4 chính sách về đất đai, nhà ở dành cho người có công

Ngoài các chế độ như trợ cấp, phụ cấp, bảo hiểm y tế, người có công với cách mạng còn được hưởng một số chính sách về đất đai, nhà ở như hỗ trợ cải thiện nhà ở, miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất, ưu tiên giao đất.


1. Hỗ trợ cải thiện nhà ở

* Đối tượng hưởng chính sách

Căn cứ khoản 2 Điều 5 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng 2020, hỗ trợ cải thiện nhà ở căn cứ vào công lao, hoàn cảnh của từng người hoặc khi có khó khăn về nhà ở, gồm đối tượng cụ thể sau:

- Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945

- Chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.

- Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

* Mức hỗ trợ

Căn cứ khoản 2 điều 1 Quyết định 117/2007/QĐ-TTg, đối tượng thuộc diện được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo Quyết định này nếu mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước thì được hỗ trợ toàn bộ tiền sử dụng đất đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều hộ ở.

Trường hợp mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước là nhà ở một tầng hoặc nhà ở nhiều tầng có một hộ ở thì được hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ tiền sử dụng đất theo các mức cụ thể như sau:

- Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh, có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên; thân nhân của liệt sĩ đang hưởng tiền tuất nuôi dưỡng hàng tháng được hỗ trợ toàn bộ tiền sử dụng đất.

- Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh, có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 61% đến 80% được hỗ trợ 90% tiền sử dụng đất.

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ suy giảm khả năng lao đông do thương tật, bệnh tật từ 41% đến 60% được hỗ trợ 80% tiền sử dụng đất.

- Thân nhân của liệt sĩ; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật từ 21% đến 40%; người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng; người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công" hoặc Bằng "Có công với nước", người có công giúp đỡ cách mạng trong gia đình được tặng Kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công" hoặc Bằng "Có công với nước" được hỗ trợ 70% tiền sử dụng đất.

- Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị bắt tù đày; người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế được tặng Huân chương Kháng chiến hạng I hoặc Huân chương Chiến thắng hạng I được hỗ trợ 65% tiền sử dụng đất.

Các mức hỗ trợ nêu trên được tính trong định mức đất ở do UBND cấp tỉnh quy định và tính trên số tiền sử dụng đất mà người được hỗ trợ phải nộp.

chinh sach ve nha dat doi voi nguoi co congChính sách về nhà đất đối với người có công với cách mạng (Ảnh minh họa)

2. Miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất

Căn cứ điểm g khoản 2 Điều 5 Pháp lệnh Ưu đãi đối với người có công với cách mạng 2020, người có công được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở, khi được mua nhà ở thuộc sở hữu của Nhà nước.

* Đối tượng được hưởng ưu đãi

Chỉ những đối tượng dưới đây mới được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất:

- Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945.

- Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.

- Thân nhân của liệt sĩ.

- Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

- Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến.

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh.

- Bệnh binh.

- Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

- Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày.

- Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế.

- Người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước” trước cách mạng tháng Tám năm 1945.

- Người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng Huân chương Kháng chiến.

- Người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng Huy chương Kháng chiến.

* Khi nào được miễn tiền sử dụng đất?

Khoản 1 Điều 11 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định:

“1. Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi sử dụng đất để thực hiện chính sách nhà ở, đất ở đối với người có công với cách mạng thuộc đối tượng được miễn tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công…”.

Như vậy, người có công với cách mạng được miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi sử dụng đất để thực hiện chính sách nhà ở, đất ở đối với người có công. Hạn mức và trường hợp cụ thể được hướng dẫn rõ tại khoản 1 Điều 13 Thông tư 76/2014/TT-BTC như sau:

“Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở trong trường hợp được Nhà nước giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất cho người có công với Cách mạng được thực hiện theo quy định của pháp luật về người có công”.”

Lưu ý: Việc miễn tiền sử dụng đất đối với người có công với Cách mạng chỉ được thực hiện khi có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc cho phép miễn tiền sử dụng đất theo pháp luật về người có công.

* Trường hợp được giảm tiền sử dụng đất

Căn cứ khoản 2 Điều 12 Nghị định 45/2014/NĐ-CP, giảm tiền sử dụng đất đối với đất ở trong hạn mức giao đất ở (bao gồm giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận cho người đang sử dụng đất) đối với người có công với cách mạng mà thuộc diện được giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công.

Lưu ý: Việc giảm tiền sử dụng đất chỉ được thực hiện khi có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc cho phép giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan được ủy quyền hay phân cấp).

3. Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở

Chính sách này quy định rõ tại Điều 2 Quyết định 22/2013/QĐ-TTg như sau:

* Đối tượng và điều kiện được hỗ trợ

Hộ gia đình được hỗ trợ theo quy định tại Quyết định này phải có đủ các điều kiện sau:

Điều kiện 1: Là hộ gia đình có người có công với cách mạng đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận, bao gồm:

- Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945.

- Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.

- Thân nhân liệt sỹ.

- Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

- Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

- Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến.

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh.

- Bệnh binh.

- Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

- Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày.

- Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế.

- Người có công giúp đỡ cách mạng.

Điều kiện 2: Hộ đang ở nhà tạm hoặc nhà ở bị hư hỏng nặng (kể cả các hộ đã được hỗ trợ theo các chính sách khác trước đây) với mức độ như sau:

- Phải phá dỡ để xây mới nhà ở;

- Phải sửa chữa khung, tường và thay mới mái nhà ở.

* Mức hỗ trợ

- 40 triệu đồng/hộ đối với trường hợp nhà ở hiện có bị hư hỏng nặng phải phá dỡ để xây dựng lại nhà ở mới.

- 20 triệu đồng/hộ đối với trường hợp phải sửa chữa khung, tường và thay mới mái nhà ở hiện có.

4. Ưu tiên giao hoặc thuê đất, mặt nước; giao khoán rừng

Khi giao đất, cho thuê đất, mặt nước, mặt nước biển, giao khoán bảo vệ và phát triển rừng các địa phương căn cứ vào giấy tờ chứng minh đối tượng là người có công với cách mạng để thực hiện chính sách ưu tiên với những đối tượng này.

Trên đây là chính sách về nhà đất đối với người có công với cách mạng. Ngoài ra, các tỉnh thành còn có văn bản hướng dẫn cụ thể về các chế độ đối với người có công tại địa phương mình nên bạn đọc có thể tìm hiểu các văn bản này để xem quy định chi tiết. Nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ 1900.6192 để LuatVietnam giải đáp kịp thời.

>> Chính sách người có công từ 01/7/2021 có gì mới?

>> 5 trường hợp không phải nộp tiền sử dụng đất khi làm Sổ đỏ

Đánh giá bài viết:
(2 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Thủ tục chuyển đất thổ canh sang đất thổ cư và phí phải nộp

Thủ tục chuyển đất thổ canh sang đất thổ cư và phí phải nộp

Thủ tục chuyển đất thổ canh sang đất thổ cư và phí phải nộp

Chuyển đất thổ canh sang đất thổ cư sẽ giúp người dân có đất xây dựng nhà ở và nhiều trường hợp sẽ tăng giá trị của thửa đất. Nếu người dân nắm rõ quy định về chuyển đất thổ canh sang đất thổ cư dưới đây có thể sẽ tự mình thực hiện được.