Danh mục

Có tất cả 28 văn bản:
01

Công văn 470/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về khung chính sách tái định cư Dự án "Phát triển các đô thị loại vừa" do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ

Ban hành: 10/04/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/2012
02

Công văn 1045/TCT-HTQT của Tổng cục Thuế về giấy chứng nhận cư trú của Cơ quan thuế Anh

Ban hành: 23/03/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/2012
03

Công văn 01/BXD-KTQH của Bộ Xây dựng về việc quy hoạch nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Ban hành: 03/01/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2012
04

Công văn 197/UBND-XD của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác xử lý nhà siêu mỏng, siêu méo

Ban hành: 01/01/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2012
05

Thông báo 315/TB-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại buổi làm việc với Tổ công tác giải quyết tái định cư cho Văn phòng Bộ Giao thông Vận tải tại phía Nam (92 Nam kỳ Khởi Nghĩa - Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh)

Ban hành: 07/09/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2011
06

Công văn 2480/BNG-LS của Bộ Ngoại giao về việc thông báo quy định cấp thị thực của Đại sứ quán Anh và Áo

Ban hành: 28/07/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2011
07

Công văn 1171/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc tháo gỡ một số vướng mắc trong thực hiện di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La, tỉnh Sơn La

Ban hành: 18/07/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2011
08

Công văn 2215/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn thủ tục xác nhận cá nhân cư trú tại Việt Nam hay tại nước ngoài

Ban hành: 29/06/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2011
09

Thông báo 011/2011/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về việc Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Bun-ga-ri về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ

Ban hành: 22/02/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/04/2011
10

Công văn 199/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc ưu đãi thuế đối với Dự án tổng thể, sắp xếp dân cư, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai vùng ven biển tỉnh Quảng Nam

Ban hành: 11/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2011
11

Công văn 9380/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Dự án bảo vệ và phát triển rừng, bố trí ổn định dân cư tại Vườn quốc gia Hoàng Liên giai đoạn 2010 - 2015

Ban hành: 27/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2010
12

Công văn 8808/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc không điều tra hộ nghèo năm 2010 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 03/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2010
13

Công văn 4769/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc thuế thu nhập cá nhân đối với người nước ngoài là cá nhân không cư trú tại Việt Nam

Ban hành: 22/11/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2010
14

Công văn 7647/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc chuẩn bị Hội nghị về giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi hiện tượng tiêu cực, lệch lạc và làm lành mạnh hóa tính hình kết hôn với người nước ngoài

Ban hành: 25/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2010
15

Công văn 4229/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc xác định tình trạng cư trú của người Việt Nam đi lao động nước ngoài

Ban hành: 21/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2010
16

Sao lục 57/2010/SL-LPQT của Bộ Ngoại giao về Hiệp định hợp tác giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Tổ chức di cư quốc tế

Ban hành: 20/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2010
17

Công văn 4993/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt Khung chính sách tái định cư cho dự án do Ngân hàng Thế giới tài trợ

Ban hành: 16/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2010
18

Công văn 2425/BNG-LS của Bộ Ngoại giao về việc cần thị thực khi vào Ma Cao và đặt lịch hẹn phỏng vấn sớm khi xin thị thực Mỹ

Ban hành: 30/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2010
19

Công văn 2220/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc xác định đối tượng cư trú của người nước ngoài

Ban hành: 22/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2010
20

Công văn 1784/BTP-HCTP của Bộ Tư pháp về việc triển khai thực hiện Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng số, biểu mẫu hộ tịch

Ban hành: 16/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2010
Vui lòng đợi