Hướng dẫn cách ghi thông tin sổ mục kê đất đai

Sổ mục kê là loại sổ được lập để ghi các thửa đất và các đối tượng chiếm đất không tạo thành thửa đất theo từng xã, phường, thị trấn. Để thực hiện chính xác người lập cần nắm rõ cách ghi thông tin sổ mục kê đất đai theo hướng dẫn dưới đây.


Cách ghi nội dung sổ mục kê đất đai

Căn cứ Phụ lục số 15 ban hành kèm theo Thông tư 25/2014/TT-BTNMT, cách ghi thông tin sổ mục kê đất đai thực hiện trên sổ mục kê dạng số được thực hiện như sau:

- Cột Tờ bản đồ số: Ghi số thứ tự của tờ bản đồ địa chính, mảnh trích đo địa chính trong phạm vi đơn vị hành chính cấp xã.

- Cột Thửa đất số: Ghi số thứ tự của thửa đất, đối tượng chiếm đất không tạo thành thửa đất từ số 1 đến hết theo từng tờ bản đồ địa chính, từng mảnh trích đo địa chính.

- Cột Tên người sử dụng, quản lý đất: Ghi “Ông (hoặc Bà)”, sau đó ghi họ và tên người đối với cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; ghi “Hộ ông (hoặc Hộ bà)”, sau đó ghi họ và tên chủ hộ đối với hộ gia đình; ghi tên tổ chức theo giấy tờ về việc thành lập, công nhận hoặc đăng ký kinh doanh, đầu tư; ghi tên thường gọi đối với cơ sở tôn giáo, cộng đồng dân cư.

Trường hợp có nhiều người sử dụng đất cùng sử dụng chung thửa đất (kể cả trường hợp hai vợ chồng, trừ đất có nhà chung cư) thì ghi lần lượt tên của từng người sử dụng chung vào các dòng dưới kế tiếp.

- Cột Đối tượng sử dụng, quản lý đất: Ghi loại đối tượng sử dụng đất loại đối tượng quản lý đất bằng mã (ký hiệu) theo quy định về thống kê, kiểm kê đất đai của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Cột Diện tích (cột 5 và cột 7): Ghi diện tích của thửa đất theo đơn vị mét vuông làm tròn đến 01 chữ số thập phân; trường hợp thửa đất do nhiều người sử dụng nhưng xác định được diện tích sử dụng riêng của mỗi người thì ghi diện tích sử dụng riêng đó vào dòng tương ứng với tên người sử dụng đất đã ghi ở cột Tên người sử dụng, quản lý.

Trường hợp đất ở và đất nông nghiệp (vườn, ao) trong cùng một thửa thì ghi diện tích vào dòng dưới kế tiếp theo từng loại đất và ghi loại đất tương ứng vào cột loại đất.

Diện tích thửa đất được đo vẽ theo hiện trạng sử dụng thì ghi vào cột 5; diện tích thửa đất ghi trên Giấy tờ về quyền sử dụng đất (đây là Giấy chứng nhận hoặc quyết định giao đất, cho thuê đất hoặc giấy tờ pháp lý khác về quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013 và Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP) được ghi vào cột 7.

- Cột Loại đất: Ghi loại đất theo hiện trạng sử dụng bằng mã quy định điểm 13, mục III Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư quy định về bản đồ địa chính vào cột 6; ghi loại đất theo Giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất bằng mã theo quy định tại Thông tư quy định về hồ sơ địa chính vào cột 8.

Trường hợp thửa đất sử dụng vào nhiều mục đích thì ghi lần lượt từng mục đích, mỗi mục đích ghi một dòng; trường hợp xác định được mục đích chính thì ghi thêm mã “-C” tiếp theo mã của mục đích chính; mục đích phụ được ghi thêm mã “-P” tiếp theo mã của mục đích phụ.

Thửa đất thuộc khu dân cư nông thôn được đánh thêm dấu sao “*” vào góc trên bên phải của mã loại đất tại cột 8.

ghi thông tin sổ mục kê đất đai

- Cột Ghi chú: Ghi chú thích trong các trường hợp sau:

+ Trường hợp thửa đất có nhiều người cùng sử dụng thì ghi “Đồng sử dụng đất”.

+ Trường hợp thửa đất sử dụng tài liệu đo đạc không phải là bản đồ địa chính thì ghi tên của loại bản đồ, sơ đồ sử dụng.

+ Trường hợp thửa đất có biến động thì ghi chú nội dung biến động theo quy định chỉnh lý sổ mục kê.

Cách chỉnh lý sổ mục kê đất đai

Trường hợp thửa đất có biến động phải thực hiện việc chỉnh lý sổ mục kê đất đai để cập nhật thông tin thửa đất. Việc chỉnh lý sổ mục kê đất đai được thực hiện như sau:

- Thửa đất có thay đổi tên người sử dụng, quản lý; thay đổi loại đối tượng sử dụng, quản lý; thay đổi loại đất mà không tạo thành thửa đất mới (mang số thửa mới) thì xóa nội dung thay đổi và ghi lại nội dung mới (sau khi thay đổi) vào cột tương ứng theo quy định ghi nội dung sổ mục kê đất đai như trên. Tại cột ghi chú thì ghi chú thích nội dung có thay đổi.

Ví dụ: “thửa đất số 20 nhận chuyển nhượng của ông Nguyễn Văn B”; “thửa đất số 01 chuyển mục đích sử dụng từ RSX”.

ghi thông tin sổ mục kê đất đai

- Trường hợp tách thửa thì gạch ngang bằng màu đỏ vào toàn bộ dòng ghi thửa đất cũ. Tại cột Ghi chú ghi “Tách thành các thửa số…”. Các thửa mới tách được ghi tiếp theo vào các dòng cuối của phần sổ mục kê đất đai dành cho tờ bản đồ có thửa đất đó.

- Trường hợp chỉnh lý hợp thửa đất thì gạch ngang bằng màu đỏ vào toàn bộ dòng ghi các thửa đất cũ; ghi “Hợp thửa:”. Tại cột Ghi chú ghi “Hợp thành thửa đất số...”. Thửa đất mới hợp thành được ghi vào dòng cuối của phần sổ mục kê đất đai dành cho tờ bản đồ có thửa đất đó.

Trên đây là cách ghi thông tin sổ mục kê đất đai và cách chỉnh lý sổ mục kê khi thửa đất có biến động. Nếu cần giải đáp về thông tin trên hoặc các thông tin khác về đất đai, nhà ở hãy liên hệ tổng đài 1900.6192 của LuatVietnam.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Trích đo địa chính là gì? Có dùng để cấp Sổ đỏ được không?

Trích đo địa chính là gì? Có dùng để cấp Sổ đỏ được không?

Trích đo địa chính là gì? Có dùng để cấp Sổ đỏ được không?

Hoạt động quản lý đất đai nói chung và hoạt động cấp Sổ đỏ nói riêng, địa chính có thể tiến hành đo đạc thực địa và trong đó có việc trích đo địa chính. Để biết trích đo địa chính là gì và có bản trích đo địa chính được cấp Sổ đỏ không hãy xem quy định dưới đây.

Điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư

Điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư

Điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư

Trong trường hợp không được Nhà nước giao đất, cho thuê đất hoặc nhận chuyển quyền sử dụng đất để thực hiện dự án thì chủ đầu tư có thể chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư. Đối với từng loại dự án sẽ có điều kiện riêng khi chuyển mục đích để có quỹ đất dự án.