Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Đất đai-Nhà ở

Có tất cả 3.415 văn bản: Đất đai-Nhà ở
3321

Quyết định 109/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc bổ sung cho công ty tu tạo và phát triển nhà thuộc tổng công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 29/07/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/2006
3322

Quyết định 97/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh, bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo quyết định số 158/2002/QĐ-UB ngày 25/11/2002 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, thế chấp (hoặc bảo lãnh), góp vốn băng giá trị quyền sử dụng đất, chuyển quyền sở hữu nhà trên địa bàn

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 16/06/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2006
3323

Quyết định 147/2004/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy trình hình thành quỹ đất để đấu giá tạo nguồn thu ngân sách thành phố

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 31/05/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2021
3324

Chỉ thị 18/2004/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý mua bán nhà ở tại các dự án phát triển nhà ở và khu đô thị mới trên địa bàn thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 25/05/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2006
3325

Quyết định 91/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy hoạch quản lý kinh doanh nhà ở trên địa bàn thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 20/05/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2006
3326

Quyết định 82/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các ô đất nằm giữa đường Lạc Long Quân và đường vành đai 2 (khu D1, D3 và khu D5, D6, D7, D9) phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phú Thượng và Phường Xuân La, quận Tây Hồ

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 20/05/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2006
3327

Quyết định 81/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng các ô đất (D2*, D3*, D18, D21, D23) đấu giá quyền sử dụng đất đợt II trong khu đô thị mới Cầu Giấy, tỷ lệ 1/500 (địa điểm:quận Cầu Giấy - Hà Nội)

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 20/05/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2006
3328

Quyết định 139/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy chế phối hợp liên ngành để giải quyết hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 18/05/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2006
3329

Chỉ thị 16/2004/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc triển khai luật đất đai năm 2003 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 05/05/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/02/2006
3330

Quyết định 90/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc sửa đổi, bổ sung bản quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất tại thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo quyết định số 04/2003/QĐ-UB ngày 06 tháng 01 năm 2003 của Uỷ ban nhân dân thành phố

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 09/04/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2006
3331

Quyết định 66/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt kế hoạch bồi thường, giải phòng mặt bằng và tái định cư phục vụ dự án khu đô thị mới Thủ Thiếm

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 25/03/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2006
3332

Quyết định 68/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc sửa đổi bổ sung quy trình chu chuyển xử lý hồ sơ nhà đất theo quyết định số 80/2001/QĐ-TTg ngày 24 tháng 05 năm 2001 của Thủ tướng Chính Phủ, được ban hành kèm theo quyết định số 19/2003/QĐ-UB ngày 24 tháng 02 năm 2003 của Uỷ ban nhân dân thành phố

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 25/03/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2006
3333

Quyết định 58/2004/QĐ-UB của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành “71 biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng, đất đai, nhà ở”

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Hành chính Tải về
Ban hành: 15/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2010
3334

Quyết định 79/2004/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành phí khai thác và sử dụng tài liệu về đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 10/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2017
3335

Quyết định 09/2004/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc quy định mức thu phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 12/02/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2017
3336

Quyết định 04/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết khu đất xây dựng nhà ở để đấu giá quyề sử dụng đất tịa xã Liên Hà - huyện Đông Anh - Hà Nội - tỷ lệ 1/500

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 12/01/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
3337

Quyết định 03/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc bổ sung khoản 2 điều 8 quyết định số 20/1998/QĐ-UB ngày 30/06/1998 của Uỷ ban nhân dân thành phố về đền bù thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất để sử dụng và mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 09/01/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/03/2006
3338

Chỉ thị 30/2003/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giải quyết một số vấn đề nhà, đất trong khu vực có quy hoạch chi tiết và quản lý thực hiện quy hoạch chi tiết

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 24/12/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2006
3339

Quyết định 285/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc cho phép thành lập thí điểm trung tâm dịch vụ hành chính nhà đất huyện Cần Giờ trực thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Cần Giờ

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Hành chính Tải về
Ban hành: 08/12/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2006
3340

Quyết định 281/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành bản quy định về quy trình và phương pháp thẩm định giá bán bất động sản thuộc sở hữu nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 01/12/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2006
Vui lòng đợi