đại lý hải quan

Lọc bài viết theo:

Đại lý hải quan là gì? Điều kiện thành lập đại lý hải quan 13/10/2021

Các lô hàng xuất nhập khẩu của doanh đều phải trải qua các bước thông quan. Để thông quan dễ dàng hơn, doanh nghiệp có thể sử dụng dịch vụ của đại lý hải quan - là cơ quan có chuyên môn trong những thủ tục này.