Công văn 1045/TCT-HTQT của Tổng cục Thuế về giấy chứng nhận cư trú của Cơ quan thuế Anh

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
---------------
Số: 1045/TCT-HTQT
V/v: Giấy chứng nhận cư trú của Cơ quan thuế Anh.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2012

 
 
Kính gửi: Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh.
 
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 160212/TNT-FA ngày 16/02/2012 của Chi nhánh Công ty TNHH TNT-Vietrans Express Worldwide (Việt Nam) (sau đây gọi là TNT-Vietrans) đề nghị hướng dẫn về hoàn thiện hồ sơ hoàn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Vương quốc Anh (sau đây gọi là Hiệp định). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Theo quy định tại Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 và hiện nay là Thông tư số 28/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính, để được hưởng lợi Hiệp định (miễn, giảm, hoàn thuế và xác nhận số thuế đã nộp tại Việt Nam), người nộp thuế cần nộp cho Cơ quan thuế một số loại tài liệu, trong đó có “Bản gốc Giấy chứng nhận cư trú của nước cư trú do cơ quan thuế cấp (ghi rõ là đối tượng cư trú trong năm tính thuế nào)”
Theo quy định nêu trên, để được áp dụng Hiệp định, đối tượng cư trú của Vương quốc Anh nói chung và TNT Express ICS nói riêng cần cung cấp cho Cơ quan thuế (Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh) bản gốc giấy chứng nhận cư trú của Vương quốc Anh do Cơ quan thuế Vương quốc Anh cấp trong đó ghi rõ mình/TNT Express ICS là đối tượng cư trú trong các năm đề nghị áp dụng Hiệp định (2008, 2009, 2010) hoặc giai đoạn đề nghị áp dụng Hiệp định (từ tháng 01/2008 đến tháng 9/2010).
Đối với giấy chứng nhận cư trú do Cơ quan thuế Vương quốc Anh cấp (bản chụp gửi kèm), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
- Đối với giấy chứng nhận cư trú đề ngày 21/9/2010, Cơ quan thuế Vương quốc Anh xác nhận:
“The tax authorities of the United Kingdom certify that on the information currently held TNT Express ICS Ltd will be a resident of the United Kingdom within the meaning of the United Kingdom/Vietnam double taxation treaty for the calendar year 2008 to date.”
Tạm dịch “Theo thông tin hiện có Cơ quan thuế Vương quốc Anh xác nhận TNT Express ICS sẽ là một đối tượng cư trú của Vương quốc Anh trong phạm vi ý nghĩa của Hiệp định thuế giữa Vương quốc Anh/Việt Nam trong năm dương lịch 2008 đến nay”
Cụm từ “đến nay” được hiểu là ngày ký giấy chứng nhận cư trú – là ngày 21/9/2010. Do vậy, căn cứ giấy chứng nhận cư trú nêu trên thì TNT Express ICS là đối tượng cư trú của Vương quốc Anh trong phạm vi ý nghĩa của Hiệp định từ năm 2008 đến ngày 21/9/2010.
- Đối với giấy chứng nhận cư trú số 5723786400144 ngày 06/9/2011, Cơ quan thuế Vương quốc Anh xác nhận:
“On information currently held TNT Express ICS is resident in the United Kingdom and has been since incorporation in January 2007.”
Tạm dịch “Theo thông tin hiện có thì TNT Express ICS là đối tượng cư trú của Vương quốc Anh từ khi thành lập vào tháng 01 năm 2007”
Do giấy chứng nhận cư trú nêu trên được ký vào ngày 06/9/2011 nên TNT Express ICS được coi là đối tượng cư trú của Vương quốc Anh từ năm 2007 đến ngày 06/9/2011.
Do đó, hai giấy chứng nhận cư trú do Cơ quan thuế Vương quốc Anh cấp đáp ứng được yêu cầu quy định tại Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 và Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính nêu trên để thực hiện thủ tục áp dụng Hiệp định theo quy định.
Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và hướng dẫn TNT-Vietrans thực hiện. Yêu cầu Cục Thuế thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và hướng dẫn tại công văn này.
 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, Vụ CST (Bộ TC);
- Vụ PC, TCT;
- Website TCT;
- TNT-Vietrans;
- Lưu: VT, HTQT (2b)
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Hồng Hải

 
Thuộc tính văn bản
Công văn 1045/TCT-HTQT của Tổng cục Thuế về giấy chứng nhận cư trú của Cơ quan thuế Anh
Cơ quan ban hành: Tổng cục Thuế Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 1045/TCT-HTQT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Lê Hồng Hải
Ngày ban hành: 23/03/2012 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực:
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!