Mua đất không có Sổ đỏ trước 7/2014 thì được cấp sổ mới?

Đất có Giấy chứng nhận (Sổ đỏ) là một trong những điều kiện bắt buộc khi chuyển nhượng, tặng cho. Tuy nhiên, Luật Đất đai 2013 và nghị định hướng dẫn còn quy định mua đất không có Sổ đỏ trước ngày 01/7/2014 thì được cấp sổ mới nếu có đủ điều kiện.


Chưa sang tên thì được cấp sổ mới?

Khoản 1 Điều 82 Nghị định 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 54 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP quy định thủ tục cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01/7/2014 nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền như sau:

“1. Các trường hợp đang sử dụng đất sau đây mà chưa được cấp Giấy chứng nhận và không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này thì người đang sử dụng đất thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu theo quy định của Luật đất đai và quy định tại Nghị định này mà không phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất; cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu người nhận chuyển quyền sử dụng đất nộp hợp đồng, văn bản chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật:

a) Sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 01 năm 2008.

b) Sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất từ ngày 01 tháng 01 năm 2008 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật đất đai và Điều 18 của Nghị định này”

Như vậy, có 02 trường hợp đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, tặng cho không có Giấy chứng nhận thì không phải thực hiện thủ tục sang tên mà thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu để có Giấy chứng nhận.

Lưu ý:

- Khi nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu người nhận chuyển quyền sử dụng đất nộp hợp đồng, văn bản chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Hay nói cách khác, cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu người mua nộp hợp đồng có công chứng hoặc chứng thực.

- Không phải cứ thuộc 02 trường hợp là được cấp Giấy chứng nhận mà chỉ được cấp Giấy chứng nhận lần đầu nếu đủ điều kiện theo quy định.

mua đất không có sổ đỏMua đất không có Sổ đỏ thì được cấp sổ mới? (Ảnh minh họa)

Điều kiện được cấp Giấy chứng nhận

Trường hợp 1: Đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất

Căn cứ khoản 2 Điều 100 Luật Đất đai 2013, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, tặng cho trước ngày 01/7/2014 nhưng đến trước ngày 01/7/2014 mà chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định (chưa sang tên) thì được cấp Giấy chứng nhận mới nếu có đủ điều kiện sau:

- Có một trong những loại giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều 100 Luật Đất đai 2013 và Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

- Đất không có tranh chấp.

- Giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên có liên quan.

Trường hợp 2: Đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất

Lưu ý: Việc chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất phải diễn ra trước ngày 01/01/2008 mới hợp pháp.

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, tặng cho từ người khác được cấp Giấy chứng nhận khi có các điều kiện sau:

- Đất không có tranh chấp.

- Giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên có liên quan.

Ngoài ra, tùy thuộc vào từng thửa đất mà phải đáp ứng điều kiện khác như trường hợp thửa đất có nguồn gốc do lấn chiếm, đất được cấp không đúng thẩm quyền,...

Trên đây là những trường hợp mua đất không có Sổ đỏ trước ngày 01/7/2014 thì được cấp sổ mới nếu đủ điều kiện mà không phải thực hiện thủ tục sang tên. Tuy nhiên để được cấp Giấy chứng nhận trong những trường hợp này khá phức tạp.

>> Thủ tục làm Sổ đỏ - Toàn bộ hướng dẫn mới nhất

Đánh giá bài viết:
(1 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục