Công văn 1288/TCT-DNNCN 2024 thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai của doanh nghiệp

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 1288/TCT-DNNCN

Công văn 1288/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế về triển khai thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai của doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia
Cơ quan ban hành: Tổng cục ThuếSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1288/TCT-DNNCNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Mai Sơn
Ngày ban hành:28/03/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Thuế-Phí-Lệ phí, Doanh nghiệp
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

TNG CỤC THU
_______

Số: 1288/TCT-DNNCN

V/v Triển khai thanh toán trực tuyến NVTC về đất đai của doanh nghiệp trên Cổng DVCQG.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2024

 

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Bắc Giang, Bình Định, Hải Dương, Kon Tum, Lâm Đồng, Tây Ninh, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc.

 

Thực hiện nhiệm vụ tại Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 về việc phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia (DVCQG) năm 2022 và công văn số 1246/VPCP-KSTT ngày 27/02/2024 của Văn phòng Chính phủ về việc tái cấu trúc, cung cấp dịch vụ thanh toán nghĩa vụ tài chính về đất đai của doanh nghiệp, Tổng cục Thuế đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để thống nhất mô hình kết nối, trao đi thông tin đáp ứng yêu cầu thanh toán nghĩa vụ tài chính (NVTC) trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai đối với người nộp thuế (NNT) là doanh nghiệp qua cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG). Tổng cục Thuế thông báo kế hoạch triển khai như sau:

1. Phạm vi triển khai

- Triển khai nộp nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với NNT là doanh nghiệp qua Cổng DVCQG của Chính phủ.

- Trao đổi dữ liệu điện tử từ Tổng cục Thuế sang Cổng DVCQG để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính đối với NNT là doanh nghiệp.

2. Thi gian và lộ trình triển khai

- Giai đoạn 1: gồm các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Bắc Giang, Bình Định, Hải Dương, Kon Tum, Lâm Đồng, Tây Ninh, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc triển khai trong tháng 3 năm 2024. (Sau khi các tỉnh, thành phố hoàn thành việc kết nối, tích hợp giữa Cổng Dịch vụ công các tỉnh, thành phố với Cổng DVCQG theo hướng dẫn tại Công văn số 1246/VPCP-KSTT ngày 27/02/2024 của Văn phòng Chính phủ).

- Giai đoạn 2: các tỉnh, thành phố còn lại, triển khai từ 01 tháng 4 đến 31 tháng 5 năm 2024.

Trường hợp UBND các tỉnh, thành phố thuộc giai đoạn 2 có chỉ đạo kết nối trong tháng 3 năm 2024 thì đề nghị Cục Thuế phối hợp với các đơn vị có liên quan để triển khai thực hiện.

3. Tổ chc triển khai

a) Tại Tổng cục Thuế

- Vụ DNNCN có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn công tác xử lý hồ sơ xác định NVTC về đất đai theo đúng quy định; phối hp với cơ quan, đơn vị liên quan hỗ trợ xử lý các vướng mắc về nghiệp vụ phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện thanh toán trực tuyến NVTC về đất đai đối với NNT là doanh nghiệp trên Cổng DVCQG. (Tài liệu hướng dẫn xử lý hồ sơ xác định NVTC về đất đai đối với NNT là doanh nghiệp đảm bảo thanh toán trực tuyến trên Cổng DVCQG theo Phụ lục 01 đính kèm công văn này).

- Cục CNTT có trách nhiệm chủ trì đảm bảo vận hành hệ thống ứng dụng n định, phối hợp với các bên liên quan xử lý vướng mắc trong quá trình vận hành ứng dụng.

- Vụ TTHT có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Vụ DNNCN tổ chức triển khai công tác tuyên truyền, thực hiện tuyên truyền trên website ngành Thuế và các kênh thông tin đại chúng về hình thức thanh toán trực tuyến NVTC về đất đai đối với NNT là doanh nghiệp trên Cổng DVCQG theo tài liệu hướng dẫn người sử dụng đính kèm Phụ lục 02 công văn này.

b) Tại Cục thuế các tỉnh, thành phố

Cục trưởng Cục thuế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục thuế, các phòng/ đơn vị chức năng có liên quan:

- Thực hiện luân chuyn và xử lý hồ sơ xác định NVTC về đất đai đối với NNT là doanh nghiệp theo quy định hiện hành.

- Triển khai công tác tuyên truyền qua các kênh thông tin đại chúng về hình thức thanh toán trực tuyến NVTC về đất đai đối với NNT là doanh nghiệp trên Cổng DVCQG.

- Căn cứ thông tin Mã hồ sơ in trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu 01 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính) do Văn phòng đăng ký đất đai chuyển đến đ nhập đầy đủ, chính xác vào ứng dụng CNTT ngành thuế.

Trong quá trình triển khai, đề nghị các đơn vị có vướng mắc về nghiệp vụ và ứng dụng liên hệ đầu mối hỗ trợ tại Tổng cục thuế để kịp thời xử lý, cụ thể:

- Về nghiệp vụ: đ/c Nguyễn Thị Hải Anh, Vụ DNNCN (email: [email protected]; điện thoại: 024.3972.8089, số máy lẻ: 4210).

- Về ứng dụng: đ/c Vũ Việt An, Cục CNTT (email: [email protected]; điện thoại: 024.768.9679, số máy lẻ 6115).

Tổng cục Thuế thông báo đ các Cục Thuế biết và phối hợp thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thứ trưởng Cao Anh Tuấn (để b/c);

- Lãnh đạo Tổng cục Thuế (để b/c);

- Cục KSTTHC - VPCP (đ b/c);

- Cục THTK, QLCS - Bộ TC (để b/c);

- Cục ĐK và DL thông tin đất đai - Bộ TNMT (để phối hợp);

- Vụ KK, TTHT, CNTT, VP (để phối hợp);

- Cục thuế các Tỉnh, TP trực thuộc TW (để biết);

- Lưu VT, DNNCN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Mai Sơn

 

Phụ lục 01

(Kèm theo công văn số 1288/TCT-DNNCN ngày 28/3/2024 của Tổng cục Thuế)

 

HƯỚNG DN XỬ LÝ H SƠ XÁC ĐỊNH NVTC V ĐẤT ĐAI ĐI VỚI
NNT LÀ DOANH NGHIỆP ĐẢM BẢO THANH TOÁN TRỰC TUYẾN
TRÊN CỔNG DVCQG

 

1. Phạm vi áp dụng

Doanh nghiệp có tài khoản đăng ký giao dịch trên Cổng DVCQG thực hiện thanh toán trực tuyến NVTC về đất đai trên Cổng DVCQG đối với hồ sơ nộp theo cơ chế một cửa liên thông. Đối với các hồ sơ không nộp qua cơ chế một cửa liên thông, NNT có thể lựa chọn nộp tại các kênh khác như: cổng TTĐT của TCT, ứng dụng Etax Mobile, KBNN, cơ quan phối hợp thu...

Chỉ áp dụng thanh toán trên Cổng DVCQG đối với các khoản NVTC về đất đai chưa hết thời hạn nộp tiền. Đối với các khoản NVTC về đất đai đã quá thời hạn nộp tiền hoặc có phát sinh tiền chậm nộp theo Thông báo của cơ quan thuế, thông tin sổ thuế không được truyền lên Cổng DVCQG, đề nghị NNT thực hiện thanh toán trực tiếp tại KBNN, Ngân hàng thương mại.

2. Xử lý hồ sơ xác định NVTC về đất đai đối với NNT là doanh nghiệp đảm bảo thanh toán trực tuyến trên Cổng DVCQG

Thực hiện luân chuyển và xử lý hồ sơ xác định NVTC về đất đai đối với NNT là doanh nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành.

Đ đảm bảo việc thanh toán trực tuyến NVTC về đất đai đối với NNT là doanh nghiệp trên Cổng DVCQG, bộ phận quản lý các khoản thu từ đất thực hiện kiểm tra và nhập chính xác vào ứng dụng quản lý thuế tập trung (ứng dụng TMS) chỉ tiêu Mã hồ sơ ghi trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu 01 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính) do Văn phòng đăng ký đất đai chuyển đến vào trường thông tin “Mã hồ sơ in trên phiếu hẹn trả NNT” trên màn hình nhập thông báo nộp tiền.

Trường hợp hồ sơ từ Văn phòng đăng ký đất đai chuyển đến chưa có Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả thì cơ quan thuế đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai b sung.

Đối với hồ sơ bao gồm nghĩa vụ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp/nông nghiệp: Tổng cục Thuế sẽ nâng cấp ứng dụng, bổ sung thông tin đ xác định được nghĩa vụ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp/nông nghiệp tương ứng với bộ hồ sơ NVTC về đất đai và cập nhật lên Cổng DVCQG. Trong khi chờ ứng dụng nâng cấp, đề nghị CQT hướng dẫn NNT nộp nghĩa vụ thuế phi nông nghiệp/nông nghiệp qua các phương thức thanh toán khác đ đảm bảo hoàn thành nghĩa vụ tài chính có liên quan.

Phụ lục 02

(Kèm theo công văn số 1288/TCT-DNNCN ngày 28/3/2024 của Tổng cục Thuế)

 

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ THANH TOÁN NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH V ĐT ĐAI CỦA DOANH

NGHIỆP TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUC GIA

 

1. Thanh toán

- Bước 1: Truy cập Cổng DVCQG, đăng nhập bằng tài khoản doanh nghiệp, chọn

Thanh toán trực tuyến Chọn Nộp thuế, lệ phí trước bạ về đất đai, tài sản

- Bước 2: Thực hiện nhập thông tin tra cứu nghĩa vụ tài chính về đất đai

Nhập mã hồ sơ (Mã hồ sơ in trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn tr kết quả (theo mẫu 01 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính)).

Nhập mã bảo mật

Click “Tra cứu” hiển thị kết quả tra cứu

- Bước 3: Cổng DVCQG thực hiện kết nối tới hệ thống Thuế điện tử (eTax).

+ Nếu NNT chưa có tài khoản điện tử trên hệ thống eTax: Hiển thị màn hình đăng nhập tài khoản

+ Nếu NNT đã có tài khoản điện tử trên hệ thống eTax: Hiển thị màn hình chọn Ngân hàng và chọn khoản nộp trên hệ thống Thuế điện từ (eTax)

- Bước 4: Hiển thị thông tin khoản nộp trên giấy nộp tiền vào Ngân sách nhà nước mẫu số C1-02/NS

Chọn Ngân hàng và tích chọn khoản nộp cần thanh toán, nhấn ‘Tiếp tục’.

- Bước 5: Hiển thị màn hình hoàn thành Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước

NNT nhập và kiểm tra thông tin trên giấy nộp tiền. Nhấn ‘Hoàn thành’, hệ thống hiến thị màn hình hoàn thành Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước mẫu số C1-02/NS.

+ Chọn ‘Sửa’: Đ quay lại màn hình nhập Giấy nộp tiền

+ Chọn ‘Xóa’: Đ xóa giấy nộp tiền đã lập

+ Chọn ‘Trình ký’: Đ trình ký giấy nộp tiền

+ Chọn ‘In GNT’: Để in giấy nộp tiền

+ Chọn ‘Ký và nộp’: Đ ký nộp giấy nộp tiền

- Bước 6: Hiển thị màn hình nộp thành công Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước mẫu số C1-02/NS

Chọn ‘Ký và nộp’, chọn chữ ký số và mật khẩu để ký giấy nộp tiền

2. Tra cứu giao dịch

Sau khi Giấy nộp tiền nghĩa vụ tài chính về đất đai có trạng thái ‘Nộp thuế thành công’, NNT có thể thực hiện tra cứu lại giao dịch và tải chứng từ đất đai trên cng dịch vụ công quốc gia theo các bước như sau:

- Bước 1: Click ‘Thông tin doanh nghiệp’

- Bước 2: Click ‘Lịch sử thanh toán’

- Bước 3: Nhập tham số tra cứu, nhấn biểu tượng . Hiển thị kết quả tra cứu

- Bước 4: Click ‘Biên lai’, hiển thị chi tiết các chứng từ thuộc mã hồ sơ đất đai đang tra cứu

+ Click ‘Tải file XML’: Để tải file chứng từ định dạng XML về máy trạm. NNT thực hiện mở file bằng phần mềm iTaxviewer.

+ Click ‘Tải file PDF’: Đ tải file chng từ định dạng PDF về máy trạm

………………..Kết thúc………….

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi