phân loại bao gồm: Văn bản đề nghị miễn thuế, giảm thuế kèm theo hồ sơ theo quy định; hoặc hồ sơ đ nghị xác định lại nghĩa vụ của NNT đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận...

h) Khoản nợ của NNT đã có văn bản gửi cơ quan thuế hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khiếu nại, khởi kiện về số tiền thuê và các khoản thu khác thuộc NSNN phải nộp, cơ quan thuế hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền đang trong giai đoạn giải quyết khiếu nại, khởi kiện... ”

+ Tại điểm d khoản 1 mục IV phần II Quy trình hướng dẫn các trường hợp tạm thời chưa ban hành thông báo 01/TTN như sau:

IV. Đôn đốc thu tiền thuế nợ

1. Thực hiện các biện pháp đôn đốc thu nợ

d) Các trường hợp tạm thời chưa ban hành Thông báo 01/TTN

... Khoản nợ đang xử lý (trừ khoản nợ đang khiếu nại, khởi kiện);

Trường hợp cần thiết phải ban hành Thông báo 01/TTN, cơ quan thuế thực hiện ban hành thông báo và gửi NNT để đôn đốc NNT nộp vào NSNN. ”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp của Tổng công ty VTC không thuộc trường hợp giải quyết khiếu nại, khởi kiện, đồng thời người nộp thuế trong giai đoạn giải quyết khiếu nại, khởi kiện thì cơ quan thuế vẫn phải thực hiện các biện pháp đôn đốc cưỡng chế theo đúng quy định. Đề nghị Cục Thuế TP Hà Nội tiếp tục đôn đốc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất tại 23 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng đối với Tổng công ty VTC theo đúng quy định của pháp luật.

Trường hợp người nộp thuế đủ điều kiện phân loại vào nhóm nợ đang xử lý (trừ khoản nợ đang khiếu nại, khởi kiện) theo hướng dẫn tại điểm a khoản 2 mục IV phần I quy trình quản lý nợ thì tạm thời chưa ban hành thông báo 01/TTN và áp dụng biện pháp đôn đốc cưỡng chế nợ, trường hợp cần thiết thì cơ quan thuế ban hành thông báo 01/TTN và gửi người nộp thuế để đôn đốc người nộp thuế nộp tiền vào NSNN theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hà Nội và công ty được biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Bộ Thông tin và truyền thông;

- Vụ PC (TCT);

- Vụ Quản lý nợ & CCNT (TCT);

- Website TCT;

- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH

 

 

 

Lưu Đức Huy

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Thông báo 278/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về việc xây dựng, ban hành Nghị định quy định cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa Đơn vị phát điện năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện lớn và Nghị định quy định cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu

Thông báo 278/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về việc xây dựng, ban hành Nghị định quy định cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa Đơn vị phát điện năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện lớn và Nghị định quy định cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu

Công nghiệp, Thương mại-Quảng cáo, Điện lực

×
×
×
Vui lòng đợi