Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 15 văn bản:
01
02

Quyết định 1478/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt Đề cương và dự toán chi tiết “Số hóa Sổ Hộ tịch trên địa bàn Thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu"

03

Quyết định 1477/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt Đề cương và dự toán chi tiết “Số hóa Sổ Hộ tịch trên địa bàn huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu"

04

Quyết định 1479/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt Đề cương và dự toán chi tiết “Số hóa Sổ Hộ tịch trên địa bàn huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu"

05

Công văn 197/UBND-XD của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác xử lý nhà siêu mỏng, siêu méo

06

Quyết định 5239/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 khu dân cư phường 1, quận 4

07

Chỉ thị 14/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn Thành phố Hà Nội

08
09

Quyết định 5471/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu dân cư phường 15, quận Tân Bình

10

Quyết định 42/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thay thế thủ tục hành chính áp dụng tại Ủy ban Nhân dân quận - huyện trong lĩnh vực hộ tịch

11

Quyết định 06/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu lệ phí đăng ký cư trú, cấp Chứng minh nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội

12

Quyết định 12/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu lệ phí hộ tịch trên địa bàn thành phố Hà Nội

13

Quyết định 126/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu lệ phí hộ khẩu, chứng minh nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội

14

Quyết định 125/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc Thu lệ phí hộ tịch trên địa bàn thành phố Hà Nội

15

Chỉ thị 21/2007/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thực hiện Luật Cư trú và các quy định của pháp luật về đăng ký và quản lý cư trú trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh