Danh mục

Tra cứu Công văn về Đất đai-Nhà ở

Có tất cả 2.102 văn bản: Đất đai-Nhà ở
2081

Công văn về việc tổng kết việc quản lý sử dụng đất đai trong nông lâm trường quốc doanh

Ban hành: 07/09/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2001
2082

Công văn 3448/TCT-NV5 của Tổng cục thuế về việc thuế chuyển quyền sử dụng đất

Ban hành: 05/09/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2005
2083

Công văn 3331/TCT/NV5 của Tổng cục Thuế về việc miễn giảm tiền thuê đất

Ban hành: 28/08/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2004
2084

Công văn về việc thuế giá trị gia tăng đối với xây nhà để bán, xây dựng cơ sở hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê

Ban hành: 19/04/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2000
2085

Công văn 854/VPCP-CN của văn phòng Chính phủ về việc đính chính Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03/02/2000 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 09/03/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2004
2086

Công văn 776/CP-NN của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà đô thị

Ban hành: 28/07/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2005
2087

Công văn 81/1999/KHXX của Toà án nhân dân tối cao về việc đề nghị giải thích quy định tại Điều 3 Nghị định số 17/1999/NĐ-CP

Ban hành: 24/07/1999
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2003
2088

Công văn 3532/TC-QLCS của Bộ Tài chính về việc cho thuê đất đối với nhà đầu tư nước ngoài

Ban hành: 19/07/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2004
2089

Công văn 2460/TC-QL-CS của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh giá cho thuê đất đối với dự án đầu tư nước ngoài

Ban hành: 07/07/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2005
2090

Công văn 725-TC/QLCS của Bộ Tài chính về việc miễn thu lệ phí trước bạ

Ban hành: 17/03/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
2091

Công văn 136-TC/QLCS của Bộ Tài chính về việc hoàn trả tiền sử dụng đất đã nộp vào ngân sách Nhà nước của các tổ chức tín dụng khi chuyển sang thuê đất

Ban hành: 15/01/1998
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2003
2092

Công văn 1253/UB-QLĐT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc chỉnh sửa giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở

Ban hành: 04/11/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2015
2093

Công văn 2338-TC/TCT của Bộ tài chính về việc chỉ đạo thu nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ đồng xuân năm 1997

Ban hành: 12/07/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2004
2094

Công văn 186/TTr của Tổng cục Địa chính về công tác thanh tra pháp chế

Ban hành: 18/02/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2005
2095

Công văn 2313-TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc thu tiền sử dụng đất

Ban hành: 12/11/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2005
2096

Công văn về việc thu tiền sử dụng đất khi hợp thức hoá nhà ở, đất đô thị

Ban hành: 08/08/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2000
2097

Công văn 862-CV/ĐC của Tổng cục Địa chính về việc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai thực hiện chỉ thị số 245/TTg

Ban hành: 16/07/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2006
2098

Công văn 890-TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc tính tiền thuê đất

Ban hành: 20/05/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/02/2006
2099

Công văn 1546-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc khai thu tiền thuê đất của các tổ chức trong nước

Ban hành: 13/05/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2004
2100

Công văn 789/TT/ĐC của Tổng cục Địa chính về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các Hợp tác xã Thủ công nghiệp, xây dựng, vận tải, thương mại và dịch vụ

Ban hành: 28/06/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2005
Vui lòng đợi