Văn bản Luật Đất đai-Nhà ở

Có tất cả 5.413 văn bản: Đất đai-Nhà ở
921

Quyết định 01/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc ban hành Quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nam Định

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 15/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2019
922

Quyết định 01/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 để tính giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 15/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2019
923

Quyết định 05/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ về nhà, vật kiến trúc, cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Chính sách Tải về
Ban hành: 12/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2020
924

Nghị quyết 04/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Vĩnh Long

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 12/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2018
925

Quyết định 01/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ủy quyền xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 08/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2018
926

Công văn 18/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 07/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/01/2019
927

Công văn 91/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung quy định ghi tên người sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình tại Thông tư 33/2017/TT-BTNMT

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 04/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2018
928

Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 03/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2018
929

Quyết định 01/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 02/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/01/2018
930

Quyết định 40/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc sửa đổi, bổ sung giá đất trong khu công nghệ cao tại Bảng giá các loại đất trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 30/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2019
931

Quyết định 50/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 29/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2020
932

Thông tư 69/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quy trình xây dựng, điều chỉnh khung giá đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 29/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2019
933

Thông tư 70/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, điều chỉnh khung giá đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 29/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2019
934

Quyết định 99/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc quy định nội dung và mức chi hoạt động của Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh và Tổ giúp việc của Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 29/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2018
935

Quyết định 2735/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2018 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Thông tư 11/2013/TT-NHNN ngày 15/05/2013, Thông tư 32/2014/TT-NHNN ngày 18/11/2014 và Thông tư 25/2016/TT-NHNN ngày 29/07/2016

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 29/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2019
936

Thông báo 609/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại cuộc họp xử lý vi phạm trong việc cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng, sử dụng các mương thoát nước Phan Kế Bính, Nghĩa Đô trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 28/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2018
937

Thông báo 53/2017/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Bun-ga-ri về bất động sản cơ quan đại diện ngoại giao hai nước

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Ngoại giao Tải về
Ban hành: 28/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2018
938

Nghị quyết 135/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Nam Định

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Xây dựng Tải về
Ban hành: 26/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2017
939

Quyết định 43/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của bản Quy định ban hành kèm theo Quyết định 21/2014/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Chính sách Tải về
Ban hành: 25/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2020
940

Quyết định 77/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý Nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 25/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2018
Vui lòng đợi