Công văn 11044/BTC-QLCS của Bộ Tài chính về việc xác lập quyền sở hữu của Nhà nước đối với tài sản do các cá nhân, tổ chức biếu, tặng cho

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------
-----
Số: 11044/BTC-QLCS
V/v: xác lập quyền sở hữu của Nhà nước đối với tài sản do các cá nhân, tổ chức biếu, tặng cho.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
----------
Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2012
 
 

Kính gửi:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương;
-
Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 
 
Theo các quy định hiện hành của pháp luật và thực tế thời gian vừa qua, một số tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước có tặng cho tài sản cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước. Để việc tiếp nhận tài sản do các tổ chức, cá nhân biếu, tặng cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo đúng quy định của pháp luật, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện việc tiếp nhận quà tặng theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; trong đó lưu ý một số nội dung sau:
1. Khi tiếp nhận quà tặng do cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước biếu, tặng cho phải tuân thủ đúng quy định tại Quy chế về việc tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức ban hành kèm theo Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ.
2. Đối với các trường hp quà tặng là tài sản, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước được biếu, tặng cho phải làm thủ tục đ trình cấp có thm quyền quyết định xác lập quyền sở hữu của Nhà nước theo quy định tại Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước và Thông tư số 35/2007/TT-BTC ngày 10/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 137/2006/NĐ-CP, cụ thể:
- Tài sản được biếu, tặng cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc trung ương quản lý do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định xác lập quyền sở hữu của Nhà nước trên cơ sở đề nghị của Bộ, ngành chủ quản.
- Tài sản được biếu, tặng cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý do Chủ tịch y ban nhân dân cấp tỉnh quyết định xác lập quyền sở hữu của Nhà nước.
Cơ quan, tổ chức, đơn vị nhận quà tặng và cơ quan đề nghị xác lập quyền sở hữu của Nhà nước phải xác nhận việc nhận quà tặng không vi phạm các quy định tại Quy chế về việc tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức ban hành kèm theo Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ và chịu trách nhiệm về xác nhận đó.
3. Rà soát các trường hợp đã tiếp nhận quà tặng là tài sản do cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước biếu, tặng cho nhưng chưa làm thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước, báo cáo cấp có thm quyền đ hoàn thiện thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước đ đưa tài sản vào quản lý, sử dụng theo đúng quy định.
4. Báo cáo việc nhận quà tặng và nộp lại quà tặng theo quy định tại Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ.
 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Vụ HCSN;
- Lưu: VT, QLCS.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Chí

thuộc tính Công văn 11044/BTC-QLCS

Công văn 11044/BTC-QLCS của Bộ Tài chính về việc xác lập quyền sở hữu của Nhà nước đối với tài sản do các cá nhân, tổ chức biếu, tặng cho
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:11044/BTC-QLCSNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Hữu Chí
Ngày ban hành:16/08/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Dân sự
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi