Văn bản Luật Đất đai-Nhà ở

Có tất cả 5.589 văn bản: Đất đai-Nhà ở
21

Công văn 1430/BTNMT-TCQLĐĐ của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tiếp tục thực hiện việc công khai và gỡ bỏ thông tin công khai vi phạm pháp luật đất đai đối với các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 29/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2021
22

Công văn 102/CP-NN của Chính phủ về Đề án tổng thể đo đạc, lập hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai nhằm quản lý chặt chẽ, khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai và ứng phó với biến đổi khí hậu tại khu vực 5 tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2019-2025

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 29/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2021
23

Nghị định 30/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 26/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/03/2021
24

Quyết định 290/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công bố bãi bỏ thủ tục hành chính trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Hành chính Tải về
Ban hành: 26/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2021
25

Công văn 2030/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc quản lý, sử dụng diện tích đất 42,9ha tại khu vực Bãi Khem, thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 26/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/03/2021
26

Công văn 377/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 26/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2021
27

Công văn 2059/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc Báo Pháp luật Plus phản ánh

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 26/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2021
28

Công văn 385/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Xây dựng Tải về
Ban hành: 26/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2021
29

Công văn 1389/UBND-KTTH của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc triển khai chủ trương không áp dụng thiết kế mẫu nhà và cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình, nhà ở tại Khu đô thị mới Đông Bắc (K1)

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Xây dựng Tải về
Ban hành: 25/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2021
30

Nghị định 26/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị quyết 132/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Chính sách Tải về
Ban hành: 25/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2021
31

Công văn 983/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc quản lý sử dụng nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 24/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/04/2021
32

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Đơn giá dịch vụ thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 24/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2021
33

Công văn 1876/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không Quốc tế Long Thành

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Xây dựng;Giao thông Tải về
Ban hành: 22/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2021
34

Công văn 335/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 18/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2021
35

Quyết định 42/QĐ-CA của Tòa án nhân dân tối cao về việc công bố án lệ

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 12/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2021
36

Quyết định 1166/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kiện toàn Hội đồng Thẩm định giá đất cụ thể Thành phố

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 11/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2021
37

Quyết định 03/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quy định đấu giá cho thuê diện tích kinh doanh dịch vụ tại các nhà chung cư tái định cư, nhà ở xã hội và diện tích kinh doanh dịch vụ do các Chủ đầu tư dự án nhà ở bàn giao lại cho Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 10/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/03/2021
38

Nghị quyết 07/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc bổ sung danh mục công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích Quốc gia, công cộng cần thu hồi đất và các công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10 ha) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2021 (lần 1)

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Xây dựng Tải về
Ban hành: 10/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/03/2021
39

Quyết định 11/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp quản lý hoc sinh, sinh viên ngoại trú và quản lý nhà trọ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ban hành kèm theo Quyết định 05/2020/QĐ-UBND ngày 28/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 09/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2021
40

Quyết định 05/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 32/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2020 - 2024 (lần 1)

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 09/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/03/2021
Vui lòng đợi