Tiền sử dụng đất phải nộp khi cấp Sổ đỏ thông qua giao đất

Bên cạnh hình thức công nhận quyền sử dụng đất, giao đất cũng là hình thức chủ yếu mà người dân được cấp Sổ đỏ. Theo quy định, một số trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất theo cách tính dưới đây.


Khi nào giao đất có thu tiền sử dụng?

Theo Điều 55 Luật Đất đai 2013, Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:

- Hộ gia đình, cá nhân được giao đất ở.

- Tổ chức kinh tế được giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê.

- Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê.

- Tổ chức kinh tế được giao đất thực hiện dự án đầu tư hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng.

Tiền sử dụng đất phải nộp khi giao đất

Tiền sử dụng đất phải nộp khi giao đất (Ảnh minh họa)

Cách tính tiền sử dụng đất phải nộp khi giao đất

Tùy thuộc vào từng hình thức giao đất mà tiền sử dụng đất phải nộp khi cấp Sổ đỏ là khác nhau, cụ thể:

* Tiền sử dụng đất khi giao đất thông qua đấu giá

Theo khoản 1 Điều 4 Nghị định 45/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 1 Điều 2 Nghị định 135/2016/NĐ-CP, tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất thì tiền sử dụng đất phải nộp là số tiền trúng đấu giá.

* Tiền sử dụng đất khi giao đất không qua đấu giá

Theo khoản 2 Điều 4 Nghị định 45/2014/NĐ-CP, tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất thì tiền sử dụng đất phải nộp được xác định theo công thức sau:

Tiền sử dụng đất

=

Giá đất tính theo mục đích sử dụng đất

x

Diện tích đất

-

Tiền sử dụng đất được giảm (nếu có)

-

Tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng được trừ (nếu có)

Trong đó:

- Diện tích đất phải nộp tiền sử dụng đất là diện tích đất có thu tiền sử dụng đất ghi trên quyết định giao đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Giá đất tính thu tiền sử dụng đất là giá đất cụ thể (giá đất do UBND cấp tỉnh quyết định - loại giá đất này không được ban hành trước như Bảng giá đất mà được xác định dựa trên cơ sở điều tra, thu thập thông tin về thửa đất, giá đất thị trường và thông tin về giá đất trong cơ sở dữ liệu đất đai; áp dụng phương pháp định giá đất phù hợp).

- Tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng được trừ vào tiền sử dụng đất là tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt mà nhà đầu tư đã tự nguyện ứng cho Nhà nước.

Kết luận: Trên đây là cách tính tiền sử dụng đất phải nộp khi cấp Sổ đỏ thông qua giao đất. Trên thực tế người dân thường nộp tiền theo thông báo của cơ quan thuế thay vì tự tính theo quy định trên.

>> Mức tiền sử dụng đất phải nộp khi cấp Sổ đỏ năm 2020

Khắc Niệm

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục