Giảm diện tích đất ở bằng hạn mức: Khi nào bị giảm? Thủ tục thế nào?

Việc giảm diện tích đất ở bằng hạn mức công nhận đất ở được thực hiện nếu có căn cứ cho rằng cấp sai diện tích đất ở. Khi thuộc trường hợp này cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Sổ đỏ, Sổ hồng sẽ tiến hành thu hồi sổ đã cấp.


Khi nào bị giảm diện tích đất ở bằng hạn mức?

Khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ đỏ, Sổ hồng) thì diện tích đất ở được cấp dựa trên căn cứ giấy tờ về quyền sử dụng đất, nếu không có giấy tờ về quyền sử dụng đất thì cấp theo hiện trạng.

Khi đó có những trường hợp đất ở được cấp nhỏ hơn hạn mức, bằng hạn mức và vượt hạn mức (vượt hạn mức phải nộp tiền theo giá đất cụ thể nên số tiền nộp cao hơn).

Điều đó đồng nghĩa với việc không có quy định phải giảm diện tích đất ở bằng hạn mức công nhận đất ở của địa phương nếu diện tích đất ở được công nhận theo hiện trạng, mà hiện trạng diện tích đất xây dựng nhà ở và các công trình phục vụ đời sống lớn hơn hạn mức công nhận đất ở.

Chỉ giảm diện tích đất ở bằng hoặc nhỏ hơn hạn mức công nhận đất ở nếu cấp sai mục đích sử dụng đất (diện tích đất ở cấp không theo quy định của pháp luật).

Nếu cấp sai mục đích sử dụng đất sẽ bị thu hồi theo điểm d khoản 2 Điều 106 Luật Đất đai 2013 quy định Nhà nước thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp:

“…

d) Giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, trừ trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận đó đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đất đai.”.

Căn cứ theo quy định trên thì việc cấp Giấy chứng nhận nhưng không đúng mục đích sử dụng đất là một trong những căn cứ thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp. Nghĩa là, diện tích đất ở bao nhiêu phụ thuộc vào giấy tờ về quyền sử dụng đất, hiện trạng sử dụng đất ở,… trường hợp cấp sai mục đích sử dụng đất ở sẽ bị thu hồi.

Ví dụ: Hiện trạng sử dụng đất ở là 150m2 (bằng với hạn mức công nhận đất ở), nhưng do quen biết nên được cấp 250m2 đất ở và diện tích được cấp này vượt hạn mức công nhận đất ở tại địa phương. Khi đó, sẽ bị thu hồi Sổ đỏ, Sổ hồng đã cấp vì cấp không đúng mục đích sử dụng đất.

Như vậy, trường hợp cấp Sổ đỏ, Sổ hồng mà diện tích đất ở được cấp không đúng theo quy định thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp (không được “tự ý” giảm diện tích đất ở khi người dân thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai).

giam dien tich dat o bang han muc

Thẩm quyền, thủ tục thu hồi Sổ đỏ đã cấp

* Thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận

Căn cứ Điều 105 và khoản 3 Điều 106 Luật Đất đai năm 2013, cơ quan có thẩm quyền ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai là cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận, cụ thể:

- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp cho tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.

- Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

* Trình tự, thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận

Căn cứ khoản 4 Điều 87 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, tùy thuộc vào người phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật mà có quy định thu hồi riêng đối với từng trường hợp, cụ thể:

(1) Cơ quan điều tra, cơ quan thanh tra có văn bản kết luận Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định

Trường hợp cơ quan điều tra, cơ quan thanh tra có văn bản kết luận Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét:

- Nếu kết luận đó là đúng thì quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp.

- Nếu xác định Giấy chứng nhận đã cấp là đúng quy định thì phải thông báo lại cho cơ quan điều tra, cơ quan thanh tra.

(2) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận tự phát hiện

Theo điểm b khoản 4 Điều 87 Nghị định 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 56 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP, trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định thì kiểm tra lại, thông báo cho người sử dụng đất biết rõ lý do và quyết định thu hồi Giấy chứng nhận.

(3) Người sử dụng đất phát hiện

Căn cứ điểm c khoản 4 Điều 87 Nghị định 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 56 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP, trường hợp người sử dụng đất phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định thì gửi kiến nghị bằng văn bản đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm kiểm tra, xem xét quyết định thu hồi Giấy chứng nhận.

Điểm a khoản 4 Điều 10 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT quy định kiến nghị của người sử dụng đất phải thể hiện dưới dạng văn bản, gồm các giấy tờ sau:

- Đơn phản ánh việc cấp Giấy chứng nhận không đúng quy định.

- Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

Trên đây là quy định về giảm diện tích đất ở bằng hạn mức công nhận đất ở tại địa phương. Nếu có vướng mắc hãy gọi tổng đài 1900.6192 để được tư vấn.

>> Khi làm Sổ đỏ người dân được cấp bao nhiêu m2 đất ở?

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

13 trường hợp sử dụng đất có giấy tờ trước 15/10/1993 được cấp Sổ đỏ từ 2025

13 trường hợp sử dụng đất có giấy tờ trước 15/10/1993 được cấp Sổ đỏ từ 2025

13 trường hợp sử dụng đất có giấy tờ trước 15/10/1993 được cấp Sổ đỏ từ 2025

Hiện nay, có rất nhiều hộ gia đình đang sử dụng đất ổn định và có một số loại giấy tờ được lập trước năm 1993 nhưng lại chưa được cấp Sổ đỏ. Theo đó tới đây, khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực, sẽ có 13 trường hợp sử dụng đất có giấy tờ trước 15/10/1993 được cấp Sổ đỏ từ 01/01/2025.

14 loại giấy tờ đất đai để được cấp giấy phép xây dựng

14 loại giấy tờ đất đai để được cấp giấy phép xây dựng

14 loại giấy tờ đất đai để được cấp giấy phép xây dựng

Muốn được cấp giấy phép xây dựng chủ đầu tư phải chuẩn bị hồ sơ và nộp theo quy định, để hoàn thiện hồ sơ phải có một trong những loại giấy tờ hợp pháp về đất đai. Dưới đây là danh sách những loại giấy tờ đất đai để được cấp giấy phép xây dựng.