Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 27 văn bản:
01

Công văn 470/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về khung chính sách tái định cư Dự án "Phát triển các đô thị loại vừa" do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ

02

Công văn 1045/TCT-HTQT của Tổng cục Thuế về giấy chứng nhận cư trú của Cơ quan thuế Anh

03

Công văn 01/BXD-KTQH của Bộ Xây dựng về việc quy hoạch nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

04

Thông báo 315/TB-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại buổi làm việc với Tổ công tác giải quyết tái định cư cho Văn phòng Bộ Giao thông Vận tải tại phía Nam (92 Nam kỳ Khởi Nghĩa - Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh)

05

Công văn 2480/BNG-LS của Bộ Ngoại giao về việc thông báo quy định cấp thị thực của Đại sứ quán Anh và Áo

06

Công văn 1171/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc tháo gỡ một số vướng mắc trong thực hiện di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La, tỉnh Sơn La

07

Công văn 2215/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn thủ tục xác nhận cá nhân cư trú tại Việt Nam hay tại nước ngoài

08

Thông báo 011/2011/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về việc Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Bun-ga-ri về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ

09

Công văn 199/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc ưu đãi thuế đối với Dự án tổng thể, sắp xếp dân cư, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai vùng ven biển tỉnh Quảng Nam

10

Công văn 9380/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Dự án bảo vệ và phát triển rừng, bố trí ổn định dân cư tại Vườn quốc gia Hoàng Liên giai đoạn 2010 - 2015

11

Công văn 8808/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc không điều tra hộ nghèo năm 2010 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

12

Công văn 4769/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc thuế thu nhập cá nhân đối với người nước ngoài là cá nhân không cư trú tại Việt Nam

13

Công văn 7647/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc chuẩn bị Hội nghị về giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi hiện tượng tiêu cực, lệch lạc và làm lành mạnh hóa tính hình kết hôn với người nước ngoài

14

Công văn 4229/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc xác định tình trạng cư trú của người Việt Nam đi lao động nước ngoài

15

Sao lục 57/2010/SL-LPQT của Bộ Ngoại giao về Hiệp định hợp tác giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Tổ chức di cư quốc tế

16

Công văn 4993/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt Khung chính sách tái định cư cho dự án do Ngân hàng Thế giới tài trợ

17

Công văn 2425/BNG-LS của Bộ Ngoại giao về việc cần thị thực khi vào Ma Cao và đặt lịch hẹn phỏng vấn sớm khi xin thị thực Mỹ

18

Công văn 2220/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc xác định đối tượng cư trú của người nước ngoài

19

Công văn 1784/BTP-HCTP của Bộ Tư pháp về việc triển khai thực hiện Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng số, biểu mẫu hộ tịch

20

Công văn 2275/VPCP-ĐP của Văn phòng Chính phủ về việc cung cấp số liệu kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009