Công văn 2111/BTNMT/ĐKTKĐĐ của Bộ Tài Nguyên và Môi trường về việc quy hoạch sử dụng đất cho lĩnh vực giáo dục, ý tế, văn hoá và thể dục thể thao

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN
VÀ MÔI TRƯỜNG
******

Số: 2111/BTNMT-ĐKTKĐĐ
V/v: Quy hoạch sử dụng đất cho lĩnh vực

giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2005 

 


Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Thực hiện Nghị định số 73/1999/NĐ-CP ngày 19 tháng 8 năm 1999 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao; Nghị quyết số 05/NQ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ về đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao; Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân tỉnh) tập trung chỉ đạo thực hiện các việc sau đây:

1. Rà soát, Điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao theo đúng nội dung quy định của Luật Đất đai năm 2003 và Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ thi hành Luật Đất đai.

Trong quá trình triển khai lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trước đây, các tỉnh đã quan tâm chú trọng đến việc dành quỹ đất cho lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện không đồng nhất; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất còn khái quát, chưa bố trí cụ thể vị trí, diện tích đất cho từng lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao.

Để khắc phục tình trạng trên, trong quá trình triển khai rà soát, Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010), đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho cơ quan chức năng quản lý các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao chủ trì phối hợp với cơ quan Tài nguyên Môi trường các cấp rà soát, đánh giá hiện trạng quỹ đất đang sử dụng của các cơ sở giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao; đồng thời xác định rõ nhu cầu sử dụng đất của các lĩnh vực trên đến năm 2010 để bổ sung vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) của từng địa phương.

2. Bồi thường giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất để xây dựng các công trình giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao.

Trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao đã được phê duyệt, ủy ban nhân dân tỉnh cần chủ động lập kế hoạch cụ thể thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng để mở rộng hoặc xây mới các công trình giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao trên địa bàn.

Chuẩn bị quỹ đất, quỹ nhà để thực hiện tái định cư cho các hộ dân trong các khu vực cần giải tỏa để xây dựng, mở rộng các công trình giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao.

3. Tăng cường quản lý việc sử dụng đất của các cơ sở giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao.

Tổ chức công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao đã được cấp có thẩm quyền xét duyệt để dân biết, kiểm tra giám sát và thực hiện.

Chỉ đạo việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; phát hiện xử lý kịp thời các trường hợp lấn chiếm đất đai, vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã bố trí cho các công trình giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao.

4. Trong năm 2005, Ủy ban nhân dân các tỉnh cần giải quyết xong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức đang sử dụng đất vào Mục đích giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao để các tổ chức này có đủ cơ sở pháp lý quản lý sử dụng đất và mở rộng nâng cấp các công trình giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao.

Để triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết 05/NQ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ về đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao. Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo các ngành, các cấp trực thuộc thực hiện tốt công tác rà soát, Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất cho lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) trên từng địa bàn; hàng quý báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Tài nguyên và Môi trường để Bộ tổng hợp báo cáo Chính phủ.

 

 Nơi nhận:
- Như trên
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo)
- Các Bộ: Nội vụ, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hóa – Thông tin, Lao động – Thương binh và xã hội, Ủy ban Thể dục Thể thao
- Sở TNMT các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ
- Lưu: VT, Vụ ĐKTKĐĐ.

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
THỨ TRƯỞNG 
Đặng Hùng Võ
 

 

                                                                    

thuộc tính Công văn 2111/BTNMT/ĐKTKĐĐ

Công văn 2111/BTNMT/ĐKTKĐĐ của Bộ Tài Nguyên và Môi trường về việc quy hoạch sử dụng đất cho lĩnh vực giáo dục, ý tế, văn hoá và thể dục thể thao
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trườngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2111/BTNMT/ĐKTKĐĐNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Đặng Hùng Võ
Ngày ban hành:17/06/2005Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đất đai-Nhà ở , Tài nguyên-Môi trường
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi