Tăng giảm font chữ:

Mua bán đất không có Sổ đỏ có bị phạt không?

Mua bán đất không có Sổ đỏ khá phổ biến vì giá rẻ hơn, mua để sau này được cấp Sổ hoặc do không hiểu quy định của pháp luật. Vậy, mua bán đất không có Sổ đỏ có bị phạt không?

 

Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất


Khi mua bán đất (chuyển nhượng quyền sử dụng đất) phải có đủ điều kiện và phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai, có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính.

Theo khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai năm 2013, người sử dụng đất được thực hiện quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi có đủ các điều kiện sau:

- Điều kiện 1: Có Giấy chứng nhận (sau đây gọi tắt là Sổ đỏ), trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật Đất đai 2013;

+ Nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật Đất đai 2013: Khi nhận thừa kế quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất được quyền chuyển nhượng khi có Sổ đỏ hoặc đủ điều kiện để cấp Sổ đỏ.

+ Theo quy định tại khoản 3 Điều 186 Luật Đất đai 2013: Trường hợp tất cả người nhận thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất đều là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài không thuộc đối tượng được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam thì người nhận thừa kế không được cấp Sổ đỏ nhưng được chuyển nhượng.

- Điều kiện 2: Đất không có tranh chấp;

- Điều kiện 3: Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

- Điều kiện 4: Trong thời hạn sử dụng đất.

Ngoài ra, còn phải có một số điều kiện khác theo quy định của Luật Đất đai (trường hợp đặc biệt)

Xem chi tiết tại: Điều kiện mua bán đất năm 2019

Như vậy, khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải có đủ các điều kiện theo quy định, trong đó phải có Sổ đỏ (trừ 02 trường hợp).

mua bán đất không có Sổ đỏ có bị phạt không?

 Mua bán đất không có Sổ đỏ có bị phạt không? (Ảnh minh họa)
 

Mua bán đất không có Sổ đỏ bị phạt tới 05 triệu đồng


Theo khoản 1 Điều 13 Nghị định 102/2014/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai thì tự ý chuyển quyền sử dụng đất khi không có Sổ đỏ sẽ bị phạt tiền từ 03 - 05 triệu đồng.

Ngoài ra, sẽ bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do tự ý chuyển nhượng quyền sử dụng đất không có Sổ đỏ.

Kết luận:

- Khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải có đủ các điều kiện, trong đó phải có Sổ đỏ (trừ 02 trường hợp, trên thực tế không xảy ra nhiều).

- Khi mua bán đất không có Sổ đỏ sẽ bị phạt tiền từ 03 - 05 triệu đồng (thực tế không nhiều người bị xử phạt - Nhưng nếu mua bán đất không có Sổ đỏ sẽ gặp nhiều rủi ro như: Không thể sang tên, dễ xảy ra tranh chấp, không thể thế chấp vay vốn ngân hàng…).

>> Thủ tục mua bán đất đai 2019: Toàn bộ hướng dẫn mới nhất

Khắc Niệm

Khắc NiệmKhắc Niệm
Chia sẻ:
Từ khóa: sổ đỏ Mua bán nhà đất