luat viet nam
Trang chủ Covid-19 Văn bản Covid-19
banner covid
Cập nhật số liệu về Covid-19 hàng ngày
Việt Nam
  • Số ca nhiễm: 328
  • Tử vong: 0
  • Bình phục: 279
Thế giới
  • Số ca nhiễm: 6.026.375
  • Tử vong: 366.418
  • Bình phục: 2.656.144
Trang chủ Covid-19 Văn bản Covid-19

tất cả văn bản covid-19

Lọc theoLọc theo:
Chỉ đạo phòng dịch
Cơ quan ban hành
Tỉnh/Thành phố
259 kết quả.
STT
Văn bản
Ngày ban hành
Cơ quan ban hành
Chủ đề
1
Ban hành: 25/05/2020 25/05/2020
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội
Chủ đề: Chỉ đạo phòng dịch Chỉ đạo phòng dịch
2
Ban hành: 23/05/2020 23/05/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Văn phòng Chính phủ
Chủ đề: Chỉ đạo phòng dịch Chỉ đạo phòng dịch
3
Ban hành: 23/05/2020 23/05/2020
Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19
Chủ đề: Chỉ đạo phòng dịch Chỉ đạo phòng dịch
4
Ban hành: 22/05/2020 22/05/2020
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội
Chủ đề: Chỉ đạo phòng dịch Chỉ đạo phòng dịch
5
Ban hành: 21/05/2020 21/05/2020
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tải Bộ Giao thông Vận tải
Chủ đề: Chỉ đạo phòng dịch Chỉ đạo phòng dịch
6
Ban hành: 19/05/2020 19/05/2020
Cơ quan ban hành: Chính phủ Chính phủ
Chủ đề: Chỉ đạo phòng dịch Chỉ đạo phòng dịch
7
Ban hành: 15/05/2020 15/05/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Văn phòng Chính phủ
Chủ đề: Chỉ đạo phòng dịch Chỉ đạo phòng dịch
8
Ban hành: 14/05/2020 14/05/2020
Cơ quan ban hành: Chính phủ Chính phủ
Chủ đề: Chỉ đạo phòng dịch Chỉ đạo phòng dịch
9
Ban hành: 13/05/2020 13/05/2020
Cơ quan ban hành: Công đoàn ngành Giáo dục Công đoàn ngành Giáo dục
Chủ đề: Chỉ đạo phòng dịch Chỉ đạo phòng dịch
10
Ban hành: 09/05/2020 09/05/2020
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội
Chủ đề: Chỉ đạo phòng dịch Chỉ đạo phòng dịch
11
Ban hành: 09/05/2020 09/05/2020
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCM Ủy ban nhân dân TP. HCM
Chủ đề: Chỉ đạo phòng dịch Chỉ đạo phòng dịch
12
Ban hành: 08/05/2020 08/05/2020
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCM Ủy ban nhân dân TP. HCM
Chủ đề: Chỉ đạo phòng dịch Chỉ đạo phòng dịch
13
Ban hành: 08/05/2020 08/05/2020
Cơ quan ban hành: Ban Tôn giáo Chính phủ Ban Tôn giáo Chính phủ
Chủ đề: Chỉ đạo phòng dịch Chỉ đạo phòng dịch
14
Ban hành: 08/05/2020 08/05/2020
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Thủ tướng Chính phủ
Chủ đề: Chỉ đạo phòng dịch Chỉ đạo phòng dịch
15
Ban hành: 07/05/2020 07/05/2020
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan Tổng cục Hải quan
Chủ đề: Chỉ đạo phòng dịch Chỉ đạo phòng dịch
16
Ban hành: 07/05/2020 07/05/2020
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tải Bộ Giao thông Vận tải
Chủ đề: Chỉ đạo phòng dịch Chỉ đạo phòng dịch
17
Ban hành: 06/05/2020 06/05/2020
Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19
Chủ đề: Chỉ đạo phòng dịch Chỉ đạo phòng dịch
18
Ban hành: 06/05/2020 06/05/2020
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Bộ Y tế
Chủ đề: Chỉ đạo phòng dịch Chỉ đạo phòng dịch
19
Ban hành: 05/05/2020 05/05/2020
Cơ quan ban hành: Bộ Ngoại giao Bộ Ngoại giao
Chủ đề: Chỉ đạo phòng dịch Chỉ đạo phòng dịch
20
Ban hành: 01/05/2020 01/05/2020
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Chủ đề: Chỉ đạo phòng dịch Chỉ đạo phòng dịch
Vui lòng đợi