Tổng hợp các quy định mới nhất liên quan đến Đảng viên

Lọc bài viết theo:

Hướng dẫn chi tiết về Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 13/02/2020

Để chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Hướng dẫn 26 ngày 18/10/2019. Dưới đây là tổng hợp của LuatVietnam về vấn đề này.

Đã có 2 con, Đảng viên có được nhận con nuôi không? 04/02/2020

Đảng viên sinh con thứ 3 là vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình. Tuy nhiên, nếu có con thứ 3 do nhận con nuôi thì Đảng viên có bị xử lý kỷ luật không?

Đảng viên có con ngoài giá thú bị xử lý thế nào? 19/01/2020

Có thể hiểu con ngoài giá thú là người con sinh ra không trong thời kỳ hôn nhân. Đặc biệt, tình trạng người có gia đình ngoại tình rồi có con ngoài giá thú không phải hiếm gặp. Trong đó, nếu người có con ngoài giá thú là Đảng viên thì bị xử phạt thế nào?

Đã có hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2020 với Đảng viên 30/12/2019

Ngày 04/12/2019, Ban Tuyên giáo Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Hướng dẫn số 108-HD/BTGTW hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2020.

Đảng viên làm mẹ đơn thân, có bị xử lý không? 21/12/2019

Điều 2 Luật Hôn nhân và Gia đình khẳng định: Nhà nước, xã hội và gia đình có trách nhiệm giúp đỡ các bà mẹ thực hiện tốt chức năng cao quý của người mẹ. Tuy nhiên, nếu trong trường hợp Đảng viên sinh con và làm mẹ đơn thân thì sao?

Tiêu chí tác phong, lề lối làm việc trong đánh giá cán bộ, Đảng viên là gì? 09/12/2019

Trong công tác đánh giá cán bộ và đánh giá Đảng viên, tác phong, lề lối làm việc được coi là một trong những tiêu chí quan trọng. Thực chất, tiêu chí này gồm những yếu tố nào?

4 thay đổi trong đánh giá xếp loại Đảng viên theo Hướng dẫn 21 21/11/2019

Nhằm khắc phục khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng viên hằng năm, mới đây, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Hướng dẫn số 21.

Từ 01/7/2020, mức tiền thưởng của Đảng viên tăng mạnh 18/11/2019

Bắt đầu từ ngày 01/7/2020, mức lương cơ sở chính thức tăng lên 1,6 triệu đồng/tháng. Kéo theo đó, mức khen thưởng với Đảng viên sẽ thay đổi thế nào?

Bố trí nhân sự cấp ủy: Không phân biệt loại hình đào tạo chuyên môn 08/11/2019

Để đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng cao, tại Hướng dẫn 26-HD/BTCTW ban hành ngày 18/10/2019, Ban Tổ chức Trung ương đã có những yêu cầu nhất định đối với đội ngũ nhân sự cấp ủy các cấp.

Mẫu Bản kiểm điểm Đảng viên mới nhất theo Hướng dẫn 21 06/11/2019

Mới đây, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành văn bản mới thay thế Hướng dẫn 16. Sau đây là mẫu bản kiểm điểm Đảng viên kèm theo Hướng dẫn mới.

Đã có hướng dẫn học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh 06/11/2019

Để thực hiện Chỉ thị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, ngày 11/10/2019, Ban Tuyên giáo Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Hướng dẫn số 105.

Không đánh giá, xếp loại Đảng viên bị đình chỉ sinh hoạt Đảng 06/11/2019

Mới đây, Ban Tổ chức Ban Chấp hành Trung ương Đảng vừa ban hành Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức Đảng và Đảng viên.

4 khung tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng viên 01/11/2019

Khung đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm Đảng viên được nêu tại Hướng dẫn 21-HD/BTCTW do Ban Tổ chức Trung ương ban hành ngày 18/10/2019.

Không xếp loại Đảng viên kết nạp chưa đủ 6 tháng 29/10/2019

Ngày 18/10/2019, Ban Tổ chức Ban Chấp hành Trung ương ban hành Hướng dẫn 21-HD/BTCTW về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm tổ chức Đảng, Đảng viên.

Nội dung kiểm điểm Đảng viên theo Hướng dẫn 21 24/10/2019

Những nội dung kiểm điểm cũng như việc đánh giá, xếp loại đối với mỗi tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị được đề cập chi tiết tại Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW do Ban Tổ chức Trung ương ban hành ngày 18/10/2019.

Đã có hướng dẫn mới nhất về kiểm điểm, xếp loại Đảng viên 24/10/2019

Ngày 18/10/2019, Ban Tổ chức Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm với tổ chức Đảng và Đảng viên.

Điều kiện để đơn thư khiếu nại kỷ luật Đảng được xử lý 03/10/2019

Tại Quyết định số 13-QĐ/UBKTTW, Ủy ban kiểm tra Ban chấp hành Trung ương Đảng đã quy định về việc tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại kỷ luật Đảng được gửi đến cơ quan này.

Mẫu Đơn xin chuyển sinh hoạt Đảng dành cho mọi Đảng viên 27/09/2019

Thực tế, có rất nhiều lý do khiến Đảng viên phải chuyển sinh hoạt Đảng đến nơi khác. Sau đây, LuatVietnam xin giới thiệu đơn xin chuyển sinh hoạt Đảng mới nhất.

Đã nghỉ hưu, cán bộ, công chức vẫn bị kỷ luật? 24/09/2019

Lâu nay, tư tưởng thuận lợi nghỉ hưu là đã “hạ cánh an toàn” còn khá phổ biến trong xã hội. Tuy nhiên, liệu có thật sự như vậy không? Đã nghỉ hưu, liệu cán bộ, công chức có còn bị kỷ luật nữa không?

Mẫu giấy giới thiệu người vào Đảng chi tiết nhất 16/09/2019

Đây là Mẫu 3-KNĐ, được ban hành kèm theo Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương Đảng về nghiệp vụ công tác Đảng viên.