Công văn 1976/TCT-CS 2024 miễn, giảm tiền sử dụng đất Dự án mở rộng Cơ sở 1 - Trường cao đẳng Quảng Ngãi

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 1976/TCT-CS

Công văn 1976/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với Dự án mở rộng Cơ sở 1 - Trường cao đẳng Quảng Ngãi
Cơ quan ban hành: Tổng cục ThuếSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1976/TCT-CSNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Thị Thoa
Ngày ban hành:10/05/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Thuế-Phí-Lệ phí
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

___________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Số: 1976/TCT-CS

V/v tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2024

 

 

Kính gửi: Trường cao đẳng Quảng Ngãi

(Địa chỉ: Km 1051+400 Quốc lộ 1A, phường Trương Quang Trọng,
thành phố Quảng Ngãi).

 

Trả lời công văn số 19/CV-CĐQN-HĐQT ngày 06/03/2024 của Trường cao đẳng Quảng Ngãi xin ý kiến hướng dẫn về việc miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với Dự án mở rộng Cơ sở 1 - Trường cao đẳng Quảng Ngãi, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Liên quan đến hướng dẫn về miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với Dự án mở rộng Cơ sở 1 - Trường cao đẳng Quảng Ngãi, Bộ Tài chính đã có công văn số 4661/BTC-QLCS ngày 06/5/2024 trả lời Trường cao đẳng Quảng Ngãi (bản photocopy công văn số 4661/BTC-QLCS ngày 06/5/2024 của Bộ Tài chính kèm theo).

Đề nghị Trường cao đẳng Quảng Ngãi nghiên cứu công văn số 4661/BTC-QLCS ngày 06/5/2024 của Bộ Tài chính nêu trên, liên hệ với cơ quan chức năng tại địa phương để được hướng dẫn các nội dung liên quan đến giao đất, cho thuê đất và giải quyết miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với Dự án theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế trả lời để Trường cao đẳng Quảng Ngãi biết./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để báo cáo);

- Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi;

- Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (BTC);

- Cục Quản lý công sản (BTC);

- Website TCT;

- Lưu: VT, CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH

 

 

 

 

 

 

Lưu Đức Huy

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

___________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Số: 4661/BTC-QLCS

V/v hướng dẫn về việc miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với Dự án mở rộng Cơ sở 1 – Trường cao đẳng Quảng Ngãi

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2024

 

 

Kính gửi: Trường cao đng Quảng Ngãi.

 

Bộ Tài chính nhận được Công văn số 18/CV-CĐQN ngày 06/3/2024 ca Trường cao đng Quảng Ngãi về việc xin ý kiến hưng dẫn về việc miễn, gim tiền sử dụng đt đối với Dự án mở rộng Cơ sở 1 - Trường cao đẳng Quảng Ngãi. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Tại Điều 2 Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong Lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường (có hiệu lực thi hành từ ngày 24/6/2008) quy định:

“Điều kiện để cơ sở thực hiện xã hội hóa được hưởng các chính sách khuyến khích phát triển xã hội hóa quy định tại Nghị định này là cơ sở phải thuộc danh mục các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn do Thủ tướng Chính phủ quyết định.”.

Tại Điều 6 Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường (có hiệu lực thi hành 24/6/2008) quy định về giao đất, cho thuê đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa, trong đó có quy định về ưu đãi miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2014), tại khoản 3 Điều 1 về sửa đổi, bổ sung Điều 6 Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ đã có quy định về ưu đãi miễn, giảm tiền thuê đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa.

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 1, Điều 2 và khoản 1 Điều 3 Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ và khoản 5 Điều 1 Thông tư số 156/2014/TT-BTC ngày 23/10/2014 của Bộ Tài chính, đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa đã được Nhà nước giao đất mà được miễn tiền hoặc giảm tiền sử dụng đất và đã nộp phần tiền sử dụng đất không được giảm (nếu có) theo quy định của pháp luật về khuyến khích xã hội hóa trước ngày Nghị định số 59/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (ngày 01/8/2014) thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn sử dụng đất còn lại mà không phải chuyển sang thuê đất; trường hợp chuyển sang thuê đất thì không phải nộp tiền thuê đất trong thời hạn đã được giao đất theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định số 59/2014/NĐ-CP của Chính phủ và hướng dẫn tại khoản 5 Điều 1 Thông tư số 156/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính. Trường hợp Trường cao đẳng Kỹ thuật - Công nghiệp Quảng Ngãi (nay là Trường cao đẳng Quảng Ngãi) được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi giao đất có thu tiền sử dụng đất theo Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 29/4/2014 để thực hiện Dự án mở rộng Cơ sở 1 của trường nhưng đến ngày 07/12/2023 trường mới nộp hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền sử dụng đất theo chính sách khuyến khích xã hội hóa thì pháp luật chưa có quy định chuyển tiếp về xử lý miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với trường hợp này.

Luật Đất đai năm 2013 quy định sử dụng đất vào mục đích phi nông nghiệp không phải là đất ở (trong đó có mục đích xây dựng dự án xã hội hóa) thuộc đối tượng được nhà nước cho thuê đất (không còn hình thức nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất như trước đây). Vì vậy, pháp luật về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và pháp luật về khuyến khích xã hội hóa theo Luật Đất đai năm 2013 chỉ có quy định về thu tiền thuê đất và miễn giảm tiền thuê đất đối với đất xây dựng dự án xã hội hóa (không có quy định về thu tiền sử dụng đất và miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với loại đất này). Vì vậy, đề nghị Trường cao đẳng Quảng Ngãi liên hệ với cơ quan chức năng tại địa phương (cơ quan tài nguyên và môi trường) để căn cứ quy định của pháp luật và hồ sơ cụ thể xem xét việc giao đất, cho thuê đất, hình thức sử dụng đất của dự án cho phù hợp để có căn cứ áp dụng việc xác định nghĩa vụ về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của dự án cho phù hợp, theo đúng thẩm quyền được giao.

2. Vướng mắc liên quan đến “giao đất” và “cho thuê đất” thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của cơ quan Tài nguyên và Môi trường. Vì vậy, đề nghị Trường cao đẳng Quảng Ngãi liên hệ với cơ quan tài nguyên và môi trường tại địa phương để được xem xét giải quyết theo thẩm quyền; trường hợp còn vướng mắc về chính sách thì có văn bản gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn.

Bộ Tài chính trả lời để Trường cao đẳng Quảng Ngãi được biết./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo Bộ (để b/c);

- Bộ LĐTBXH;

- UBND tỉnh Quảng Ngãi;

- TCT; Vụ PC;

- Lưu: VT, QLCS (5b)

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ CÔNG SẢN

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thị Thoa

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi