Công văn 11177/BTC-QLCS của Bộ Tài chính về việc thực hiện xác định, thu nộp nghĩa vụ tài chính về đất đai

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------
Số: 11177/BTC-QLCS
V/v: Thực hiện xác định, thu nộp nghĩa vụ tài chính về đất đai
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------
Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2015
 
 
Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 
Triển khai Luật Đất đai năm 2013 và các Nghị quyết của Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu; các địa phương đã chủ động, tích cực tổ chức thực hiện các chính sách về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất cũng như các giải pháp về giảm, giãn tiến độ nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất góp phần quan trọng đưa chính sách mới vào cuộc sống, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, giảm nghĩa vụ tài chính cho người sử dụng đất, tạo nguồn thu ổn định cho ngân sách nhà nước.
Tuy nhiên, qua báo cáo và khảo sát, nắm bắt tình hình thực tiễn tại một số địa phương cho thấy công tác tổ chức thực hiện chính sách tài chính về đất đai thời gian qua vẫn còn một số mặt hạn chế như: chưa xác định kịp thời giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất; nợ đọng tiền sử dụng đất, tiền thuê đất còn khá cao; nhiều trường hợp cơ quan thuế chưa quản lý, theo dõi, đôn đốc thu nộp được do chưa nhận được hồ sơ từ cơ quan quản lý chuyên ngành chuyển sang; có tình trạng sử dụng đất mà không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với nhà nước do chưa hoàn thiện các hồ sơ pháp lý về đất đai hoặc cố tình không chấp hành; việc xác định nghĩa vụ tài chính, thông báo thu nộp còn chậm do khối lượng hồ sơ tồn đọng từ trước ngày 01/7/2014 và công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa cơ quan thuế - cơ quan tài nguyên và môi trường còn vướng mắc; giảm tiền thuê đất, giãn tiến độ nộp tiền sử dụng đất theo các Nghị quyết của Chính phủ chưa đúng với thời hiệu của Nghị quyết; công tác phối hợp giữa các ngành trong luân chuyển hồ sơ, xác định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất tại một số địa phương chưa thống nhất, kịp thời; công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về đất đai nói chung và tài chính đất đai nói riêng đến các đối tượng sử dụng đất còn hạn chế...
Đề khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên và góp phần hoàn thành dự toán ngân sách được giao, Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện một số biện pháp sau:
1. Khẩn trương ban hành Quy chế phối hợp giữa các ngành (tài nguyên môi trường, tài chính, thuế...) trong xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xác định giá đất cụ thể, luân chuyển hồ sơ và xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong trao đổi thông tin giữa các ngành và thực hiện xác định, quản lý, theo dõi, đôn đốc thu nộp các khoản nghĩa vụ tài chính về đất đai.
2. Thực hiện rà soát, xác định cụ thể tất cả các đối tượng đang được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn, giao cơ quan tài nguyên và môi trường hoàn chỉnh hồ sơ về đất đai chuyển cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính và đôn đốc, thu nộp đầy đủ, kịp thời vào ngân sách nhà nước; chấn chỉnh, tăng cường công tác lập bộ quản lý thu tại cơ quan thuế; đối với trường hợp đang sử dụng đất vào mục đích phải nộp tiền thuê đất nhưng chưa có quyết định cho thuê đất, chưa ký hợp đồng thuê đất thì vẫn phải thực hiện thu và theo dõi thu nộp tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính; chỉ đạo cơ quan tài nguyên và môi trường cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin cần thiết để cơ quan thuế xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai cho người sử dụng đất đảm bảo tất  cả các đối tượng thuộc diện phải thuê đất với nhà nước theo quy định của pháp luật phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính trước ngày 31/12/2016.
3. Thực hiện các biện pháp cần thiết theo quy định của pháp luật, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương để đôn đốc, thu nộp số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất còn nợ đọng đã được cơ quan thuế ra thông báo.
4. Không xem xét, quyết định giảm tiền thuê đất theo các Nghị quyết của Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu đối với những trường hợp phát sinh sau ngày Quyết định số 2093/QĐ-TTg ngày 23/11/2011, Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ và các Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013, Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ hết thời hiệu thi hành; nếu có phát sinh các trường hợp sau ngày Quyết định, Nghị quyết của Chính phủ hết hiệu lực mà có khó khăn, vướng mắc hoặc có nguyên nhân khách quan thì tổng hợp, đề xuất phương án xử lý, phối hợp với Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
5. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai nói chung và thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nói riêng đảm bảo người sử dụng đất nắm bắt đầy đủ và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; việc giải quyết khiếu nại về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất được thực hiện theo quy định của pháp luật về giải quyết khiếu nại, trong thời gian giải quyết khiếu nại, người sử dụng đất vẫn phải nộp đủ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo thông báo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
6. Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất để cơ quan thuế có cơ sở xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và thông báo cho người sử dụng đất theo quy định.
Mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Quý Ủy ban./.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở TC, Sở TNMT, Cục Thuế các tỉnh, tp trực thuộc TW;
- TCT;
- Các vụ: PC, CST;
- Lưu: VT, QLCS.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Chí
 

thuộc tính Công văn 11177/BTC-QLCS

Công văn 11177/BTC-QLCS của Bộ Tài chính về việc thực hiện xác định, thu nộp nghĩa vụ tài chính về đất đai
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:11177/BTC-QLCSNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Hữu Trí
Ngày ban hành:14/08/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đất đai-Nhà ở

tải Công văn 11177/BTC-QLCS

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi