Danh mục

Có tất cả 226 văn bản:
181

Công văn 4993/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt Khung chính sách tái định cư cho dự án do Ngân hàng Thế giới tài trợ

Ban hành: 16/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2010
182

Quyết định 42/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thay thế thủ tục hành chính áp dụng tại Ủy ban Nhân dân quận - huyện trong lĩnh vực hộ tịch

Ban hành: 13/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2010
183

Quyết định 954/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 05/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2010
184

Công văn 2425/BNG-LS của Bộ Ngoại giao về việc cần thị thực khi vào Ma Cao và đặt lịch hẹn phỏng vấn sớm khi xin thị thực Mỹ

Ban hành: 30/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2010
185

Quyết định 922/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi nhập quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 29/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2010
186

Công văn 2220/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc xác định đối tượng cư trú của người nước ngoài

Ban hành: 22/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2010
187

Công văn 1784/BTP-HCTP của Bộ Tư pháp về việc triển khai thực hiện Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng số, biểu mẫu hộ tịch

Ban hành: 16/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2010
188

Quyết định 801/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư dự án thuỷ điện Sơn La

Ban hành: 04/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2010
189

Quyết định 681/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho trở lại quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 25/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/06/2010
190

Nghị định 56/2010/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 26/05/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trú

Ban hành: 24/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2010
191

Quyết định 559/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 07/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/06/2010
192

Quyết định 520/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 29/04/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2010
193

Quyết định 484/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 22/04/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2010
194

Công văn 2275/VPCP-ĐP của Văn phòng Chính phủ về việc cung cấp số liệu kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009

Ban hành: 06/04/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2010
195

Quyết định 389/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 02/04/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2010
196

Quyết định 390/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch việt nam

Ban hành: 02/04/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2010
197

Quyết định 390/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Tây Ban Nha về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao

Ban hành: 26/03/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2010
198

Thông tư 08/2010/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn mẫu giấy tờ về quốc tịch và mẫu sổ tiếp nhận các việc về quốc tịch

Ban hành: 25/03/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2010
199

Thông tư 08.a/2010/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch

Ban hành: 25/03/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2010
200

Quyết định 322/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 24/03/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/2010
Vui lòng đợi