Đại diện cho thương nhân

Lọc bài viết theo:

Phân biệt đại lý thương mại và đại diện cho thương nhân 20/01/2021

Để phát triển quy mô kinh doanh và tăng doanh thu, doanh nghiệp thường tổ chức các hoạt động trung gian thương mại. Trong đó, đại lý thương mại và đại diện cho thương nhân là hai hình thức trung gian thương mại phổ biến nhất.