Lập di chúc viết tay có được không? Sử dụng mẫu nào?

Khi muốn để lại tài sản cho người khác sau khi mình chết, nhiều người đã lựa chọn viết di chúc. Vậy di chúc có mấy loại? Liệu di chúc viết tay có hợp pháp không?

 

1. Di chúc viết tay cần điều kiện gì để hợp pháp?

Điều 624 Bộ luật Dân sự năm 2015 nêu rõ:

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.

Trong đó, hình thức của di chúc được nêu là tại Điều 627 và Điều 628 Bộ luật Dân sự năm 2015 gồm di chúc bằng văn bản và di chúc miệng. Di chúc bằng văn bản thì có di chúc không có/có người làm chứng; di chúc có công chứng và di chúc có chứng thực.

Có thể thấy, không hề có định nghĩa cụ thể về di chúc viết tay cũng như quy định quay xung quanh loại di chúc này. Do đó, căn cứ Điều 630 Bộ luật Dân sự năm 2015, điều kiện có hiệu lực của di chúc viết tay là:

- Điều kiện về người lập di chúc: Minh mẫn, sáng suốt, không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép khi lập di chúc.

- Điều kiện về nội dung di chúc: Nội dung không vi phạm điều cấm của luật và gồm các nội dung chủ yếu sau: Ngày tháng năm lập di chúc; họ tên, nơi cư trú của người lập cũng như người hưởng di sản; thông tin về di sản, nơi có di sản…

- Điều kiện về hình thức: Không trái quy định của luật.

- Các điều kiện khác: Không được viết tắt/bằng ký hiệu; phải đánh số thứ tự các trang (nếu di chúc có nhiều trang), có chữ ký/điểm chỉ của người lập di chúc; nếu tẩy xoá, sửa chữa di chúc thì người lập di chúc/người làm chứng ký tên bên cạnh chỗ tẩy xoá, sửa chữa.

Ngoài ra, với di chúc viết tay có người làm chứng và không có người làm chứng sẽ cần đáp ứng thêm một số tiêu chí sau đây:

- Không có người làm chứng: Người lập phải tự viết, ký vào di chúc.

- Có người làm chứng:

  • Người viết di chúc có thể đánh máy hoặc nhờ người khác viết/đánh máy di chúc nhưng phải có ít nhất 02 người làm chứng.
  • Người lập di chúc phải ký/điểm chỉ vào di chúc trước mặt người làm chứng.
  • Hai người làm chứng cũng xác nhận chữ ký, điểm chỉ của người này và ký vào di chúc.

Như vậy, có thể hiểu, di chúc viết tay chỉ có hiệu lực và được xem là một bản di chúc hợp pháp khi đáp ứng các điều kiện nêu trên.

di chuc viet tay


2. Mẫu di chúc viết tay chi tiết nhất

2.1 Mẫu di chúc viết tay có người làm chứng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DI CHÚC

Ngày ........ tháng ....... năm .......... (Ngày .......... tháng một năm hai nghìn không trăm ...........), tại địa chỉ:.................. trước sự chứng kiến của hai người làm chứng

Họ và tên tôi là: …………………………………………………………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………………………..

Chứng minh nhân dân số……………Nơi cấp:…….…….cấp ngày…… tháng … năm ……….

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………………

Nay trong tình trạng tinh thần hoàn toàn minh mẫn, sáng suốt, tôi tự nguyện lập bản Di chúc này để định đoạt toàn bộ tài sản (di sản) của mình, cụ thể như sau:

Tôi là chủ sở hữu khối tài sản gồm:

1………………………………………………………………………..

2………………………………………………………………………..

3………………………………………………………………………..

Các giấy tờ, chứng từ sở hữu được cơ quan có thẩm quyền cấp gồm: ………

Nay tôi lập Di chúc để định đoạt tài sản của tôi nêu trên như sau:

Căn cứ vào điều kiện, hoàn cảnh, tính cách và khả năng của các con, tình cảm tình cảm của tôi đối với các con, tôi cùng nhau lập bản Di chúc này để định đoạt toàn bộ di sản của tôi nêu tại mục I của Di chúc này như sau:

Sau khi tôi chết đi thì toàn bộ tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của tôi (di sản) tại di chúc này sẽ thuộc về những người có tên dưới đây:

1 Họ và tên ông: ..............................................; Sinh năm: .......................

CMND: số ...................... do Công an thành phố ...........................

cấp ngày ....................................................................................

