Chỉ thị 32/2015/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tăng cường công tác quản lý giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và quản lý, sử dụng đất công cộng trên địa bàn tỉnh

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Chỉ thị 32/2015/CT-UBND

Chỉ thị 32/2015/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tăng cường công tác quản lý giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và quản lý, sử dụng đất công cộng trên địa bàn tỉnh
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên HuếSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:32/2015/CT-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Chỉ thịNgười ký:Phan Ngọc Thọ
Ngày ban hành:21/08/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đất đai-Nhà ở
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH THỪA THN HU
-------
Số: 32/2015/CT-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Thừa Thiên Huế, ngày 21 tháng 08 năm 2015
 
 
CHỈ THỊ
VỀ viỆc tăng cưỜNg công tác quẢn lý giao đẤt, cho thuê đẤt, chuyỂn mỤc đích
 sỬ dỤng đẤt và quẢn lý, sỬ DỤng đẤt công cỘng trên đỊa bàn tỈnh
 
 
Trong thời gian qua, công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh đã dần đi vào nền nếp, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và giải quyết nhu cầu sử dụng đất cho phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, một số địa phương, đơn vị, cá nhân đang sử dụng đất và việc quản lý, sử dụng đất công cộng vẫn còn yếu kém, tồn tại như: không lập thủ tục pháp lý để được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trước khi xây dựng các công trình, dự án; thực hiện xây dựng các công trình chậm so với tiến độ được phê duyệt, chậm đưa đất vào sử dụng; thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất khi chưa được Nhà nước giao đất, đất chưa được giải phóng mặt bằng; đặc biệt UBND các xã, phường, thị trấn chưa tích cực thực hiện rà soát đất công cộng để quản lý, sử dụng và cho thuê đất không đúng quy định pháp luật. Ngoài ra, việc giám sát, thanh tra, kiểm tra quản lý, sử dụng đất chưa được thường xuyên, việc xử lý các hành vi vi phạm pháp luật chưa thực sự kịp thời, xử lý triệt để đã ảnh hưởng đến công tác quản lý và gây bức xúc trong nhân dân.
Để kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế nêu trên, góp phần nâng cao hiệu lực công tác quản lý Nhà nước về đất đai nói chung cũng như đưa công tác thu hồi đất, giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và quản lý, sử dụng đất công cộng trên địa bàn tỉnh thật sự đi vào nề nếp, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nghiêm túc thực hiện các nội dung cụ thể sau:
1. UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế
a) Chỉ đạo UBND các xã, phường và thị trấn; các ban, ngành cấp huyện:
- Hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và hộ gia đình cá nhân có nhu cầu sử dụng đất phải thực hiện thủ tục xin giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy định và sử dụng đất đúng diện tích, mục đích đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất.
- Chủ động kiểm tra, rà soát diện tích đất công cộng trên địa bàn để quản lý, sử dụng theo đúng quy định của pháp luật; thực hiện đăng ký đất đai theo quy định.
- Chấm dứt tình trạng cho thuê, thuê lại đất và thực hiện đấu giá đất không đúng quy định pháp luật đối với diện tích đất được Nhà nước giao quản lý, sử dụng.
- Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phải kiên quyết, kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm (đặc biệt là các trường hợp tự chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng trái phép, lấn chiếm quỹ đất của Nhà nước) theo đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật ngay từ khi các vi phạm đó xảy ra; lập hồ sơ các trường hợp vi phạm vượt thẩm quyền, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.
b) Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường, thị trấn khi được giao làm chủ đầu tư các công trình, dự án phải thực hiện các thủ tục để được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trước khi thực hiện đầu tư xây dựng.
c) Tăng cường công tác quản lý, giám sát việc xây dựng các công trình, dự án trên địa bàn để kịp thời xử lý nghiêm hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý đối với những trường hợp xây dựng chưa được cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích.
d) Tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai theo quy định, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật trong quản lý, sử dụng đất.
đ) Chỉ đạo cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cần phải thực hiện các thủ tục để xác định tính pháp lý của thửa đất đưa ra đấu giá, xác định giá đất cụ thể và thực hiện đấu giá đất phải đảm bảo đúng trình tự thủ tục, điều kiện để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.
e) Đối với các công trình dự án đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất sử dụng đất không hiệu quả, sử dụng đất không hết diện tích, không đúng mục đích và đất không có nhu cầu sử dụng phải thực hiện thu hồi đất hoặc báo cáo UBND tỉnh xem xét để xử lý theo quy định.
g) Thực hiện phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, thời gian, đúng quy định pháp luật hiện hành và thực hiện bàn giao ngay đất đã thu hồi cho chủ đầu tư, đơn vị quản lý để tránh tái lấn chiếm.
2. Sở Tài nguyên và Môi trường
a) Hướng dẫn, đôn đốc UBND cấp huyện và các cơ quan, đơn vị thực hiện các thủ tục liên quan đến công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và quản lý, sử dụng đất công cộng. Chủ động kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý, sử dụng đất của các địa phương.
b) Tiếp tục tổ chức tập huấn đăng ký đất đai, rà soát diện tích cần cấp Giấy chứng nhận, hoàn thiện cơ sở dữ liệu địa chính để bàn giao cho các địa phương vận hành, khai thác, cập nhật đồng bộ, hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai.
c) Lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm trong quản lý, sử dụng đất.
d) Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, đặc biệt trong lĩnh vực giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và quản lý, sử dụng đất công cộng; thẩm định chặt chẽ nhu cầu sử dụng đất của dự án trước khi trình UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất, đảm bảo sử dụng đất hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả.
đ) Công bố công khai các thông tin về đất đai, công khai các tổ chức, đơn vị vi phạm pháp luật đất đai Trên trang thông tin điện tử tỉnh, của cấp huyện và Website của Sở Tài nguyên và Môi trường.
e) Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật Đất đai và các văn bản thi hành luật bằng nhiều phương thức phù hợp, đến từng đối tượng quản lý, sử dụng đất.
3. Sở Xây dựng
Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về công tác xây dựng, cấp phép xây dựng. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về xây dựng của các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất để chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.
4. Sở Kế hoạch và đầu tư
- Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan tăng cường kiểm tra, rà soát đánh giá năng lực của chủ đầu tư, tính khả thi của dự án, tiến độ thực hiện dự án đã cấp giấy chứng nhận đầu tư, đặc biệt là các dự án trọng điểm; kịp thời tham mưu UBND tỉnh xử lý các dự án vi phạm pháp luật về đầu tư.
- Thẩm định, bố trí vốn để thực hiện các dự án đầu tư, công trình xây dựng phải đảm bảo phù hợp kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện; phải có quyết định giao đất trước khi giải ngân vốn đầu tư.
5. Sở Tài chính
Việc quyết toán các dự án đầu tư phải đảm bảo đầy đủ thủ tục về giao đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định, kiên quyết không quyết toán đối với những đơn vị, công trình không đầy đủ thủ tục.
6. Thanh tra tỉnh
Tăng cường công tác thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai; có kế hoạch thanh tra, kiểm tra để chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai.
7. Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh
a) Chủ động rà soát, thống kê các loại đất của cơ quan, đơn vị mình đang quản lý, sử dụng; thực hiện các thủ tục xin giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận để đảm bảo cơ sở pháp lý theo quy định và sử dụng đất đúng mục đích, hiệu quả, tiết kiệm.
b) Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khi được giao làm chủ đầu tư dự án cần phải thực hiện các thủ tục để được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận trước khi tiến hành đầu tư xây dựng.
8. Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân
a) Sử dụng theo đúng mục đích, đúng diện tích đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả.
b) Chấp hành đúng các quy định của pháp luật về đất đai, đầu tư, xây dựng và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
c) Việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất phải đảm bảo đúng quy định; nghiêm cấm trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích trái pháp luật.
9. Tổ chức thực hiện
a) Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.
b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quản lý quỹ đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất và quỹ đất được Nhà nước giao quản lý, sử dụng và không thực hiện chấn chỉnh các trường hợp vi phạm hoặc để tiếp tục tái diễn.
c) Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phải kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét, giải quyết./.
 

 Nơi nhận:
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (b/c);
- TVTU, TTHĐND tỉnh (b/c);
- Đoàn Đại biểu QH tỉnh (bc);
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Các Sở, ban ngành cấp tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, TX và TP Huế;
- Đài TRT, Báo TT Huế (đăng tin);
- VP: CVP, các PCVP và CV;
- Lưu: VT, ĐC.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi