Danh mục

Tra cứu Công văn về Đất đai-Nhà ở

Có tất cả 2.103 văn bản: Đất đai-Nhà ở
41

Công văn 230/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn Thành phố Cần Thơ

Ban hành: 10/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2022
42

Công văn 229/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Ban hành: 10/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2022
43

Công văn 1304/TCĐBVN-TC của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc xử lý khu đất và tài sản trên đất khuôn viên văn phòng Tư vấn (tại nút giao IC3) thuộc Dự án xây dựng cầu Cần Thơ

Ban hành: 09/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2022
44

Công văn 632/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc báo cáo về nhu cầu thuê nhà ở công vụ giai đoạn 2022-2025

Ban hành: 02/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2022
45

Công văn 1928/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải về việc nghiên cứu, rà soát, đánh giá và đề xuất sửa đổi các Luật Thuế: tài nguyên, bảo vệ môi trường, sử dụng đất nông nghiệp, sử dụng đất phi nông nghiệp, thu nhập cá nhân, xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Ban hành: 01/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2022
46

Công văn 596/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về khó khăn vướng mắc trong công tác cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 28/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2022
47

Công văn 1157/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về báo cáo của Bộ Xây dựng về tác động của kết quả đấu giá quyền sử dụng đất cao bất thường đến thị trường bất động sản

Ban hành: 23/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2022
48

Công văn 489/BTP-BTTP của Bộ Tư pháp về việc chống thất thu thuế trong hoạt động chuyển nhượng bất động sản

Ban hành: 22/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2022
49

Công văn 146/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc báo cáo kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2020

Ban hành: 17/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/02/2022
50

Công văn 420/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 15/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/02/2022
51

Công văn 106/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án Đường trục Trung tâm Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Ban hành: 06/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/02/2022
52

Công văn 646/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất năm 2021 theo Quyết định 27/2021/QĐ-TTg

Ban hành: 26/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/01/2022
53

Công văn 261/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân khu công nghiệp, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ

Ban hành: 24/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/01/2022
54

Công văn 94/TTr-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 24/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/02/2022
55

Công văn 93/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 24/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/02/2022
56

Công văn 413/BTNMT-TCQLĐĐ của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc rà soát công tác đấu giá quyền sử dụng đất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 20/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2022
57

Công văn 468/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về chính sách phát triển nhà ở dành cho công nhân tại khu công nghiệp

Ban hành: 19/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2022
58

Công văn 1851/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Ban hành: 31/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2021
59

Công văn 1852/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Ban hành: 31/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2021
60

Công văn 1853/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Ban hành: 31/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2021
Vui lòng đợi