Văn bản Luật Dân sự

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 338 văn bản: Dân sự
41

Thông báo 05/TB-BTP của Bộ Tư pháp về kết luận của Thứ trưởng Mai Lương Khôi tại buổi làm việc với Tổng cục Thi hành án dân sự về công tác quản lý vật chứng và kho vật chứng của hệ thống cơ quan thi hành án dân sự

Lĩnh vực: Dân sự, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
42

Quyết định 120/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Thể chế hóa đầy đủ quyền sở hữu tài sản của tổ chức, cá nhân đã được quy định trong Hiến pháp năm 2013, bảo đảm quyền tài sản được giao dịch thông suốt, hiệu lực thực thi và bảo vệ có hiệu quả"

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Dân sự Tải về
43

Nghị định 03/2021/NĐ-CP của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Lĩnh vực: Giao thông, Bảo hiểm, Dân sự Tải về
44

Hướng dẫn 08/HD-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2021

Lĩnh vực: Hành chính, Dân sự, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
45

Hướng dẫn 07/HD-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình năm 2021

Lĩnh vực: Hôn nhân gia đình, Dân sự, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
47

Quyết định 3649/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc kiện toàn thành viên Ban chỉ đạo thi hành án dân sự Thành phố Hải Phòng

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Dân sự Tải về
48

Công văn 181/TANDTC-HTQT của Tòa án nhân dân tối cao về việc tống đạt văn bản tố tụng cho đương sự ở nước ngoài trong các vụ việc dân sự, vụ án hành chính

Lĩnh vực: Hành chính, Dân sự, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
49

Quyết định 371/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành Quy định về hướng dẫn hoạt động của Kiểm sát viên tham gia phiên tòa xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm vụ án dân sự

Lĩnh vực: Dân sự, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
50

Quyết định 2103/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổng kết thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay số 33 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác, Chính sách, Dân sự Tải về
51

Quyết định 363/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành Quy định về hướng dẫn hoạt động của Kiểm sát viên tham gia phiên tòa dân sự phúc thẩm

Lĩnh vực: Dân sự, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
52

Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định về các biện pháp khẩn cấp tạm thời của Bộ luật Tố tụng dân sự

Lĩnh vực: Dân sự, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
53

Nghị định 97/2020/NĐ-CP của Chính phủ về tăng mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người vận chuyển trong vận chuyển bằng đường hàng không

Lĩnh vực: Chính sách, Giao thông, Dân sự Tải về
54

Thông tư 78/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán, Dân sự, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
55

Quyết định 213/QĐ-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước La Hay năm 1970 về thu thập chứng cứ ở nước ngoài trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại tại Tòa án nhân dân

Lĩnh vực: Dân sự Tải về
56

Nghị quyết 113/NQ-CP của Chính phủ về việc đàm phán Hiệp định Tương trợ Tư pháp trong lĩnh vực dân sự giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Thái Lan

Lĩnh vực: Ngoại giao, Dân sự Tải về
59

Nghị định 82/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Vi phạm hành chính, Hôn nhân gia đình, Dân sự, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
60

Công văn 107/TANDTC-HTQT của Tòa án nhân dân tối cao về Công ước thu thập chứng cứ ở nước ngoài trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo, Dân sự, Tư pháp-Hộ tịch Tải về