Văn bản UBND lĩnh vực Đất đai-Nhà ở

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 5.995 văn bản: Đất đai-Nhà ở
4581

Quyết định 02/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định 43/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
4582

Quyết định 04/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc sửa đổi, bổ sung quy định mức hỗ trợ tiền thuê nhà tại Điều 49 Quyết định 63/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
4583

Quyết định 04/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Đất đai-Nhà ở Tải về
4584

Quyết định 04/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
4585

Quyết định 179/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 làm căn cứ xác định giá đất cho một số trường hợp sử dụng đất được pháp luật quy định trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
4586

Quyết định 205/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết Công viên Thủ Lệ, tỷ lệ 1/500 tại một phần các ô đất ký hiệu CX8, CX9, TD, MG để xây dựng trạm biến áp 110kV Công viên Thủ Lệ. Địa điểm: Phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Chính sách Tải về
4587

Quyết định 03/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Quy định trình tự thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai quyết định công nhận hòa giải thành đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh Long An

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
4588

Quyết định 03/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc đính chính Phụ lục Quyết định 27/2015/QĐ-UBND ngày 21/09/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
4589
4590

Quyết định 01/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc quy định mức chi, nội dung chi, tỷ lệ phần trăm (%) để lại cho các cơ quan thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
4591

Quyết định 03/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 57/2015/QĐ-UBND ngày 18/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
4592

Quyết định 25/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để xác định đơn giá cho các tổ chức thuê tại huyện Đức Trọng

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
4593

Quyết định 60/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Đơn giá cấp lần đầu, cấp đổi, cấp lại, cấp biến động giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (dạng riêng lẻ) thực hiện tại Văn phòng đăng ký đất đai

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
4594

Quyết định 35/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính tiền sử dụng đất đối với các trường hợp giao đất, công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
4595

Quyết định 34/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính đơn giá thuê đất năm 2016 đối với các trường hợp thuê đất hàng năm trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
4596

Quyết định 62/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Tài nguyên-Môi trường Tải về
4597

Quyết định 70/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
4598

Quyết định 39/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc ban hành Bộ đợn giá đo đạc địa chính, đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và lập hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Tài nguyên-Môi trường Tải về
4599

Quyết định 7412/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết công viên Thị Cấm, tỷ lệ 1/500. Địa điểm: Các phường Phương Canh, Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Chính sách Tải về
4600

Quyết định 7237/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt giá khởi điểm làm cơ sở đấu giá quyền sử dụng đất làm nhà ở tại khu Nam Trường Trên, thôn Xuân Sơn, xã Trung Giã và khu đất thôn Hiệu Chân, xã Tân Hưng, huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về