Đại lý thương mại

Lọc bài viết theo:

Tổng hợp 4 quy định về đại lý thương mại 05/02/2021

Đại lý thương mại vẫn luôn là hình thức kinh doanh phổ biến. Để hoạt động hiệu quả dưới hình thức này, thương nhân cần phải nắm rõ những quy định về đại lý thương mại dưới đây.

Phân biệt đại lý thương mại và đại diện cho thương nhân 20/01/2021

Để phát triển quy mô kinh doanh và tăng doanh thu, doanh nghiệp thường tổ chức các hoạt động trung gian thương mại. Trong đó, đại lý thương mại và đại diện cho thương nhân là hai hình thức trung gian thương mại phổ biến nhất.

Quang cao