Danh mục

Có tất cả 10 văn bản:
01

Quyết định 5239/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 khu dân cư phường 1, quận 4

Ban hành: 31/10/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2011
02

Chỉ thị 14/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 18/10/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2011
03

Quyết định 515/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch giải quyết việc nhập quốc tịch cho những người không quốc tịch mà không có đầy đủ giấy tờ về nhân thân, nhưng đã cư trú ổn định trên lãnh thổ Việt Nam từ 20 năm trở lên tính đến ngày 01/07/2009, hiện đang cư trú trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 27/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2011
04

Quyết định 5471/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu dân cư phường 15, quận Tân Bình

Ban hành: 02/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2010
05

Quyết định 42/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thay thế thủ tục hành chính áp dụng tại Ủy ban Nhân dân quận - huyện trong lĩnh vực hộ tịch

Ban hành: 13/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2010
06

Quyết định 06/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu lệ phí đăng ký cư trú, cấp Chứng minh nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 09/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2009
07

Quyết định 12/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu lệ phí hộ tịch trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 09/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/01/2009
08

Quyết định 126/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu lệ phí hộ khẩu, chứng minh nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 22/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2008
09

Quyết định 125/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc Thu lệ phí hộ tịch trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 22/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2008
10

Chỉ thị 21/2007/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thực hiện Luật Cư trú và các quy định của pháp luật về đăng ký và quản lý cư trú trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 27/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2008
Vui lòng đợi