Tăng giảm font chữ:

Các khoản tiền làm Sổ đỏ cho đất lấn chiếm

Đất lấn, chiếm được cấp Sổ đỏ nếu đủ điều kiện. Không giống các trường hợp khác, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất lấn, chiếm phải nộp tiền sử dụng đất. Dưới đây là quy định cụ thể các khoản tiền làm Sổ đỏ cho đất lấn chiếm.

 

Căn cứ:

- Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đất đai;

- Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất;

- Nghị định 123/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung quy định về thu tiền sử dụng đất;

- Nghị định 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ.

Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất lấn, chiếm mà được cấp hoặc xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi tắt là Sổ đỏ) phải nộp các khoản tiền như: Lệ phí trước bạ, lệ phí cấp Sổ đỏ, tiền sử dụng đất.
 

1. Lệ phí trước bạ
 

Lệ phí trước bạ

=

0.5%

 x

(

Diện tích

x

Giá 01 m2 tại bảng giá đất

)

Xem thêm: Điều kiện cấp Sổ đổ cho đất lấn, chiếm
 

2. Lệ phí cấp Sổ đỏ
 

Trong các khoản tiền khi làm Sổ đỏ thì lệ phí cấp Sổ đỏ là ít nhất, tùy từng tỉnh mà có mức thu khác nhau vì lệ phí cấp Sổ đỏ do HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định.

Xem chi tiết từng tỉnh tại: Toàn bộ chi phí làm Sổ đỏ của 63 tỉnh thành.

Tiền làm Sổ đỏ cho đất lấn chiếm

Các khoản tiền làm Sổ đỏ cho đất lấn chiếm (Ảnh minh họa)
 

3. Tiền sử dụng đất
 

Trong các khoản tiền phải nộp khi làm Sổ đỏ thì tiền sử dụng đất là nhiều nhất. Tùy thuộc và từng trường hợp (có hoặc không có giấy tờ về quyền sử dụng đất, nguồn gốc, vị trí, diện tích thửa đất…) mà số tiền phải nộp khác nhau.

Trường hợp 1. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất lấn, chiếm mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại khoản 1 Điều 100 Luật Đất đai 2013

Giai đoạn 1: Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ổn định từ trước ngày 15/10/1993

* Với đất ở:

Theo khoản 2 Điều 6 Nghị định 45/2014/NĐ-CP, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất để ở mà tại thời điểm bắt đầu sử dụng đất đã có một trong các hành vi vi phạm như lấn, chiếm… nhưng nay nếu được Sổ đỏ cho đất ở thì phải:

- Nộp 50% tiền sử dụng đất đối với diện tích đất trong hạn mức công nhận đất ở theo giá đất quy định tại Bảng giá đất;

Ví dụ: Gia đình ông A đang sử dụng thửa đất có nguồn gốc là đất lấn từ năm 1990, nay được cấp Sổ đỏ với diện tích là 100m2. Theo bảng giá đất của UBND cấp tỉnh, tại thời điểm được cấp Sổ đỏ (năm 2019) thì vị trí thửa đất của ông A có giá là 01 triệu đồng/m2.

Như vậy, số tiền ông A phải nộp khi làm Sổ đỏ là 50 triệu đồng.

- Nộp 100% tiền sử dụng đất đối với diện tích đất vượt hạn mức công nhận đất ở theo giá đất cụ thể.

* Với đất không phải là đất ở:

- Trường hợp sử dụng đất có công trình xây dựng không phải là nhà ở, nếu được cấp Sổ đỏ là đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp như hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất với thời hạn sử dụng lâu dài thì phải nộp 50% tiền sử dụng đất giá đất cụ thể.

Lưu ý: Giá đất cụ thể không được ấn định như giá đất tại bảng giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành mà được tính theo từng trường hợp, thường giá đất cụ thể cao hơn giá đất tại bảng giá đất. Do vậy, tiền sử dụng đất khi nộp Sổ đỏ theo giá đất cụ thể sẽ nhiều hơn.

Giai đoạn 2: Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ổn định từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2004

* Với đất ở:

Theo khoản 2 Điều 7 Nghị định 45/2014/NĐ-CP, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ở mà tại thời điểm bắt đầu sử dụng đất là đất lấn, chiếm…nhưng nay nếu được cấp Sổ đỏ là đất ở thì phải:

- Nộp 100% tiền sử dụng đất theo giá đất quy định tại Bảng giá đất đối với phần diện tích đất trong hạn mức giao đất ở;

- Đối với phần diện tích vượt hạn mức giao đất ở (nếu có), phải nộp 100% tiền sử dụng đất theo giá đất cụ thể.

* Với đất không phải là đất ở:

- Trường hợp sử dụng đất có công trình xây dựng không phải là nhà ở, nếu được cấp Sổ đỏ là đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp như hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất với thời hạn sử dụng lâu dài thì phải nộp 100% tiền sử dụng đất theo giá đất cụ thể.

Trường hợp 2. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có nguồn gốc vi phạm pháp luật từ ngày 01/7/2004 đến trước ngày 01/7/2014

Theo Điều 9 Nghị định 45/2014/NĐ-CP (sửa đổi bởi khoản 4 Điều 2 Nghị định 123/2017/NĐ-CP) tiền sử dụng đất khi cấp Sổ đỏ cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có nguồn gốc vi phạm pháp luật đất đai như lấn, chiếm… kể từ ngày 01/7/2004 đến trước ngày 01/7/2014 được tính như sau:

* Với đất ở:

- Phải nộp 100% tiền sử dụng đất theo giá đất cụ thể.

- Trường hợp có giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất theo quy định thì được trừ số tiền đã nộp vào tiền sử dụng đất phải nộp; mức trừ không vượt quá số tiền sử dụng đất phải nộp. 

* Với đất không phải là đất ở:

- Trường hợp sử dụng đất có công trình xây dựng không phải là nhà ở, nếu được cấp Sổ đỏ là đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp như hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất với thời hạn sử dụng lâu dài thì phải nộp 100% tiền sử dụng đất theo giá đất giá đất cụ thể.

>> Thủ tục làm Sổ đỏ 2019 - Toàn bộ hướng dẫn mới nhất

Khắc Niệm

Khắc NiệmKhắc Niệm

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây

Chủ đề: sổ đỏ Tiền sử dụng đất