Kế hoạch 990/KH-UBND Nghệ An 2023 triển khai thi hành Luật Phòng thủ dân sự

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Kế hoạch 990/KH-UBND

Kế hoạch 990/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An triển khai thi hành Luật Phòng thủ dân sự
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ AnSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:990/KH-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Kế hoạchNgười ký:Nguyễn Văn Đệ
Ngày ban hành:15/12/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Dân sự
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN

_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Số: 990/KH-UBND

Nghệ An, ngày 15 tháng 12 năm 2023

KẾ HOẠCH

Triển khai thi hành Luật Phòng thủ dân sự

___________

Thực hiện Quyết định số 1217/QĐ-TTg ngày 20/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng thủ dân sự. Để triển khai thi hành Luật Phòng thủ dân sự trên địa bàn tỉnh kịp thời, thống nhất, hiệu quả, UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Phòng thủ dân sự trên địa bàn tỉnh Nghệ An, bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả.

b) Xác định trách nhiệm phối hợp giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật Phòng thủ dân sự trên phạm vi toàn tỉnh.

c) Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các huyện, thành phố, thị xã và Nhân dân trong việc thi hành Luật Phòng thủ dân sự.

2. Yêu cầu

a) Bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất của UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã và cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Phòng thủ dân sự.

b) Gắn với trách nhiệm, vai trò của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được phân công chủ trì trong việc phối hợp với các sở, ban, ngành và các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Phòng thủ dân sự.

c) Bảo đảm từ ngày 01 tháng 7 năm 2024, Luật Phòng thủ dân sự và các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật được triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ trong toàn tỉnh.

d) Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thi hành Luật Phòng thủ dân sự.

II. NỘI DUNG

1. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật dưới luật liên quan đến phòng thủ dân sự để đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, ban hành mới văn bản phù hợp với Luật Phòng thủ dân sự.

a) Cấp tỉnh

- Cơ quan chủ trì: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan (đơn vị) tham mưu trình cấp có thẩm quyền ban hành; đồng thời gửi kết quả thực hiện về Bộ CHQS tỉnh để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Chính phủ.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 01 năm 2024.

b) Cấp huyện

- Cơ quan chủ trì: UBND các huyện, thành phố, thị xã rà soát hệ thống văn bản do mình ban hành theo thẩm quyền hoặc đề xuất UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền, gửi Bộ CHQS tỉnh tổng hợp.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 01 năm 2024.

2. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và tập huấn nội dung Luật Phòng thủ dân sự.

a) Tham gia Hội nghị quán triệt, phổ biến Luật Phòng thủ dân sự và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng thủ dân sự do Trung ương tổ chức.

- Cơ quan chủ trì: Bộ CHQS tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, tổ chức liên quan.

- Hình thức: Trực tiếp và trực tuyến.

- Thời gian thực hiện: Quý II và quý III năm 2024.

b) Tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến Luật Phòng thủ dân sự và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng thủ dân sự.

- Cơ quan chủ trì: UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã.

- Cơ quan phối hợp: Cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

- Hình thức: Trực tiếp và trực tuyến.

- Thời gian thực hiện: Quý II và quý III năm 2024.

c) Tổ chức tuyên truyền Luật Phòng thủ dân sự và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng thủ dân sự trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Nghệ An, Báo Nghệ An, các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh, các phương tiện thông tin đại chúng khác.

- Cơ quan phối hợp: Bộ CHQS tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan; UBND các huyện, thành phố, thị xã.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ CHQS tỉnh có trách nhiệm giúp Chủ tịch UBND tỉnh tổng hợp, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện nhiệm vụ được nêu trong kế hoạch này; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện kế hoạch.

2. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ Kế hoạch này xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thi hành Luật Phòng thủ dân sự trong phạm vi quản lý của đơn vị, địa phương mình, báo cáo kết quả thực hiện về Bộ CHQS tỉnh để theo dõi và tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tính theo chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch để triển khai thi hành Luật Phòng thủ dân sự bảo đảm hiệu quả, thiết thực.

4. Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Nghệ An, Báo Nghệ An, các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền Luật Phòng thủ dân sự và các văn bản quy định chi tiết thực hiện Luật Phòng thủ dân sự, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và Nhân dân trong thi hành Luật Phòng thủ dân sự.

5. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã, cơ quan, tổ chức liên quan có trách nhiệm bố trí kinh phí trong dự toán ngân sách được giao hằng năm theo phân cấp ngân sách và huy động các nguồn kinh phí hợp pháp theo quy định của pháp luật để thực hiện nhiệm vụ được giao trong kế hoạch này.

6. Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương kịp thời phản ánh về Bộ CHQS tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện nghiêm túc./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Quốc phòng;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Chánh VP, các PVP UBND tỉnh;
- Báo Nghệ An, Đài PTTH tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NN(Hưng), NC (Nam).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đệ

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi