Văn bản Luật Dân sự

Có tất cả 308 văn bản: Dân sự
301

Công ước quốc tế về bảo vệ quyền của tất cả những người lao động di trú và các thành viên gia đình họ, 1990

Ban hành: 18/12/1990
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2020
302

Công ước về luật áp dụng đối với các nghĩa vụ theo hợp đồng

Ban hành: 19/06/1980
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2021
303

Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử chống lại phụ nữ, 1979

Ban hành: 18/12/1979
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2020
304

Công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc

Ban hành: 21/12/1965
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2020
305

Luật Quy định quyền lập hội

Ban hành: 20/05/1957
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2006
306

Công ước về các quyền chính trị của phụ nữ, 1952

Ban hành: 20/12/1952
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2020
307

Công ước về vị thế của người tị nạn, 1951

Ban hành: 28/07/1951
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2020
308

Công ước về nô lệ, 1926

Ban hành: 25/09/1926
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2020
Vui lòng đợi