Văn bản Luật Đất đai-Nhà ở

Có tất cả 5.493 văn bản: Đất đai-Nhà ở
5401

Công văn 2313-TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc thu tiền sử dụng đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 12/11/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2005
5402

Thông tư 57-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 45/CP ngày 3/8/1996 bổ sung Điều 10 của Ngfhị định số 60/CP ngày 5/7/1994 về quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại đô thị

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 23/09/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2004
5403

Quyết định 685/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bán biệt thự tại thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 20/09/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2005
5404

Thông tư 51-TC/CSTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn các khoản thu ngân sách Nhà nước đối với hoạt động cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuê nhà tại Việt Nam

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 09/09/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2005
5405

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh về quyền và nghĩa vụ của các tổ chức trong nước được Nhà nước giao đất, cho thuê đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 09/09/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2005
5406

Công văn về việc thu tiền sử dụng đất khi hợp thức hoá nhà ở, đất đô thị

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 08/08/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2000
5407

Nghị định 45/CP của Chính phủ về việc bổ sung Điều 10 của Nghị định số 60/CP ngày 5/7/1994 của Chính phủ về quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 03/08/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/1996
5408

Nghị định 44/CP của Chính phủ bổ sung Điều 1 của Nghị định số 89/CP ngày 17/8/94 của Chính phủ về việc thu tiền sử dụng đất và lệ phí địa chính

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 03/08/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/1996
5409

Công văn 862-CV/ĐC của Tổng cục Địa chính về việc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai thực hiện chỉ thị số 245/TTg

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 16/07/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2006
5410

Quyết định 368/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và đất ở

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 04/06/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/1996
5411

Công văn 890-TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc tính tiền thuê đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 20/05/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/02/2006
5412

Quyết định 326/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 18/05/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/1996
5413

Quyết định 302/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh hệ số (K) trong khung giá đất ban hành theo Nghị định số 87/CP ngày 17/8/1994

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 13/05/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2004
5414

Công văn 1546-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc khai thu tiền thuê đất của các tổ chức trong nước

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 13/05/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2004
5415

Quyết định 256/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc cho hộ gia đình thuộc diện chính sách và hộ nghèo vùng đồng bằng sông Cửu Long vay vốn để tôn nền hoặc làm sàn nhà trên cọc

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Chính sách Tải về
Ban hành: 24/04/1996
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2004
5416

Chỉ thị 245/TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức thực hiện một số việc cấp bách trong quản lý, sử dụng đất của các tổ chức trong nước được Nhà nước giao đất, cho thuê đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 22/04/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2006
5417

Nghị định 21/CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 5 và Điều 7 của Nghị định số 61/CP ngày 5-7-1994 của Chính phủ về mua bán và kinh doanh Nhà ở

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 16/04/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2003
5418

Thông tư 01/BXD-QLN của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc chuyển giao nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước thuộc diện được bán từ các cơ quan hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang, đoàn thể nhân dân, tổ chức chính trị, xã hội, các doanh nghiệp Nhà nước cho bên bán nhà

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 04/03/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/1996
5419

Quyết định 62/BXD-QLN của Bộ Xây dựng ban hành quy định về việc cho Đoàn ngoại giao thuê nhà tại Việt Nam

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 01/03/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/1996
5420

Quyết định 118/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Chính sách Tải về
Ban hành: 27/02/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2004
Vui lòng đợi