Văn bản Luật Đất đai-Nhà ở

Có tất cả 5.410 văn bản: Đất đai-Nhà ở
5301

Quyết định 64/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền mua nhà ở cho một số đối tượng khi mua nhà đang ở thuê thuộc sở hữu Nhà nước

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Chính sách Tải về
Ban hành: 21/03/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2004
5302

Công văn 725-TC/QLCS của Bộ Tài chính về việc miễn thu lệ phí trước bạ

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 17/03/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
5303

Thông tư 346/1998/TT-TCĐC của Tổng cục Địa chính về việc hướng dẫn thủ tục đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 16/03/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2004
5304

Quyết định 179/1998/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Bản quy định về tiền thuê đất, mặt nước, mặt biển áp dụng đối với các hình thức đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 24/02/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/1998
5305

Công văn 136-TC/QLCS của Bộ Tài chính về việc hoàn trả tiền sử dụng đất đã nộp vào ngân sách Nhà nước của các tổ chức tín dụng khi chuyển sang thuê đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 15/01/1998
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2003
5306

Quyết định 408-1997/QĐ/NHNN5 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê chuẩn Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng phát triển Nhà đồng bằng sông Cửu Long

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 08/12/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
5307

Công văn 1253/UB-QLĐT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc chỉnh sửa giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 04/11/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2015
5308

Quyết định 876/1997/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm và chậm nộp tiền sử dụng đất cho các cán bộ công nhân viên khi chia tách tỉnh phải chuyển công tác về tỉnh mới

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 16/10/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2006
5309

Thông tư 70-TC/QLCS của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc nộp tiền thuê đất, góp vốn liên doanh bằng giá trị quyền sử dụng đất của các tổ chức trong nước theo quy định tại Nghị định 85/CP ngày 17/12/1996 của Chính phủ

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 07/10/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/1998
5310

Công văn 2338-TC/TCT của Bộ tài chính về việc chỉ đạo thu nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ đồng xuân năm 1997

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Thuế-Phí-Lệ phí;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 12/07/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2004
5311

Thông tư 293-TT/ĐC của Tổng cục Địa chính hướng dẫn về việc lập hồ sơ xin giao đất, thuê đất đối với các tổ chức trong nước và việc cho thuê lại đất trong khu vực công nghiệp, khu chế xuất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 14/03/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/1997
5312

Công văn 186/TTr của Tổng cục Địa chính về công tác thanh tra pháp chế

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Khiếu nại-Tố cáo Tải về
Ban hành: 18/02/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2005
5313

Nghị định 09/CP của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 7 Quy chế cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuê nhà tại Việt Nam

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 30/01/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/1997
5314

Nghị định 04/CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Vi phạm hành chính Tải về
Ban hành: 10/01/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2004
5315

Chỉ thị triển khai thực hiện Nghị quyết của QH khoá IX kỳ họp thứ 10 về việc tiếp tục hoàn chỉnh Dự thảo Nghị quyết về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 01 tháng 7 năm 1991

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Chính sách Tải về
Ban hành: 21/12/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/1997
5316

Nghị định 85/CP của Chính phủ quy định việc thi hành Pháp lệnh về quyền và nghĩa vụ của các tổ chức trong nước được Nhà nước giao đất, cho thuê đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 17/12/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/1997
5317

Thông tư hướng dẫn về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai phục vụ sự nghiệp phát triển thể dục, thể thao

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 23/11/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/1997
5318

Công văn 2313-TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc thu tiền sử dụng đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 12/11/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2005
5319

Thông tư 57-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 45/CP ngày 3/8/1996 bổ sung Điều 10 của Ngfhị định số 60/CP ngày 5/7/1994 về quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại đô thị

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 23/09/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2004
5320

Quyết định 685/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bán biệt thự tại thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 20/09/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2005
Vui lòng đợi