Văn bản Luật Đất đai-Nhà ở

Có tất cả 5.498 văn bản: Đất đai-Nhà ở
21

Công văn 11012/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo tóm tắt kết quả 5 năm (2016-2020) thực hiện Đề án "Tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020"

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 31/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2020
22

Quyết định 46/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 31/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2021
23

Quyết định 5653/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 31/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2021
24

Quyết định 4835/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Kế hoạch nghiên cứu xây dựng Chương trình phát triển nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2030

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 31/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/01/2021
25

Quyết định 34/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 30/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2021
26

Nghị định 151/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Hành chính Tải về
Ban hành: 30/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2020
27

Công văn 5906/UBND-ĐT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Nghị định 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 29/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2020
28

Quyết định 548/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng Dự án Luật Đất đai sửa đổi về việc ban hành Kế hoạch tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng Dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 29/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2020
29

Quyết định 4104/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Sóc Trăng đến năm 2030

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 29/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2021
30

Quyết định 29/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 29/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2021
31

Quyết định 41/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 29/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2021
32

Quyết định 547/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng dự án Luật Đất đai sửa đổi về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) và Tổ chuyên gia liên ngành giúp việc cho Ban Chỉ đạo

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 29/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2021
33

Công văn 6228/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về thực hiện việc công bố thông tin Quý IV/2020 về Nhà ở và thị trường bất động sản

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Xây dựng Tải về
Ban hành: 25/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2020
34

Quyết định 67/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 25/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2021
35

Công văn 1826/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc ủy quyền điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp, đất ở tại các đô thị đến năm 2020

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 23/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2020
36

Quyết định 37/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 23/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2020
37

Quyết định 30/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành Quy định cách xác định vị trí và giá đất đối với một số trường hợp khi áp dụng Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 - 2024 của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 23/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2020
38

Quyết định 36/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc bãi bỏ Khoản 3 Điều 4 và Điểm đ, Điểm e Khoản 1 Điều 9 Quy định về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND 29/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Xây dựng Tải về
Ban hành: 22/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2021
39

Quyết định 33/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Dương​​

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 22/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2021
40

Quyết định 22/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 21/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2020
Vui lòng đợi