đăng ký thuế

Lọc bài viết theo:

Sắp tới, trong hồ sơ đăng ký thuế sẽ không có giấy tờ tuỳ thân này 09/05/2023

Bộ Tài chính đề xuất bỏ Căn cước công dân trong hồ sơ đăng ký thuế cá nhân tại dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 105/2020/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế.

Hồ sơ, thủ tục đăng ký thuế lần đầu theo Thông tư 105 25/09/2021

Để có mã số thuế, giấy chứng nhận đăng ký thuế thì người nộp thuế là tổ chức, hộ, cá nhân thuộc đối tượng đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế cần thực hiện theo hồ sơ, thủ tục đăng ký thuế dưới đây.

Cách đăng ký mã số thuế cho nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài 12/09/2021

Để đăng ký thuế và có mã số thuế thì nhà thầu, nhà thầu nước ngoài thuộc đối tượng đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế phải thực hiện theo thủ tục đăng ký mã số thuế cho nhà thầu nước ngoài dưới đây.

Hồ sơ, thủ tục đăng ký thuế cho tổ chức kinh tế và đơn vị phụ thuộc 10/09/2021

Khác với các doanh nghiệp đăng ký thuế theo cơ chế liên thông cùng với đăng ký kinh doanh thì các tổ chức kinh tế khác phải đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế. Dưới đây là hồ sơ, thủ tục đăng ký thuế cho tổ chức kinh tế và đơn vị phụ thuộc.

Hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế 2023 04/08/2021

Mã số thuế bị chấm dứt hiệu lực nếu thuộc một trong các trường hợp như chấm dứt hoạt động kinh doanh hoặc giải thể, phá sản,… và trước khi tiến hành các thủ tục này, người nộp thuế cần chuẩn bị hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế để nộp cho cơ quan thuế.

Hồ sơ, thủ tục đăng ký thuế thu nhập cá nhân 2021 02/08/2021

Để có mã số thuế cá nhân thì cá nhân có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân (trừ cá nhân kinh doanh) phải nộp hồ sơ đăng ký thuế lần đầu cho cơ quan thuế. Dưới đây là hồ sơ, thủ tục đăng ký thuế thu nhập cá nhân mới nhất theo Thông tư 105.

Thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế khi cấp CCCD gắn chíp 07/06/2021

Khi đổi chứng minh nhân dân (CMND) sang căn cước công dân (CCCD) cần thiết cập nhật lại thông tin của một số giấy tờ, trong đó có thông tin đăng ký thuế. Dưới đây là thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế khi cấp CCCD gắn chíp.

Hồ sơ, thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế 2021 05/06/2021

Khi có thay đổi một trong các thông tin trên tờ khai đăng ký thuế thì người nộp thuế phải thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế. Dưới đây là hồ sơ, thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế theo Thông tư 105.