Văn bản UBND lĩnh vực Đất đai-Nhà ở

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 5.995 văn bản: Đất đai-Nhà ở
4581
4582

Quyết định 04/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc sửa đổi, bổ sung quy định mức hỗ trợ tiền thuê nhà tại Điều 49 Quyết định 63/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố

4583

Quyết định 04/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

4584

Quyết định 04/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

4585

Quyết định 179/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 làm căn cứ xác định giá đất cho một số trường hợp sử dụng đất được pháp luật quy định trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

4586
4587

Quyết định 03/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Quy định trình tự thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai quyết định công nhận hòa giải thành đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh Long An

4588
4589
4590

Quyết định 01/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc quy định mức chi, nội dung chi, tỷ lệ phần trăm (%) để lại cho các cơ quan thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh Phú Yên

4591

Quyết định 03/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 57/2015/QĐ-UBND ngày 18/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

4592

Quyết định 25/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để xác định đơn giá cho các tổ chức thuê tại huyện Đức Trọng

4593
4594
4595

Quyết định 34/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính đơn giá thuê đất năm 2016 đối với các trường hợp thuê đất hàng năm trên địa bàn tỉnh Hà Nam

4596

Quyết định 62/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau

4597

Quyết định 70/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương

4598
4599

Quyết định 7412/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết công viên Thị Cấm, tỷ lệ 1/500. Địa điểm: Các phường Phương Canh, Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm

4600