đăng kiểm xe

Lọc bài viết theo:

Đăng kiểm ô tô 2021: Thủ tục, phí và chu kỳ đăng kiểm 20/08/2021

Khi đăng kiểm ô tô thì tổ chức, cá nhân cần chuẩn bị hồ sơ, đưa xe đến trung tâm đăng kiểm và nộp tiền. Với mỗi loại xe thì chu kỳ kiểm định và mức tiền phải nộp sẽ khác nhau.

Thời hạn và phí đăng kiểm ô tô năm 2021 11/10/2020

Khi sử dụng xe ô tô thì tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (đăng kiểm). Tùy thuộc vào từng loại xe mà chu kỳ và phí đăng kiểm ô tô sẽ khác nhau.

Xe chưa nộp phạt vi phạm giao thông có được kiểm định? 23/05/2020

Xe ô tô khi tham gia giao thông bắt buộc phải có Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Nếu xe chưa nộp phạt vi phạm giao thông có được kiểm định?

Kiểm tra xe trên dây chuyền kiểm định phải qua 5 công đoạn 03/06/2019

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 18/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới theo Nghị định 139/2018/NĐ-CP.

Mức phạt ô tô quá hạn đăng kiểm mới nhất năm 2019 23/03/2019

Mức phạt ô tô quá hạn đăng kiểm vẫn lưu thông trên đường áp dụng cho người điều khiển xe và chủ xe là khác nhau. 

Sửa đổi hàng loạt quy định về đăng kiểm xe 02/10/2018

Ngày 30/7/2018, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Thông tư 42/2018/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm.