Công văn 3072/UBND-VX TP.HCM 2021 phòng, chống dịch COVID-19 từ ngày 16/9 đến ngày 30/9/2021

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

_________

Số: 3072/UBND-VX

Về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố từ ngày 16 tháng 9 đến ngày 30 tháng 9 năm 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 9 năm 2021

 

 

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành;

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện;

- Các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố.

 

Căn cứ Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội Khóa XV, trong đó yêu cầu Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu kiểm soát được dịch bệnh trước ngày 15 tháng 9 năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 3979/QĐ-BYT ngày 18 tháng 8 năm 2021 của Bộ Y tế về việc ban hành “Tiêu chí kiểm soát dịch COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh khi thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ”;

Thực hiện Kế hoạch số 3066/KH-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh sau ngày 15 tháng 9 năm 2021; nhằm tiếp tục phấn đấu kiểm soát dịch bệnh COVID-19 và thực hiện lộ trình trở lại trạng thái bình thường mới của Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo như sau:

1. Tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội và các biện pháp phòng chống dịch trên toàn địa bàn Thành phố theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 2715/KH-BCĐ ngày 15 tháng 8 năm 2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố và Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố từ 00 giờ 00 ngày 16 tháng 9 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2021 với phương châm triệt để, nghiêm ngặt, quyết liệt, hiệu quả từng biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên từng địa bàn cụ thể.

2. Tiếp tục thực hiện việc cấp Giấy đi đường cho các nhóm đối tượng được phép lưu thông theo Công văn số 2800/UBND-VX ngày 21 tháng 8 năm 2021, Công văn số 2850/UBND-VX ngày 23 tháng 8 năm 2021, Công văn số 2994/UBND-ĐT ngày 07 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố; các Giấy đi đường do Công an Thành phố đã cấp tiếp tục có hiệu lực đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2021.

3. Về việc đảm bảo cung ứng hàng hóa, lương thực thực phẩm thiết yếu cho người dân: tiếp tục thực hiện theo Kế hoạch số 2798/KH-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2021 và Công văn số 2994/UBND-ĐT ngày 07 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

4. Các địa bàn đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh gồm Quận 7, huyện Củ Chi, huyện Cần Giờ; các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn các quận, huyện này và Khu Công nghệ cao được thực hiện thí điểm các hoạt động sau:

- Triển khai thực hiện cho phép người dân đi chợ 01 lần/1 tuần theo Kế hoạch được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận.

- Bổ sung các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh được hoạt động theo Kế hoạch của Úy ban nhân dân các địa phương, tuân thủ Bộ tiêu chí an toàn do Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành.

- Ban quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp, Ban quản lý Khu Công nghệ cao chủ động hướng dẫn doanh nghiệp tổ chức thực hiện các phương án sản xuất theo Kế hoạch số 2715/KH-BCĐ ngày 15 tháng 8 năm 2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố và Bộ Tiêu chí an toàn do Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành.

- Thí điểm triển khai việc thực hiện Thẻ Xanh COVID gắn với mã QR cá nhân. Việc thí điểm vẫn phải đảm bảo thực hiện nguyên tắc 5K, xét nghiệm kháng nguyên định kỳ; giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Sở Y tế, Công an Thành phố, Ban quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố, Ban quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố và các địa phương tham mưu thực hiện.

5. Điều chỉnh, bổ sung một số hoạt động trên địa bàn Thành phố:

5.1. Đối với nhân viên giao nhận của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ giao nhận hàng hoá có ứng dụng công nghệ (shipper): cho phép hoạt động liên quận, huyện và thành phố Thủ Đức từ 06 giờ 00 đến 21 giờ 00 hàng ngày với điều kiện phải đảm bảo các biện pháp an toàn phòng, chống dịch và thực hiện xét nghiệm mẫu gộp 03 người, tần suất 02 ngày/1 lần; ngân sách Thành phố chi trả chi phí xét nghiệm cho lực lượng này đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2021.

5.2. Cho phép các loại hình doanh nghiệp, hộ kinh doanh (có giấy phép đăng ký kinh doanh) hoạt động từ 06 giờ 00 đến 21 giờ 00 hàng ngày, gồm:

- Dịch vụ bưu chính, viễn thông; thiết bị tin học văn phòng, thiết bị, dụng cụ học tập.

- Dịch vụ ăn uống không phục vụ tại chỗ, chỉ bán mang đi; các cơ sở kinh doanh này hoạt động theo phương thức “3 tại chỗ”, chỉ bán hàng thông qua đặt hàng trực tuyến.

- Dịch vụ hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, cơ sở thú y.

- Dịch vụ bảo trì, sửa chữa công trình, máy móc thiết bị, phương tiện giao thông vận tải và cung ứng linh kiện, phụ tùng phục vụ hoạt động này.

- Sản xuất, chế biến, kinh doanh lương thực thực phẩm.

5.3. Điều kiện hoạt động đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh tại Mục 5.2 của Công văn này:

- Đối với việc sử dụng nhân viên giao nhận của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ giao nhận hàng hoá có ứng dụng công nghệ (shipper): thực hiện như Mục 5.1 của Công văn này.

- Đối với nhân viên giao nhận của doanh nghiệp, hộ kinh doanh: chỉ được phép hoạt động trên địa bàn 01 quận, huyện, thành phố Thủ Đức; phải đảm bảo các biện pháp an toàn phòng, chống dịch và thực hiện xét nghiệm mẫu gộp 03 người, tần suất 02 ngày/1 lần; kinh phí xét nghiệm do doanh nghiệp, hộ kinh doanh tự chi trả.

- Người lao động trực tiếp tại nơi làm việc phải được tiêm ngừa ít nhất 01 mũi vacxin phòng, chống COVID-19 và thực hiện xét nghiệm với tần suất 05 ngày/1 lần theo mẫu đơn hoặc mẫu gộp 03 người; kinh phí xét nghiệm do doanh nghiệp, hộ kinh doanh tự chi trả.

- Các doanh nghiệp, hộ kinh doanh lĩnh vực nêu tại Mục 5.2 phải đăng ký với Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức, phường, xã, thị trấn để được cấp Giấy đi đường theo quy định tại Mục 2 của Công văn này.

5.4. Các công trình xây dựng, giao thông được phép tổ chức thi công công trình trên cơ sở tuân thủ theo Bộ tiêu chí an toàn được Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành; giao các sở, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức tùy theo tình hình an toàn phòng chống dịch tại địa bàn, đề xuất danh mục các công trình cụ thể; giao Sở Xây dựng chủ trì tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định.

5.5. Đối với các sinh hoạt thể dục thể thao tại các công viên thuộc khu dân cư, chung cư thuộc các “vùng xanh”: giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn xem xét quyết định, cho phép hoạt động trở lại nếu đảm bảo các qui định an toàn phòng, chống dịch và phải tuân thủ nguyên tắc 5K.

6. Tổ chức thực hiện:

6.1. Giao Ủy ban nhân dân Quận 7, huyện Củ Chi, huyện Cần Giờ thí điểm mở cửa theo lộ trình tại Mục 4, khẩn trương lập phương án, kế hoạch triển khai thí điểm, tổ chức đánh giá, đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố chấp thuận. Đối với các địa bàn còn lại, giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức tùy theo tình hình kiểm soát dịch trên địa bàn xem xét đề xuất thí điểm mở cửa lại một số hoạt động khi đạt các điều kiện đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

6.2. Giao Sở Y tế theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến dịch bệnh tại các địa bàn thí điểm, tham mưu công tác điều trị, chi viện lực lượng khi cần thiết; tiến hành đánh giá tác động, mức độ ảnh hưởng, tình hình dịch bệnh tại các địa bàn thí điểm; tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo phù hợp sau khi kết thúc thí điểm.

6.3. Giao Công an Thành phố căn cứ danh sách người lao động đủ điều kiện do cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đăng ký thông qua các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức, triển khai kiểm soát các đối tượng tham gia lưu thông bằng mã QR và các biện pháp công nghệ thông tin khác kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ của ngành Công an; đề xuất Bộ Công an liên thông dữ liệu để triển khai việc thí điểm Thẻ Xanh COVID theo mục 4 tại Công văn này.

6.4. Giao Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố về phương thức làm việc của cơ quan hành chính nhà nước từ ngày 16 tháng 9 năm 2021 phù hợp với tình hình kiểm soát dịch trên địa bàn thành phố.

6.5. Đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện và các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố chuẩn bị các Kế hoạch, kịch bản chi tiết, chặt chẽ, các phương án xử lý rủi ro, tổ chức triển khai các nội dung nêu trên; thành lập Ban Chỉ đạo, các tiểu ban chuyên trách có phương án phối hợp, theo dõi, kiểm tra sát diễn biến tình hình, kịp thời chấn chỉnh, điều chỉnh những tình huống phát sinh; báo cáo nhanh nhất các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố nếu để xảy ra các trường hợp không chấp hành nghiêm quy định hoặc những vấn đề phức tạp ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch trên địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng Chính phủ; (để báo cáo)

- Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19; (để báo cáo)

- Bộ Y tế; (để báo cáo)

- Thường trực Thành ủy; (để báo cáo)

- Thường trực HĐND TP;

- TTUB: CT, các PCT;

- Văn phòng Thành ủy;

- Trung tâm Báo chí;

- VPUB: CVP, các PCVP;

- Phòng VX, TH;

- Lưu: VT, (VX)

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Phan Văn Mãi

 

thuộc tính Công văn 3072/UBND-VX

Công văn 3072/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố từ ngày 16/9 đến ngày 30/9/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCMSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:3072/UBND-VXNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Phan Văn Mãi
Ngày ban hành:15/09/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe , COVID-19
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

HO CHI MINH CITY

PEOPLE’S COMMITTEE

_________

No. 3072/UBND-VX

On implementation of COVID-19 prevention and control measures in the City from September 16, 2021, to September 30, 2021

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

_______________________

Ho Chi Minh City, September 15, 2021

 

To:

- Heads of Departments, sectors, and branches;

- Chairpersons of People’s Committees of Thu Duc City and other districts;

- Enterprises located in Ho Chi Minh City.

 

Pursuant to the Government's Resolution No. 86/NQ-CP dated August 06, 2021, on urgent COVID-19 pandemic prevention and control measures to implement the Resolution No. 30/2021/QH15 dated July 28, 2021, of the 15th National Assembly, which requires Ho Chi Minh City to strive to put the pandemic under control before September 15, 2021;

Pursuant to the Ministry of Health's Decision No. 3979/QD-BYT dated August 18, 2021, on promulgating the “Criteria for controlling COVID-19 pandemic in Ho Chi Minh City during the social distancing period under the Prime Minister's Directive No. 16/CT-TTg dated March 31, 2020”;

In the implementation of the Plan No. 3066/KH-UBND dated September 15, 2021, of Ho Chi Minh City People's Committee, on COVID-19 prevention and control, and the City's economic recovery after September 15, 2021; in order to strive to put the pandemic under control and deploy the City's roadmap to the new normal, the Chairman of Ho Chi Minh City People’s Committee hereby directs as follows:

1. To extend the social distancing and other pandemic prevention and control measures in the City in line with the Prime Minister's Directive No. 16/CT-TTg dated March 31, 2020, Plan No. 2715/KH-BCD dated August 15, 2021, of Ho Chi Minh City Steering Committee for COVID-19 Prevention and Control and Directive No. 11/CT-UBND dated August 22, 2021, of the Chairman of Ho Chi Minh City People's Committee from 00:00 on September 16, 2021, to the end of September 30, 2021, in every area in a strict, drastic and effective manner for COVID-19 prevention and control.

2. To continue granting travel papers for subject groups allowed to join traffic in accordance with the Official Dispatch No. 2800/UBND-VX dated August 21, 2021, Official Dispatch No. 2850/UBND-VX dated August 23, 2021, Official Dispatch No. 2994/UBND-DT dated September 07, 2021, promulgated by Ho Chi Minh City People's Committee; travel papers granted by Ho Chi Minh City Public Security Department shall remain valid until the end of September 30, 2021.

3. The provision of essential commodities, food, and foodstuffs for citizens shall continue following guidelines in the Plan No. 2798/KH-UBND dated August 21, 2021, and Official Dispatch No. 2994/UBND-DT dated September 07, 2021, of Ho Chi Minh City People's Committee.

4. Localities where the pandemic has been basically put under control such as District 7, Cu Chi District, Can Gio District; export processing zones and industrial parks located in such districts, and hi-tech zones may pilot the following activities:

- Citizens shall be allowed to go shopping once a week according to the Plan approved by Ho Chi Minh City People’s Committee.

- More production and business fields may operate according to the Plans of local People’s Committees, provided that they satisfy the Safety Criteria issued by Ho Chi Minh City People’s Committee.

- Management Boards of export processing zones and industrial parks, Management Boards of hi-tech zones shall actively provide guidance for enterprises in organizing production plans in accordance with the Plan No. 2715/KH-BCD dated August 15, 2021, of Ho Chi Minh City Steering Committee for COVID-19 Prevention and Control and the Safety Criteria issued by Ho Chi Minh City People's Committee.

- COVID-19 Green Cards and personal QR codes shall be piloted; while ensuring the 5K rules and periodic antigen tests. The Department of Information and Communications is assigned to assume the prime responsibility for, and coordinate with the Department of Health, Public Security Department, Management Boards of export processing zones and industrial parks, Management Board of hi-tech zones of Ho Chi Minh City and localities in, consulting the implementation.

5. To adjust and supplement several activities in the City:

5.1. Deliverymen of enterprises providing goods delivery service using technology application (shipper) are allowed to operate among districts and Thu Duc City from 6:00 to 21:00 daily, provided that they satisfy measures for safety in pandemic prevention and control, and conduct pooled testing in groups of 3 people every two days. The City’s budget shall pay testing costs for such forces until the end of September 30, 2021.

5.2. Enterprises and households operating in the following business lines (having business registration licenses) shall be allowed to operate from 6:00 to 21:00 daily:

- Portal and communications service; computers, learning tools, and equipment.

- Foodservice not serving on-site, only for take-out; such businesses must operate on a "three-on-site" method, selling only through online ordering.

- Service of supporting agricultural production and veterinary facilities.

- Service of maintenance and repair of works, machinery, and equipment, means of transport, and supply of components and spare parts for this activity.

- Production, processing, trading, and import of foods and foodstuffs.

5.3. Operating conditions for enterprises and households mentioned in Section 5.2 of this Official Dispatch:

- The employing of deliverymen by enterprises providing goods delivery service using technology application (shipper) shall comply with Section 5.1 of this Official Dispatch.

- Deliverymen of enterprises and households may operate in only one district or Thu Duc City; they must follow measures for safety in pandemic prevention and control, and must be conducted pooled testing in groups of 3 people every two days. Testing costs shall be paid by enterprises and households.

- Employees directly working at the workplace must be given at least one shot of COVID-19 vaccine and be tested every five days by taking a single sample or pooled sample for a group of 3 people. Testing costs shall be paid by enterprises and households.

- Enterprises and households operating in business lines mentioned in Section 5.2 must register with People's Committees of districts, Thu Duc City, wards, communes, or townships to be granted the travel papers in accordance with Section 2 of this Official Dispatch.

5.4. Construction works and traffic works are allowed to be constructed but must follow the Safety Criteria issued by Ho Chi Minh City People’s Committee. Departments and branches, People's Committees of Thu Duc City, and other districts shall, based on the pandemic prevention and control in localities, propose the list of specific works. The Department of Construction is assigned to assume the prime responsibility for, and consult Ho Chi Minh City People’s Committee for consideration and decision.

5.5. Regarding sports activities in parks of residential areas or condominiums in “green areas”: Chairpersons of Thu Duc City and other districts are assigned to direct Chairpersons of People's Committees of wards, communes, and townships to consider deciding and permitting such activities to resume operation in case they follow the 5K principles and ensure safety in pandemic prevention and control.

6. Implementation organization:

6.1. To assign People's Committees of District 7, Cu Chi District, and Can Gio District to pilot according to the roadmap specified in Section 4, urgently prepare pilot plans, organize the assessment, and propose Ho Chi Minh City People's Committee for approval. Regarding other localities, Chairpersons of Thu Duc City and other districts shall depend on the pandemic control in the localities to propose the pilot resumption of several activities if conditions for safety in pandemic prevention and control are satisfied.

6.2. To assign the Department of Health to strictly follow the pandemic development in piloting areas, consult the treatment, and send supporting forces in case of necessity; evaluate the effect, impact, and pandemic situation in piloting areas; consult Ho Chi Minh City People’s Committee for appropriate direction at the end of the pilot period.

6.3. To assign Ho Chi Minh City Public Security Department to base on the list of qualified employees registered by individuals, organizations, and enterprises with Departments, sectors, branches, and People's Committees of Thu Duc City and other districts, control those who join traffic by QR codes and other information technology solutions in combination with professional measures of police sector; propose the Ministry of Public Security to connect data to pilot COVID-19 Green Cards in accordance with Section 4 of this Official Dispatch.

6.4. To assign the Department of Home Affairs to consult Ho Chi Minh City People’s Committee about the working methods applicable to state administrative agencies from September 16, 2021, according to the pandemic control in the City.

6.5. To request Heads of Departments, sectors, and branches; Chairpersons of People's Committees of Thu Duc City and other districts, and enterprises located in Ho Chi Minh City to prepare plans and scenarios, plans to handle risks, and organize the above-mentioned contents. At the same time, they are requested to establish the Steering Committee, and sub-committees and develop plans for coordination, monitoring, and inspection of the pandemic situation; timely adjust arising problems; promptly report difficulties arising in the course of implementation; take responsibility before the Chairman of Ho Chi Minh City People’s Committee for non-observance of regulations or any complicated issues affecting the pandemic prevention and control in their respective areas and fields./.
 

 

THE CHAIRMAN

 


 

Phan Van Mai

 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch LuatVietnam
download Official Dispatch 3072/UBND-VX DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

download Official Dispatch 3072/UBND-VX PDF
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

tin liên quan

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi