Đổi họ cho con mất bao nhiêu tiền? [Chi phí cập nhật 2024]

Chi phí đổi họ cho con mất bao nhiêu tiền là vấn đề được nhiều bậc phụ huynh quan tâm trong thời gian qua. Bài viết dưới đây sẽ trình bày chi tiết, cụ thể vấn đề này.

1. Chi phí đổi họ cho con mất bao nhiêu tiền?

Lệ phí hộ tịch là một trong những khoản lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Do đó, đổi họ cho con mất bao nhiêu tiền sẽ phụ thuộc vào mức lệ phí được quy định của từng tỉnh thành (Căn cứ khoản 3 Điều 3 Thông tư số 85/2019/TT-BTC).

Đồng thời, Điều 11 Luật Hộ tịch chỉ miễn lệ phí cho các trường hợp: Đăng ký hộ tịch của người thuộc hộ nghèo, gia đình có công với cách mạng hoặc người khuyết tật hoặc đăng ký các thủ tục cụ thể như khai sinh, khai tử đúng hạn; giám hộ, kết hôn của công dân Việt Nam cư trú trong nước.

Ngoài những trường hợp nêu trên, công dân đều phải trả lệ phí. Do đó, tuỳ vào cá nhân thực hiện việc đổi họ cho con ở địa phương nào để áp dụng mức lệ phí đổi họ cho con mất bao nhiêu tiền tương ứng với quy định của địa phương đó.

Có thể kể đến lệ phí đăng ký thay đổi họ cho con ở TP. Hà Nội. Cụ thể, theo quy định của Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND, TP. Hà Nội quy định mức lệ phí thay đổi họ cho con như sau:

- Với người chưa đủ 14 tuổi có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú trong nước: 5.000 đồng/việc (nếu thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp xã).

- Với người muốn đổi họ là người từ đủ 14 tuổi trở lên sống trong nước và có yếu tố nước ngoài (thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp huyện): 25.000 đồng/việc.

Lệ phí đổi họ cho con do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định
Lệ phí đổi họ cho con do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định (Ảnh minh hoạ)

2. Muốn đổi họ cho con cần giấy tờ gì?

Ngoài thắc mắc, đổi họ cho con mất bao nhiêu tiền, nhiều người còn phân vân không biết nên chuẩn bị những loại giấy tờ gì để thực hiện yêu cầu này. Theo đó, căn cứ Điều 28 và Điều 47 Luật Hộ tịch, các loại giấy tờ cần chuẩn bị để đổi họ cho con gồm:

- Hồ sơ cần chuẩn bị: Tờ khai thay đổi, cải chính hộ tịch và các giấy tờ có liên quan đến việc đổi họ cho con. Trong đó, tuỳ vào từng trường hợp được đổi họ cho con mà phải chuẩn bị các giấy tờ liên quan khác nhau: Giấy chứng nhận nhận con nuôi hoặc giấy khai sinh…

- Giấy tờ cần xuất trình: Xuất trình giấy khai sinh của người cần thay đổi họ để ghi chú, đính chính họ mới.

3. Nộp hồ sơ đổi họ cho con ở đâu? Có lâu không?

Việc nộp hồ sơ đổi họ cho con được nộp tại:

- Uỷ ban nhân dân (UBND) cấp xã nơi đã đăng ký khai sinh trước đây hoặc nơi thường trú, tạm trú của cá nhân căn cứ theo quy định tại Điều 27 Luật Hộ tịch năm 2014 là cơ quan có thẩm quyền thay đổi họ cho người chưa đủ 14 tuổi.

- Uỷ ban nhân dân cấp huyện nơi đã đăng ký khai sinh trước đây hoặc nơi thường trú, tạm trú của cá nhân theo quy định tại khoản 3 Điều 46 Luật Hộ tịch là cơ quan có thẩm quyền thay đổi họ cho người từ đủ 14 tuổi trở lên.

Về thời gian giải quyết, Luật Hộ tịch quy định, nếu việc đổi họ cho con là có cơ sở và giấy tờ được nộp, xuất trình đầy đủ, thời gian giải quyết sẽ là 03 ngày làm việc.

Nếu phải xác minh thêm khi có các tình tiết phức tạp thì có thể kéo dài thời gian giải quyết nhưng không quá 03 ngày làm việc.

Cha mẹ muốn đổi họ cho con cần phải thực hiện thủ tục thế nào?
Cha mẹ muốn đổi họ cho con cần phải thực hiện thủ tục thế nào? (Ảnh minh hoạ)

4. Đơn xin thay đổi họ cho con viết thế nào?

Để được thay đổi họ cho con, người có yêu cầu phải nộp tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc ban hành kèm theo Thông tư 04/2020/TT-BTP.

Cụ thể như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH,
BỔ SUNG THÔNG TIN HỘ TỊCH, XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC

Kính gửi: ..............................................................................................

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: ..............................................................

Nơi cư trú: ..............................................................................................

Giấy tờ tùy thân: .....................................................................................

Quan hệ với người được thay đổi, cải chính, xác định lại dân tộc, bổ sung thông tin hộ tịch:.........

Đề nghị cơ quan đăng ký việc .....................cho người có tên dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên: .......................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ..................................................................................

Giới tính:................Dân tộc:.......................Quốc tịch: .....................................

Nơi cư trú:  ...................................................................................................

Giấy tờ tùy thân: .........................................................................................

Đã đăng ký  ...............tại............. ngày......... tháng ......... năm ........... số: ....... Quyển số:...........

Nội dung: .................................................................................................

Lý do:.............................................................................................................

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Đề nghị cấp bản sao: Có , Không ; số lượng:...........bản

Làm tại: .............................................. , ngày ..........  tháng .........  năm ............

Người yêu cầu

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

Trên đây là giải đáp chi tiết về vấn đề: Đổi họ cho con mất bao nhiêu tiền? Nếu còn bất cứ vướng mắc gì liên quan đến thủ tục này, độc giả vui lòng liên hệ 19006192 để được chuyên gia pháp lý của LuatVietnam giải đáp chi tiết.

Đánh giá bài viết:
(1 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Đã đăng ký kết hôn ở nước ngoài có phải đăng ký lại ở Việt Nam không?

Đã đăng ký kết hôn ở nước ngoài có phải đăng ký lại ở Việt Nam không?

Đã đăng ký kết hôn ở nước ngoài có phải đăng ký lại ở Việt Nam không?

Nhiều người đã đăng ký kết hôn ở nước ngoài, khi về Việt Nam thắc mắc có phải làm thủ tục đăng ký lại không? Cùng theo dõi bài viết dưới đây để biết cụ thể giải đáp vấn đề: Đã đăng ký kết hôn ở nước ngoài có phải đăng ký lại ở Việt Nam không?