Văn bản UBND lĩnh vực Đất đai-Nhà ở

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 4.600 văn bản: Đất đai-Nhà ở
3981
3982
3983

Quyết định 2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân được giao đất làm nhà ở sai thẩm quyền

3984

Quyết định 28/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất tính thu tiền sử dụng đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

3985
3986

Quyết định 15/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về xác định đơn giá cho thuê đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội

3987

Chỉ thị 18/2012/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc quản lý hoạt động các sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

3988
3989

Quyết định 2694/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước về chống lấn chiếm đất đai, xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội

3990
3991

Quyết định 13/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn Thành phố Cần Thơ

3992

Quyết định 22/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

3993
3994

Quyết định 07/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc quy định tỷ lệ (%) chất lượng còn lại và nguyên tắc xác định giá của nhà, xe và các loại tài sản khác để làm cơ sở tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

3995

Quyết định 18/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh Bảng giá đất ở đô thị (Bảng 6) quận Bình Tân

3996

Quyết định 27/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý Nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

3997

Quyết định 790/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công bố Bộ thủ tục hành chính về đất đai được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường

3998

Quyết định 1611/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố một số thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực đất đai trên địa bàn Thành phố Hà Nội

3999

Quyết định 14/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

4000

Quyết định 1480/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Hội đồng giải quyết một số trường hợp cụ thể về nhà đất của Thành phố Hà Nội