Đăng ký đất đai

Lọc bài viết theo:

Đăng ký đất đai là gì? Không đăng ký bị phạt như thế nào? 21/08/2021

Đăng ký đất đai là nghĩa vụ phải thực hiện đối với người sử dụng đất và người được giao đất để quản lý, nếu không đăng ký có thể bị phạt tới 10 triệu đồng nếu là hộ gia đình, cá nhân, phạt tới 20 triệu đồng nếu là tổ chức.

10 trường hợp người dân được cấp Sổ đỏ mới 22/06/2020

Khi đăng ký biến động đất đai thông thường thông tin đăng ký sẽ được ghi trực tiếp vào trang 3, trang 4 của Giấy chứng nhận (Sổ đỏ). Bên cạnh đó, có nhiều trường hợp người dân được cấp Sổ đỏ mới.

Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ, thủ tục đăng ký đất đai lần đầu 06/11/2019

Đăng ký đất đai, nhà ở lần đầu nhằm ghi nhận, quản lý thửa đất và tài sản gắn liền với đất. Dưới đây là hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ, thủ tục đăng ký đất đai lần đầu.

Hồ sơ, thủ tục xác định lại diện tích đất ở khi đã có Sổ đỏ 31/10/2019

Khi cấp Sổ đỏ cho thửa đất có nhiều mục đích sử dụng như đất ở, đất ao, đất vườn thì người dân có quyền yêu cầu xác định lại diện tích đất ở theo thủ tục dưới đây.

Khi nào người dân phải đăng ký biến động đất đai? 09/09/2019

Đăng ký biến động đất đai là nghĩa vụ của người sử dụng đất. Luật Đất đai 2013 quy định 12 trường hợp phải đăng ký biến động đất đai, nếu không đăng ký có thể bị phạt tiền.

Góp vốn bằng nhà đất khi thành lập doanh nghiệp tư nhân 14/08/2019

Góp vốn bằng nhà đất khi thành lập công ty khá phổ biến. Vậy, góp vốn bằng nhà đất khi thành lập doanh nghiệp tư nhân có phải làm thủ tục chuyển quyền không và thủ tục được thực hiện như thế nào?

Những điều cần biết về thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất 18/06/2019

Đăng ký quyền sử dụng đất là việc ghi nhận tình trạng pháp lý về quyền sử dụng đất vào hồ sơ địa chính. Theo quy định, có 03 trường hợp phải đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu.

Thủ tục chuyển quyền sử dụng đất thành tài sản chung 10/06/2019

Đất là tài sản riêng của vợ hoặc chồng nếu muốn chuyển thành tài sản chung thì phải thực hiện theo thủ tục đăng ký biến động đất đai. Dưới đây là hướng dẫn thủ tục chuyển quyền sử dụng đất thành tài sản chung.

Mẫu Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất  24/05/2019

Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất được ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT ngày 23/6/ 2016 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thủ tục chuyển đất ở thành đất thương mại, dịch vụ 02/05/2019

Hiện nay, nhiều người muốn xây dựng cơ sở kinh doanh để có lợi ích cao hơn. Tuy nhiên, nếu không phải đất thương mại, dịch vụ thì phải chuyển mục đích sử dụng đất. Dưới đây là thủ tục chuyển đất ở thành đất thương mại, dịch vụ.

Mẫu Đơn đăng ký biến động đất đai [2024] và hướng dẫn cách viết 24/04/2019

Đăng ký đất đai gồm đăng ký lần đầu và đăng ký biến động. Để đăng ký biến động, việc đầu tiên là phải chuẩn bị đơn theo mẫu đơn đăng ký biến động đất đai dưới đây.

Các trường hợp phải đăng ký biến động đất đai 20/03/2019

Đăng ký đất đai là việc bắt buộc của người sử dụng đất và người được giao đất. Đăng ký đất đai gồm: Đăng ký lần đầu và đăng ký biến động. Vậy, khi nào phải đăng ký biến động đất đai?