Công văn 1097/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung chính sách và tháo gỡ khó khăn trong thực hiện di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 1097/TTg-KTN

Công văn 1097/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung chính sách và tháo gỡ khó khăn trong thực hiện di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1097/TTg-KTNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành:06/07/2011Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đất đai-Nhà ở

tải Công văn 1097/TTg-KTN

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------------------------
Số: 1097/TTg-KTN
V/v: bổ sung chính sách và tháo gỡ khó khăn trong thực hiện di dân, TĐC Dự án thủy điện Sơn La
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2011
 
 

Kính gửi:
- Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,
 Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
 
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên (các công văn: số 704/UBND-TĐC ngày 20 tháng 5 năm 2011, số 705/UBND-TĐC ngày 20 tháng 5 năm 2011); ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3898/BKHĐT-KTNN ngày 17 tháng 6 năm 2011), Tài chính (công văn số 8161/BTC-ĐT ngày 21 tháng 6 năm 2011), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 1559/BNN-KTHT ngày 03 tháng 6 năm 2011), về việc bổ sung chính sách và tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
1. Về đề nghị bổ sung một số chính sách về di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La:
a) Trên cơ sở kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tại công văn số 704/UBND-TĐC ngày 20 tháng 5 năm 2011, giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, nghiên cứu, thống nhất chính sách cụ thể cần bổ sung, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
b) Về thanh toán hỗ trợ bằng tiền mặt cho hộ tái định cư tự xây dựng bể trữ nước ăn, sân bể và rãnh thoát nước kèm theo bể: giao Bộ Tài chính có văn bản yêu cầu Ngân hàng Phát triển Việt Nam chỉ đạo Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Việt Nam tỉnh Điện Biên thực hiện theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên thanh toán tiền hỗ trợ hộ tái định cư tự thực hiện hạng mục này.
2. Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tạm ứng 46,0 tỷ đồng từ nguồn vốn di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La đã giao cho tỉnh kế hoạch năm 2011 để thanh toán giá trị khối lượng hoàn thành Dự án Bệnh viện đa khoa thị xã Mường Lay. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính bố trí, bổ sung vốn từ nguồn đầu tư, cải tạo nâng cấp bệnh viện đa khoa tuyến huyện theo Quyết định số 47/2008/QĐ-TTg ngày 02 tháng 4 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ để hoàn trả nguồn vốn di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La.
3. Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên sử dụng nguồn vốn đầu tư của 3 điểm tái định cư: Tả Sìn Phùng, huyện Mường Nhé; Mường Nhà, huyện Điện Biên và thị trấn Điện Biên đã được ghi danh mục tại Quyết định số 801/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La (viết tắt là Quyết định số 801/QĐ-TTg) để đầu tư Dự án Kè bảo vệ đất sản xuất hai bờ suối Nậm Lay, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay (mức vốn cụ thể được xác định sau khi dự án được phê duyệt nhưng không được làm tăng tổng mức vốn di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La đã giao cho Tỉnh tại Quyết định số 801/QĐ-TTg nêu trên).
Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tiếp thu ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại các văn bản nêu trên, hoàn thành lập dự án, gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định dự án trước khi Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phê duyệt.
4. Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên không đầu tư xây dựng 2 Trạm y tế tại các khu tái định cư :Cơ Khí, Chi Luông (đã có danh mục tại Quyết định số 801/QĐ-TTg) và sử dụng nguồn vốn đầu tư xây dựng 2 Trạm y tế để đầu tư xây dựng Trung tâm Dân số và Kế hoạch hóa gia đình thị xã Mường Lay theo nguyên tắc: tổng vốn đầu tư xây dựng Trung tâm không vượt tổng vốn đầu tư 2 Trạm y tế nêu trên.
5. Về tiếp tục đầu tư dự án tái định cư mẫu tại khu vực suối Nậm Chim, xã Si Pa Phìn, huyện Mường Chà: Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đánh giá kết quả thực hiện hạng mục đầu tư và việc sử dụng kinh phí đã được bố trí (30 tỷ đồng); thống nhất các hạng mục đầu tư, hỗ trợ tiếp theo, nguồn vốn thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
6. Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên sử dụng 46,44 tỷ đồng từ nguồn vốn di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La (đã được ghi danh mục là hỗ trợ khác, di chuyển tạm thuộc tỉnh Điện Biên, kèm theo Quyết định số 801/QĐ-TTg) để thanh toán cho các công trình tạm.
7. Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên có trách nhiệm quản lý sử dụng nguồn vốn tạm ứng, nguồn vốn đầu tư hỗ trợ đúng mục đích, bảo đảm hiệu quả đầu tư và theo đúng quy định hiện hành./.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải,
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm,
Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐP, TH;
- Lưu: VT, KTN (3) Lnh.22
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
(Đã ký)
 
 
 
Hoàng Trung Hải
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi