Văn bản Luật Đất đai-Nhà ở

Có tất cả 5.586 văn bản: Đất đai-Nhà ở
41

Quyết định 390/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Kế hoạch tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Xây dựng Tải về
Ban hành: 05/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2021
42

Công văn 562/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế về giá tính thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 05/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2021
43

Nghị quyết 02/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình về việc phê duyệt việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2021

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 04/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2021
44

Công văn 267/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 04/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2021
45

Công văn 269/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 04/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2021
46

Quyết định 06/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 04/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2021
47

Công văn 540/TCT-KTNB của Tổng Cục thuế về việc rà soát hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Đất đai-Nhà ở;Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 03/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2021
48

Quyết định 11/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ủy quyền phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá cho thuê quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 02/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2021
49

Công văn 1285/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh cơ chế sử dụng đất trong Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 27/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2021
50

Công điện 02/CĐ-TCT của Tổng cục Thuế về thực hiện thanh toán tiền sử dụng đất của cá nhân được ghi nợ trước ngày 01/03/2016 theo quy định tại Điều 2 Nghị định 79/2019/NĐ-CP ngày 26/10/2019 của Chính phủ

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 26/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2021
51

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy định cưỡng chế thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 26/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2021
52

Kế hoạch 929/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc định giá đất cụ thể năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 26/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2021
53

Công văn 231/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 25/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2021
54

Quyết định 384/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Thạnh Phú - tỉnh Bến Tre

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 25/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2021
55

Công văn 5793/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Thuế-Phí-Lệ phí;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 25/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2021
56

Nghị quyết 09/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc quy định chính sách hỗ trợ đất nông nghiệp cùng thửa với đất ở nhưng không được xác định là đất ở khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Chính sách;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 23/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2021
57

Công văn 1166/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 23/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2021
58

Công văn 209/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn Thành phố Cần Thơ

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 22/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2021
59

Quyết định 05/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 19/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2021
60

Quyết định 02/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 21/2014/QĐ-UBND ngày 03/12/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định tỷ lệ phần trăm (%) giá đất để xác định đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất đối với đất mặt nước

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 17/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/02/2021
Vui lòng đợi