Văn bản UBND lĩnh vực COVID-19

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 2.291 văn bản: COVID-19
1921

Quyết định 348/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương về việc thành lập Tiểu ban An ninh, trật tự phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương

1922

Công văn 125/STTTT-BCVT của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai về việc tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

1923

Công văn 208/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc không tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

1924
1925

Công văn 55/UBND-YT của Ủy ban nhân dân thị xã Mỹ Hào về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19

1926

Công điện 04/CĐ-UBND​ của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch Covid-19 do liên quan đến ghi nhận 05 trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 liên quan đến ca bệnh 1612

1927

Công văn 128/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện Công điện 97/CĐ-BYT ngày 29/01/2021 của Bộ Y tế

1928

Công văn 326/UBND-VP của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc tạo điều kiện cho các xe chở hàng lưu thông qua địa bàn Thành phố Hải Phòng

1929

Công văn 68/SGDĐT-CTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 tại các cơ sở giáo dục trong tỉnh

1930

Công văn 109/SGD&ĐT-VP của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục và đào tạo

1931

Công văn 64/SVHTTDL-QLDL của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19

1932

Công văn 400/STNMT-VP của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19

1933

Công văn 107/STP-XDKT&TDTHPL của Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương về việc xử lý vi phạm pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19

1934

Công văn 283/STNMT-VP của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng về việc triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 tại Sở Tài nguyên và Môi trường

1935

Công văn 273/SYT-NVY của Sở Y tế tỉnh Phú Yên về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị 05/CT-TTg, Công điện 95/CĐ-BCĐQG và Công điện 97/CĐ-BYT

1936

Công văn 336/SGDĐT-CTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19

1937

Quyết định 343/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc thiết lập vùng cách ly y tế tại thôn/khu/cụm dân cư để phòng, chống dịch COVID-19

1938

Quyết định 345/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương về việc thành lập Tiểu ban Hậu cần và tổ chức cách ly phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương

1939

Công văn 79/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Chí Linh về việc tạo điều kiện cho vận chuyển hàng hóa thông suốt nhằm đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu phục vụ nhân dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố

1940

Công điện 714/CĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc triển khai một số nhiệm vụ cấp bách trong công tác phòng, chống dịch Covid-19