Tiền làm Sổ đỏ năm 2020 tăng mạnh so với các năm trước?

Các khoản tiền phải nộp khi làm Sổ đỏ gồm tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ, lệ phí cấp Giấy chứng nhận. Trong đó, tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ căn cứ theo giá đất tại Bảng giá đất. Khi giá đất tăng thì tiền làm Sổ đỏ cũng tăng theo.


Bảng giá đất là căn cứ để tính tiền sử dụng đất?

Theo Điều 3 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất thì người sử dụng đất được Nhà nước giao đất, công nhận quyền sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Luật Đất đai và được xác định trên các căn cứ sau:

- Diện tích đất được giao, được chuyển mục đích sử dụng, được công nhận quyền sử dụng đất.

- Mục đích sử dụng đất.

- Giá đất tính thu tiền sử dụng đất:

Điểm a khoản 3 Điều này cũng quy định:

“Giá đất theo Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) quy định áp dụng trong trường hợp hộ gia đình, cá nhân được công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở trong hạn mức”.

Như vậy, giá đất theo Bảng giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành là một trong những căn cứ tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, giao đất (cả hai trường hợp này người sử dụng đất đều được cấp Sổ đỏ).

Lưu ý: Giá đất theo Bảng giá đất chỉ áp dụng với trường hợp hộ gia đình, cá nhân được công nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất ở trong hạn mức. Vượt hạn mức sẽ áp dụng giá đất cụ thể. Hay nói cách khác, khi công nhận quyền sử dụng đất mà diện tích đất ở nhỏ hơn hoặc bằng hạn mức theo quy định của UBND cấp tỉnh thì áp dụng giá đất theo Bảng giá đất (tiền phải nộp thấp hơn giá đất cụ thể).

tăng tiền sử dụng đất khi làm sổ đỏ

Sẽ tăng tiền sử dụng đất khi làm Sổ đỏ? (Ảnh minh họa)

Từ 2020, sẽ tăng tiền sử dụng đất khi làm Sổ đỏ?

Giá đất theo Bảng giá đất là căn cứ tính tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất trong hạn mức. Điều đó đồng nghĩa với việc giá đất theo Bảng giá đất thay đổi thì tiền sử dụng cũng sẽ thay đổi.

Ngày 19/12/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 96/2019/NĐ-CP quy định về khung giá đất. Căn cứ theo Nghị định này, UBND cấp tỉnh xây dựng, điều chỉnh Bảng giá đất tại địa phương áp dụng trong 05 năm (giai đoạn 2020 - 2024).

Hiện nay một số tỉnh, thành đã công bố Bảng giá đất áp dụng cho giai đoạn 2020 - 2024, thay thế cho Bảng giá đất áp dụng cho 05 năm giai đoạn 2015 - 2019. Theo đó, giá đất tại Bảng giá đất của nhiều tỉnh, thành tăng so với giai đoạn trước (giai đoạn 2015 - 2019), nhất là đối với đất ở.

Ví dụ: Ngày 31/12/2019, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 30/2019/QĐ-UBND quy định về bảng giá các loại đất áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024 (thay thế Bảng giá đất giai đoạn 2015 - 2019 quy định tại Quyết định 96/2014/QĐ-UBND được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 19/2017/QĐ-UBND. Theo Bảng giá đất mới thì giá đất ở được điều chỉnh tăng bình quân 15%.

Như vậy, khi hộ gia đình, cá nhân được cấp Sổ đỏ theo hình thức công nhận quyền sử dụng đất với diện tích trong hạn mức thì tiền sử dụng đất cũng tăng theo.

Lưu ý: Mức tăng 15% trên là căn cứ vào giá đất một số tuyến đường tại nội thành tại Bảng giá đất mới so với Bảng giá đất cũ. Bài viết không liệt kê chi tiết giá đất từng thửa đất vì tại mỗi tuyến đường, mỗi vị trí thửa đất thì có giá khác nhau.

Kết luận: Trường hợp giá đất theo Bảng giá đất áp dụng cho giai đoạn 2020 - 2024 tăng so với giai đoạn 2015 - 2019 tăng thì tiền sử dụng đất phải nộp khi được cấp Sổ đỏ sẽ tăng theo.

>> Toàn bộ các khoản tiền phải nộp khi làm Sổ đỏ 

Khắc Niệm

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

5 trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép

5 trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép

5 trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép

Chuyển mục đích sử dụng đất là mong muốn của nhiều người dân. Tùy thuộc vào từng loại đất mà người dân có thể không phải xin phép cơ quan Nhà nước khi chuyển. Tuy không phải viết đơn và cần có sự đồng ý của cơ quan Nhà nước nhưng phải đăng ký biến động.