Hộ khẩu thường trú: ....................................................................

2. Họ và tên bà: ..............................................; Sinh năm: .......................

CMND: số ...................... do Công an thành phố ...........................

cấp ngày ....................................................................................

Hộ khẩu thường trú: ....................................................................

Ngoài các con có tên và thông tin nhân thân nêu trên, tôi không để lại di sản của tôi cho ai khác.

Di chúc này gồm ...... trang và được lập thành … bản chính, có giá trị pháp lý như nhau.

 

NGƯỜI LẬP DI CHÚC

(Ký tên, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

 

Người làm chứng:

1. Ông: ..............................................; Sinh năm: .......................

CMND: số ...................... do Công an thành phố ...........................

cấp ngày ....................................................................................

Hộ khẩu thường trú: ....................................................................

2. Bà:........................; Sinh năm: ................................................

CMND: số ................ do Công an thành phố .................................

cấp ngày ....................................................................................

Hộ khẩu thường trú: ....................................................................

Những người làm chứng cam đoan tận mắt chứng kiến ông......... tự nguyện lập và ký, điểm chỉ vào bản Di chúc này.

NGƯỜI LÀM CHỨNG CHO DI CHÚC

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

2.2 Mẫu di chúc viết tay không có người làm chứng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DI CHÚC

Hôm nay, ngày ……..tháng ……… năm ………., vào lúc……. giờ ………phút, tại …………..

Họ và tên tôi là: …………………………………………………………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………………………..

Chứng minh nhân dân số……………Nơi cấp:…….…….cấp ngày…… tháng … năm ……….

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………………

Trong trạng thái tinh thần minh mẫn, sáng suốt, tôi lập Di chúc này như sau:

Tôi là chủ sở hữu khối tài sản gồm: 1………………………………………………………………………..

2………………………………………………………………………..

3………………………………………………………………………..

Các giấy tờ, chứng từ sở hữu được cơ quan có thẩm quyền cấp gồm: ……………………….. ……………………….. ………………….. ……………………….. ……………………………..

Nay tôi lập Di chúc để định đoạt tài sản của tôi nêu trên như sau:

Sau khi tôi qua đời

Họ và tên Ông (Bà)………………………………………………………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………………………..

Chứng minh nhân dân số……………Nơi cấp:…….…….cấp ngày…… tháng … năm ……….

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………………..

sẽ được thừa hưởng toàn bộ di sản thừa kế thuộc sở hữu của tôi, như đã nêu trên, do tôi để lại

Tôi không để lại di sản thừa kế của tôi nêu trên cho bất cứ ai khác.

(Trong trường hợp có chỉ định người thừa kế thực hiện nghĩa vụ, thì phải ghi rõ họ tên của người này và nội dung của nghĩa vụ).

Di chúc đã được lập xong hồi………ngày………tháng…….năm…….Đã thể hiện đúng theo ý chí, nguyện vọng của tôi, tôi không sửa đổi hoặc thêm bớt điều gì.

Di chúc được lập thành…………………. bản, mỗi bản…………trang.

………………….., ngày … tháng … năm ……

                                                                              Người lập Di chúc

                                                                            (Ký và ghi rõ họ và tên)

 

 

Trên đây là quy định về di chúc viết tay. Nếu còn thắc mắc, độc giả vui lòng liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ, giải đáp.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục
Mạng xã hội là gì? Dùng mạng xã hội có phải xin giấy phép không?
Mạng xã hội là gì? Dùng mạng xã hội có phải xin giấy phép không?

Mạng xã hội là gì? Dùng mạng xã hội có phải xin giấy phép không?

Hiện nay, khi công nghệ, kỹ thuật ngày càng phát triển, số người biết đến và sử dụng mạng xã hội ngày một nhiều. Tuy nhiên, có lẽ nhiều người vẫn không thật sự hiểu rõ mạng xã hội là gì? Bài viết dưới đây sẽ giải đáp chi tiết về vấn đề này.