Làm Sổ đỏ mà không nộp tiền sử dụng đất sẽ tính lãi?

Hộ gia đình, cá nhân khi làm Sổ đỏ có thể phải nộp tiền sử dụng đất theo thông báo của cơ quan thuế. Vậy, nếu người dân không nộp thì sẽ tính lãi hay được ghi nợ tiền sử dụng đất?


Chỉ còn 4 đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng đất

Khoản 1 Điều 1 Nghị định 79/2019/NĐ-CP quy định trường hợp được ghi nợ tiền sử dụng đất như sau:

“Hộ gia đình, cá nhân (gồm: người có công với cách mạng; hộ nghèo; hộ gia đình, cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số; hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại địa bàn cấp xã được công nhận là địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn) được ghi nợ tiền sử dụng đất trong trường hợp được giao đất tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai”

Như vậy, từ ngày 10/12/2019 các đối tượng sau đây được ghi nợ tiền sử dụng đất trong trường hợp được giao đất tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất:

- Người có công với cách mạng.

- Hộ nghèo.

- Hộ gia đình, cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số.

- Hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại địa bàn cấp xã được công nhận là địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.

Hay nói cách khác, từ ngày 10/12/2019 khi Nhà nước cấp Giấy chứng nhận bằng hình thức công nhận quyền sử dụng đất thì hộ gia đình, cá nhân sẽ không được ghi nợ như trước đây.

không nộp tiền sử dụng đấtLàm Sổ đỏ mà không nộp tiền sử dụng đất sẽ tính lãi? (Ảnh minh họa)

Không nộp tiền sử dụng đất sẽ tính lãi?

* Thời hạn nộp tiền sử dụng đất

Căn cứ khoản 4 Điều 14 Nghị định 45/2014/NĐ-CP, thời hạn nộp tiền sử dụng đất được quy định như sau:

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký thông báo của cơ quan thuế, người sử dụng đất phải nộp 50% tiền sử dụng đất theo thông báo.

- Trong vòng 60 ngày tiếp theo, người sử dụng đất phải nộp 50% tiền sử dụng đất còn lại theo thông báo.

Nếu quá thời hạn mà người sử dụng đất chưa nộp đủ số tiền sử dụng đất theo thông báo thì phải nộp tiền chậm nộp đối với số tiền chưa nộp theo mức quy định của pháp luật về quản lý thuế, trừ trường hợp có đơn xin ghi nợ tiền sử dụng đất đối với những trường hợp được ghi nợ.

Như vậy, khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận thì phải nộp tiền sử dụng đất theo đúng thời hạn (nếu có), khi quá hạn phải nộp tiền chậm nộp, trừ trường hợp được ghi nợ.

* Cách tính tiền chậm nộp

Điểm b khoản 2 Điều 3 Luật Quản lý thuế 2019 quy định tiền sử dụng đất là một trong những khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế quản lý. Người nộp thuế hoặc các khoản thu khác có nghĩa vụ nộp đầy đủ và đúng thời hạn theo thông báo của cơ quan thuế.

Theo điểm a khoản 2 Điều 59 Luật Quản lý thuế 2019, khi quá hạn thì người dân phải nộp tiền chậm nộp theo công thức sau:

- Công thức tính tiền chậm nộp theo ngày

Tiền chậm nộp 01 ngày = 0,03% x số tiền chưa nộp

- Công thức tính tổng tiền chậm nộp

Tổng tiền chậm nộp  = (0,03% x số tiền chưa nộp) x số ngày chậm nộp

Ví dụ: Ông A được cấp Giấy chứng nhận nhưng phải nộp tiền sử dụng đất với số tiền là 100 triệu đồng, nếu quá thời hạn mà ông A không nộp tiền sử dụng đất thì tiền chậm nộp mỗi ngày là 30.000 đồng (100 triệu đồng x 0,03%), 01 năm thì số tiền chậm nộp là 10,95 triệu đồng.

Kết luận: Khi người dân không nộp tiền sử dụng đất sẽ không “tính lãi” mà phải nộp tiền chậm nộp với mức 0,03%/ngày. Ngoài ra, một tin không vui đối với không ít người dân là từ ngày 10/12/2019 nhiều trường hợp sẽ không được ghi nợ tiền sử dụng đất.

>> Tiền sử dụng đất khi cấp Sổ đỏ, chuyển mục đích sử dụng đất

Đánh giá bài viết:
(1 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục