Văn bản Luật Đất đai-Nhà ở

Có tất cả 948 văn bản: Đất đai-Nhà ở
941

Thông tư 18/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 35/2015/NĐ-CP ngày 13/04/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 21/01/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/02/2016
942

Nghị định 102/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Vi phạm hành chính Tải về
Ban hành: 10/11/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/11/2014
943

Thông tư 45/2011/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn xác định diện tích đất sử dụng không đúng mục đích, diện tích đất lấn, chiếm, diện tích đất chưa sử dụng theo đúng quy định để tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 26/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/01/2012
944

Thông tư 58/2009/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn việc trồng cao su trên đất lâm nghiệp

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 09/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2009
945

Quyết định 246/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế đặc thu về thu hồi đất; giao đất ở, đất sản xuất nông nghiệp cho các hộ dân tái định cư Dự án Thủy điện Sơn La

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Công nghiệp; Chính sách Tải về
Ban hành: 29/02/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2010
946

Thông tư 92/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xác định tiền sử dụng đất, tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả có nguồn gốc ngân sách nhà nước

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 31/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2007
947

Quyết định 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 19/01/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/02/2007
948

Quyết định 216/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 31/08/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2005
Vui lòng đợi