Văn bản Luật Đất đai-Nhà ở

Có tất cả 5.293 văn bản: Đất đai-Nhà ở
5141

Quyết định 35/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 6 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 34/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 30/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2016
5142

Quyết định 71/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc bổ sung giá đất 03 Khu dân cư trên địa bàn thành phố Tuy Hòa vào Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 5 năm (2015-2019) của Ủy ban nhân dân tỉnh

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 21/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2016
5143

Quyết định 47/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định về nguyên tắc, tiêu chí xét duyệt đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 07/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/11/2016
5144

Quyết định 44/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định về chế độ miễn, giảm tiền thuê đất đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 01/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2016
5145

Quyết định 56/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện chức năng, nhiệm vụ giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi và các Chi nhánh thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 28/10/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2016
5146

Quyết định 5758/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Chi cục Quản lý đất đai Hà Nội trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 15/10/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2016
5147

Quyết định 72/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Khung giá dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh An Giang

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 14/10/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2016
5148

Quyết định 5648/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch lô đất ký hiệu lô C ô D4 thuộc quy hoạch tổng mặt bằng các ô đất đấu giá quyền sử dụng đất đợt I trong Khu đô thị mới Cầu Giấy, tỷ lệ 1/500. Địa điểm: phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 11/10/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2016
5149

Quyết định 1966/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, tỉnh Sóc Trăng

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 23/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/10/2016
5150

Quyết định 18/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 22/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2016
5151

Quyết định 04/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 và phân tách loại đất theo mục đích sử dụng để xác định giá đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 03/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2016
5152

Công văn 7810/BTC-QLCS của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về miễn, giảm tiền thuê đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 12/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2015
5153

Thông tư liên tịch 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 04/04/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2015
5154

Thông tư 09/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 23/03/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2015
5155

Quyết định 60/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Long An

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 19/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2015
5156

Nghị định 102/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Vi phạm hành chính Tải về
Ban hành: 10/11/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/11/2014
5157

Quyết định 25/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân Thành phố được Luật Đất đai 2013 và các Nghị định của Chính phủ giao về đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký biến động về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 20/06/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2016
5158

Thông tư 28/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 02/06/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2014
5159

Quyết định 790/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công bố Bộ thủ tục hành chính về đất đai được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Hành chính; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 24/04/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2016
5160

Quyết định 03/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định chính sách ưu đãi về sử dụng đất đối với các Dự án xã hội hóa thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Chính sách Tải về
Ban hành: 29/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2016
Vui lòng đợi